Nainen katsoo kameraan ja hymyilee käsissään nauha, johon on kiinnitetty eri maiden lippuja.

Savonia-artikkeli: Mikä ihmeen duaali? Opiskelijanäkökulma

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Oppitunnilla saunamaailmassa

Sadat asiakkaat odottavat tulevansa palveltavaksi sveitsiläisen kylpylän saunailtatapahtumassa. On valmisteltava drinkkejä allasbaarissa ja huolehdittava, että ruokailu soljuu à la carte -ravintolassa. Carolin työskentelee kylpylän ravintolaosastolla ympärillään kahdeksan erilaista saunaa mukaan lukien suomalainen sauna. Asiakaspalvelukieli vaihtuu sveitsin saksasta saksaan ja ranskaan. Kyseessä on iltavuoro, mutta samalla duaalitutkinnon oppitunti.

Oppisopimuksesta duaaliopintoihin

Saksalainen Carolin Bahro sai maistiaisen duaaliopinnoista matkatoimistossa, jossa hän opiskeli suomalaisille tutulla oppisopimusmallilla. Saksassa oppisopimukseen kuuluu 3-4 päivää töitä ja 1-2 opintoja ammattikoulussa. Carolin nautti teorian yhdistämisestä päivittäiseen työhön ja hän tottui työskentelemään ja opiskelemaan samanaikaisesti. Perehtyessään jatko-opintomahdollisuuksiin hän löysi Duale Hochschule Baden-Württembergin (DHBW), jossa oli tarjolla vastaava opintojen ja työelämän ”cocktail”. Hän valitsi kolmivuotisen liiketaloutta ja matkailua yhdistävän kandidaatin tutkinnon. Puolet tutkinnosta kului teoriaopintoihin ja puolet työskentelyyn. Yksi lukukausi DHBW:ssa kestää 6 kuukautta jakautuen noin 12 viikon teoriaopintoihin ja 13-15 viikon työelämäjaksoon.

Yritys tekee opiskelijavalinnan

DHBW on Saksan kuuluisin korkeakoulu, joka toteuttaa opintoja duaalimallilla. Osuuskuntaperiaatteella toimivan korkeakoulun verkostoon kuuluu 9000 kumppaniorganisaatiota. Sen sijaan, että opiskelija hakisi ensin opiskelupaikan, hän hakee ensin itselleen työpaikan DHBW:n kumppaneiden joukosta tai itsenäisesti. Kumppaniyrityksellä on kiintiö, jonka puitteissa se voi nimetä opiskelijoita duaalikoulutukseen. Yrityksen valitsemat korkeakoulukelpoiset opiskelijat otetaan kirjoille DHBW:hen. Mikäli opiskelija hankkii työpaikan itsenäisesti, yrityksen on ensin solmittava kumppanuussopimus korkeakoulun kanssa ja sitouduttava vaadittuihin ehtoihin.

Ytimessä tutkitun tiedon ja käytännön tiivis liitto

Duaalimallille ominaista on se, että korkeakoulu sekä sen kumppaniorganisaatiot nähdään tasaveroisina oppimisympäristöinä. Verrattuna tavalliseen harjoitteluun työelämävaihe nivotaan tiiviisti osaksi opetusuunnitelmaa. Opiskelijat, korkeakoulut ja yhteistyöyritykset solmivat keskinäisen koulutussopimuksen. Bundesinstitut für Berufsbildung (2022) kuvaa, että ajallisesti duaaliopinnot voivat toteutua lohkomaisesti niin, että opiskelija viettää samanpituisen jakson työelämässä ja sen jälkeen korkeakoulussa. Rotaatiomallissa akateemisten ja työelämäopintojen välillä vaihtelu tapahtuu eri viikonpäivinä. Etäopiskelumallista puolestaan puuttuu läsnäolovaihe kampuksella.

Saksassa duaalitutkintojen määrä on ollut nousussa koko 2000-luvun ja vuonna 2022 kandidaatin tutkinnoista jo liki 20 % oli mahdollista suorittaa duaalimallilla. Sama trendi on nähtävillä myös Itävallassa (Dragan ym., 2024). Saksassa duaalitutkintoja on eniten tarjolla tekniikan aloilla sekä oikeus- talous ja yhteiskuntatieteissä.

Duaalitutkinnoista valmistui vuonna 2022 eniten sähkö-, kone-, tietotekniikan sekä hallinnon ammattilaisia. Duaalitutkintoja tarjoavat siellä niin tavalliset ammattikorkeakoulut ja duaalikorkeakoulut kuin yliopistot ja teknilliset korkeakoulutkin (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2022).

