Kuvassa vanhan rakennuksen pylväitä.

Savonia-artikkeli: Mielenterveyden edistämistä Ateenassa – BIP ATHENS 2024

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa uuden joustavamman liikkuvuuden muodon sekä korkeakoulujen opiskelijoille, että henkilökunnalle. Kestoltaan lyhyempi opintojakso tarjoaa mahdollisuuden myös niille opiskelijoille, jotka eivät voi osallistua pidempään opiskelijavaihtoon opintojensa aikana. Blended Intensive Programme eli BIP tarkoittaa kurssia, jossa yhdistyy sekä fyysinen, että virtuaalinen yhteisoppiminen.

Savoniaa pyydettiin syksyn 2023 alussa yhteistyökumppaniksi mielenterveyden edistämisen kansainvälisiä näkökulmia käsittelevään BIP:iin, joka käynnistyi marraskuussa 2023 ensimmäisellä online-tapaamisella. BIP:n järjestäjä organisaationa toimi Inholland UAS Hollannista, mutta fyysinen viikko toteutettiin Kreikassa Ateenassa University of West Attican toimesta. Lisäksi mukana oli Vives UAS Belgiasta. Opettajia BIP:iin osallistui yhteensä kahdeksan, Savonialta kaksi mielenterveys- ja päihdehoitotyön lehtoria sekä jokaisesta korkeakoulusta 10 opiskelijaa.

Henkilöitä rakennuksen ulkoportailla.

Kuvateksti: Opettajat ja opiskelijat UNIWA:n portailla

Kurssin sisältö

Online -tapaamisia oli neljä ja opiskelijat toimivat eri teemojen parissa pienryhmissä samalla, kun me opettajat suunnittelimme viikko-ohjelmaa Ateenassa. Online-tapaamisilla keskusteltiin koulutusjärjestelmien sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmien eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä. Pohdimme millaisia haasteita ja tarpeita eri maissa ilmenee mielenterveyden edistämisen näkökulmasta. Opiskelijat alkoivat työstämään omia toiminnallisia työpajoja fyysistä viikkoa varten.

Fyysinen viikko toteutettiin Ateenassa maaliskuun lopussa 2024. Ohjelma kesti tiistaista lauantaihin. Tiistaiaamuna tapasimme toisemme puistossa piknikin merkeissä. Opiskelijat toivat perinteisiä herkkuja kotimaastaan ja kaikki pääsivät maistelemaan näitä tuliaisia samalla toisiinsa tutustuen. Iltapäivällä opiskelijat työstivät yliopistolla kollaaseja mielenterveyden edistämisestä. Ryhmät tekivät upeita tuotoksia lehtiä hyödyntäen. Esille nousi mielenterveyttä edistäviä asioita, sekä riskitekijöitä, kuten päihteet, yksinäisyys ja epäterveellinen ruokavalio.

Seuraavana päivänä ohjelmassa oli tutustuminen erilaisiin mielenterveys- ja päihdehoidon yksiköihin, joista opiskelijat tekivät esitykset. Ohjelmassa oli myös opiskelijoiden valmistelemia toiminnallisia ja luovia työpajoja. Saimme kokea muun muassa erilaisia rentoutus- ja hengitysharjoituksia, liikkua pelien parissa, oppia luonnon merkityksestä mielenterveydelle sekä huomata, kuinka sosiaalinen media vaikuttaa meihin kaikkiin ja kykyymme olla vuorovaikutuksessa. Lisäksi perjantaina toteutimme simulaation verkostokokouksesta ja hoitosuunnitelman tekemisestä potilaalle, joka sairastaa epävakaata persoonallisuushäiriötä.

Viikko sisälsi myös mielenterveyskuntoutujien pitämän työpajan, missä saimme todella heittäytyä musiikin vietäviksi ja myös näyttelijän taitoja sai laittaa peliin. Teimme erilaisia harjoitteita musiikin tahtiin ja lopuksi näyttelimme pienryhmissä lyhyen tilanteen “tapahtui merenrannalla”. Viimeinen päivä huipentui taidetyöpajaan missä maalasimme omat teoksemme inspiroituneena kahdesta eri maalauksesta. Lopuksi käsittelimme teoksia kuvataideterapeutin ohjaamana.

maalattuja kuvia lattialla.

Kuvateksti: Kuvataidetuokion teoksia

Ateenan viikko kokemuksena

Saavuttuamme Ateenaan opiskelijat ryhmäytyivät nopeasti, tunnelma oli välitön ja kaikki olivat innokkaasti yhteistyössä mukana. Ateenaan tuli juuri kesä, saimme nauttia auringosta ja yliopistorakennus oli tyylikäs paikka opiskelupäiville. Kreikan opettajat ja opiskelijat olivat hoitaneet järjestelyt hienosti ja tunsimme itsemme tervetulleiksi nauttiessamme heidän vieraanvaraisuudestaan. Tutustuimme tietenkin kreikkalaiseen ruokakulttuuriin ja nämä yhteiset hetket maukkaan illallispöydän ääressä edistivät mielenterveyttä ihan konkreettisella tasolla kokemusperäisesti.

Oli mielenkiintoista vertailla eri kulttuurien näkökulmia ja työtapoja. Simulaatiossa harjoiteltiin avoimen dialogin mallin käyttöä hoitoneuvottelussa ja se herätti paljon keskustelua sekä kysymyksiä. Voidaanko asiakas ja hänen läheisensä ottaa avoimesti mukaan häntä koskevaan päätöksentekoon hoitoa suunniteltaessa? Kuinka luodaan dialogia? Kuinka suoraan voimme puhua mielenterveysongelmasta verkostossa? Mikä on asiantuntijan rooli? Palveluiden järjestämisessä oli eroja. Yksi yleisesti tunnettu mielenterveyttä edistävä asia yhteiskunnassa on mielenterveyspalvelujen joustava saatavuus tarvittaessa. Kreikassa tämä toteutui hyvin, jonoja ei ollut ja julkiset mielenterveyspalvelut olivat kaikille ilmaisia. Muut jaoimme haasteen pitkistä hoitojonoista ja resurssipulasta. Stigman vähentäminen nousi vahvasti esille yhteisenä asiana viikon aikana – tietoa ja avointa keskustelua tarvitaan edelleen. Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen toiminnan järjestämiseen sekä potilaiden hoitoon nähtiin tärkeänä ja sitä käytettiin enemmän tai vähemmän kaikissa osallistuneissa maissa. Yhteinen asia, ilmastonmuutos, aiheuttaa ahdistusta ja vaatii tutkimista vaikutuksista mielenterveyteen sekä sopeutumiskeinojen löytämistä muutokseen.

Lopuksi

Mielenterveyden edistäminen on ajankohtainen aihe paitsi kansallisesti, myös kansainvälisesti. Mielen hyvinvoinnin lisääminen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla on vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Tämä on myös nostettu esille meidän kansallisessa mielenterveysstrategiassa, joka painottaa edistäviä ja ehkäiseviä toimia. Haasteet, tavoitteet ja keinot mielenterveyden edistämiseen nähtiin intensiiviviikolla yhteisesti samankaltaisina ja oli innostavaa kokoontua tämän teeman ääreen viikoksi.

Henkilöitä Akropoliksen kukkulalla.

Kuvateksti: Akropoliksen kukkula

Kirjoittajat:

Sanna Heiskanen, hoitotyön lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu, sanna.heiskanen@savonia.fi

Jenni Rissanen, hoitotyön lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu, jenni.rissanen@savonia.fi