Tulevaisuuden toivot: Savonia kouluttaa vastuullisuuden asiantuntijoita

24.09.2021   MonialainenSosiaali- ja terveysalaUutiset

YK:n ihmisoikeuksien julistus hyväksyttiin 1948 ja se toimii edelleen vastuullisuuden perusmäärittelynä.  Vastuullisuus voi tarkoittaa ympäristön huomioimista, sukupuolten tai vähemmistöjen tasa-arvoista kohtelua, heikoimmassa asemassa olevien huomioimista tai yleistä humanismia.

Savonia on vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu ja tästä syystä tarjoamme myös vastuullisuuteen liittyviä opintojaksoja: Sustainable development in changing climate what has it to do with me? ja Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin.

Riikka Vikström opiskelee parhaillaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Hän lähti mukaan Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin –kurssille, koska hänen opinnäytetyönsä käsittelee päätöksentekoa. Hän toivoi saavansa lisää ideoita sekä työkaluja opinnäytetyön aineiston keräämiseen.

Riikka Vikström, lähikuva. Riikka katsoo kameraan ja hymyilee vienosti. Riikalla on kirkkaan keltainen kaulahuivi ja pipo ja hänen takanaan näkyy syksyinen maisema.
Riikka Vikström.

Lisäksi hän halusi kerryttää lisää osaamista johtavan kriisityöntekijän työhönsä.

– Tavoitteeni kurssilla täyttyivät yli odotusten. Sain tietoa uudesta päätöstukityökalusta PRIAsta, jota käytetään vaikuttavuuden arviointiin ja opin käyttämään sitä. Päädyin käyttämään PRIAa opinnäytetyössäni ja olen saanut opettajilta tukea ja neuvoja PRIAn käytöstä opinnäytetyössä, Vikström kertoo.

Kurssilla Vikström sai lisää tietoa myös SWOTista, jota käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa suhteellisen paljon. SWOT-analyysi on nelikenttämenetelmä, jota käytetään muun muassa strategian laatimisessa sekä ongelmien tunnistamisessa ja arvioinnissa.

Kurssilla sai keskittyä niihin työkaluihin, joita kukin opiskelija hyödyntää omassa työssään.

– Parasta kurssilla oli tietysti se, että odotukset täyttyivät. Mitä erityisesti arvostan, on kurssin opettajien taholta saamani tuki ja opastus sekä päätöstukityökalujen saaminen vuodeksi käyttöön. Voin lämpimästi suositella kurssia sote-alan opiskelijoille, Vikström kehuu.

Koulutamme vastuullisia toimijoita

Toinen Savonian vaikuttavuuskursseista on nimeltään Sustainable development in changing climate what has it to do with me, eli kavereiden kesken ”Sustis”. Se on ollut kurssitarjonnassa vuoden ajan. Kurssin on tässä ajassa suorittanut yli 100 opiskelijaa.

Sustainable development in changing climate what has it to do with me -kurssin aiheet käsittelevät muun muassa ilmastonmuutosta, kestävää kehitystä ja YK:n inhimillistä turvallisuutta.

Molempien vastuullisuutta käsittelevien opintojaksojen opettajan Miika Kajanuksen mielestä opiskelijat ovat osoittaneet erityistä kiinnostusta vastuullisuusnäkökulmaan.

– He olivat kiinnostuneita kuulemaan ja oppimaan aiheesta lisää ja analysoivat vastuullisuutta omissa tehtävissään hyvin monipuolisesti ja syvällisesti, Kajanus kertoo.