Teoriasta ratkaisuja työelämän ongelmiin

DHBW:ssa ajatus on, että opiskelija työskentelee yhdessä yrityksessä koko opintojensa ajan ja ihanteellisesti opiskelija pääsee työskentelemään yrityksen eri osastoilla. Esim. Carolin työskenteli ensin yrityksen verkkokaupassa, sitten ravintolaosastolla, vastaanotossa, markkinoinnissa, hallinnossa ja rahoituksessa. Yhdessä opiskelutoverinsa kanssa Carolin toimi valvojan valvonnassa osaston väliaikaisena johtajana, mikä oli tehokas koulu johtamiseen ja henkilöstösuunnitteluun. Jos vakavia ongelmia ilmenee, yritystä voi vaihtaa kesken opintojen.

Teoreettiset opinnot sisälsivät lainsäädännön, taloushallinnon, matkailun ja matematiikan opintoja. Toisen ja neljännen työelämäjakson aikana opiskelijoiden oli valittava ”omasta” yrityksestään ongelma/puute ja yritettävä löytää siihen ratkaisu. Ratkaisun löytäminen edellytti aiheen teoreettisen taustan tutkimista. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten opiskelijat soveltavat tutkittua tietoa käytännön elämässä. Korkeakoulu ei monitoroi työelämäjaksoa, vaan sitä ohjaavat esihenkilöt työpaikalla. Carolin kuvaa, että ainoastaan poikkeustapauksissa DHBW voi puuttua peliin.

Työelämäyhteys toteutuu DHBW:ssa myös siten, opiskelijat laativat opinnäytetyönsä omalle työnantajalleen. Lisäksi yrityskumppaneiden edustajat saattavat toimia vierailevina luennoitsijoina korkeakoululla. Tällä tavoin opiskelijat saavat tietoa eri yrityksistä, ja heillä on myös mahdollisuus tutustua puolin ja toisin. Yksi Carolinen opiskelijatovereista palkattiin vierailuluennoitsijan yritykseen valmistumisen jälkeen.

Vaativa koulutuspolku tarjoaa erinomaiset työllisyysnäkymät

Duaalimallin haittapuoleksi Carolin koki yhdistelmän vaativuuden ja opintojen etenemisnopeuden. Siinä missä tavallisissa tutkinto-ohjelmissa jotakin teemaa opiskeltaisiin puoli vuotta, duaaliopiskelijat opiskelevat aiheen maksimissaan 3 kk:ssa.

Toisaalta opiskelijan korvaan kuulostaa houkuttelevalta, että Deutscher Akademischer Austauschdienst:in (DAAD, 2024) mukaan duaaliohjelmassa opiskeleva saa tyypillisesti omalta yritykseltään palkkaa niin työelämä- kuin teoriaopintojen aikana. Lisäksi työllistyminen duaaliohjelmista on hyvää. DHBW:n mukaan noin 85 % opiskelijoista saa työtarjouksen ennen valmistumistaan (DHBW, 2024). Esimerkiksi Carolinen kurssitovereista kaikki saivat työtarjouksen, tosin vain 80 % päätti hyväksyä sen. Duaalitutkinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden kv-tutkinto-opiskelijoille saada jalka työelämän oven väliin.

Tähtäimessä ura Suomessa

Opintojensa aikana Carolinia kannustettiin lähtemään opiskelijavaihtoon ja vaihtopaikaksi valikoitui Savonia-ammattikorkeakoulun liiketalouden ja matkailun opinnot. Tästä jäi kytemään kiinnostus Suomea kohtaan. Valmistumisen jälkeen Carolin työskenteli hetken ja päätyi vielä sen jälkeen vastavalmistuneille tarkoitettuun Erasmus-työharjoitteluun Savonian kv. palveluihin. Harjoittelunsa aikana hän on soveltanut edelleen sveitsiläisessä kylpylässä hankittuja taitojaan mm. Savonian kansainvälisten tapahtumien järjestelyissä. Vaikka Saksa olisi tarjonnut pysyvän työpaikan, Carolin toivoo löytävänsä työpaikan matkailun tai liiketoiminnan saralta Suomesta. Kahdeksan saunan maailma on vaihtunut nyt kuopiolaiseen kerrostaloyhtiön saunaan ja kenties joku päivä vielä omaan saunaan järven rannalla.

Solja Ryhänen

Kansainvälisten asioiden suunnittelija

Kansainväliset palvelut

Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Bahro, C. Haastattelu 28.2.2022.

Bundesinstitut für Berufsbildung (2022). AusbildungPlus. Duales Studium in Zahlen. https://www.bibb.de/dokumente/pdf/AiZ_Duales_Studium_2022_bf.pdf

DAAD. (19.4.2024). Dual Study Programmes. https://www.daad.de/en/studying-in-germany/universities/dual-studies/

DHBW. (19.4.2024). Wir über uns. https://www.dhbw.de/die-dhbw/wir-ueber-uns

Dragan M., Hochrinner H., Krainz, Köllinger H, Wöls, C. (2024). Dual higher education at FH Joanneum in Austria – its challenges and developments. EU4DUAL 2924 Annual Conference. Shaping the future of European Dual Higher Education. Abstract booklet, 14. https://eu4dual.education/malta-conference/