Savonia-artikkeli: Monikulttuurisuustaitojen harjoittelu osana kielten opintoja

Kielitaito, kansainvälisyys ja monikulttuurisuuteen liittyvät taidot ovat avainasemassa nykyajan työelämässä ja tulevaisuudessa. Opiskeluaikana useilla opintojaksoilla käsitellään ja harjoitellaan monikulttuurisuuteen liittyviä teemoja. Opiskelijoille on tarjolla erilaisia ja eripituisia opiskelijavaihto-ohjelmia sekä mahdollisuuksia kansainvälisiin kohtaamisiin omalla kampuksella. Tässä artikkelissa tarkastelemme muutamia esimerkkejä monikulttuurisen viestintätaidon kehittämisestä kielten opintojaksoilla.

Mikä on Tandem-opintojakso?

Savonian tarjoamissa vapaavalintaisessa Tandem-opintojaksossa (Learn Language and Culture in Tandem, 2 op) suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat työskentelevät ohjatusti työparina, tandemina. Ajatuksena on, että opiskelijat opettavat ja oppivat vastavuoroisesti toistensa kieltä ja kulttuuria eli monikulttuurista viestintää. Suomalainen opiskelija tutustuttaa ulkomaalaista opiskelijaa suomen kieleen ja kulttuuriin ja vastaavasti ulkomaalainen opiskelija kertoo omasta kulttuuristaan, maastaan ja kielestään.

Käytännössä jokainen tandempari laatii ensin oman ajankäyttösuunnitelman opintojaksolle ja raportoi sitten säännöllisesti tekemisistään blogien ja videon avulla. Opintojakso on erittäin käytännönläheinen. Jos tandempari haluaa yhtenä aiheena esimerkiksi tutustua toistensa ruoka- ja juomakulttuuriin, voivat opiskelijat käydä yhdessä ostoksilla, kokkailla ja nauttia sitten aterian yhdessä. Samalla luonnollisesti opiskellaan aiheeseen liittyvää kieltä ja kulttuuria. Ei ole ollenkaan harvinaista, että tandemparin ystävyys jatkuu pitkään vielä opintojakson päättymisen jälkeenkin.

– Tandem-kurssi on rento kurssi! Me olemme käyneet muun muassa luistelemassa, kahvilla, laavulla, kirjastossa, leiponeet laskiaispullia, tavanneet koululla ja käyneet yhteisten ystävien kanssa syömässä sushia. Alkuun oli tosi jännittävää ja en ymmärtänyt kovin hyvin kaikkea ja väärinymmärryksiä tuli paljon. Elekielestä siirryimme pikkuhiljaa sekoitettuun espanjan ja englannin yhdistelmään. Vajaa vuosi kurssin jälkeen puhumme jo puheluita, pääosin pelkästään espanjaksi. Parhaimmassa tapauksessa kurssilta voi saada elinikäisiä ystäviä, kuten minulle kävi. Opin puhumaan espanjaa livenä, ja rohkeuteni kielten käyttöön kasvoi. Suosittelen lämpimästi, kertoo eräs opintojaksolle osallistunut opiskelija.

Kohtaamisia verkossa

Sähköiset oppimisalustat mahdollistavat monikulttuurisuus- ja kielitaitojen harjoittelun autenttisessa ympäristössä eri yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi saksalaisen ammattikorkeakoulun kieltenopettaja opettaa Zoomin kautta Savonian tietotekniikan opiskelijoita aiheesta monikulttuuriset organisaatiot, ja vastaavasti Savonian kieltenopettaja perehdyttää saksalaisia opiskelijoita monikulttuurisessa työyhteisössä työskentelyyn liittyvistä eduista ja haasteista.

Online-oppimisalustat mahdollistavat myös joustavat ryhmätyömahdollisuudet yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoiden välillä osana kielten opintojaksoa. Erilaisista kulttuuritaustoista tulevat opiskelijat tekevät esimerkiksi neuvotteluharjoituksia sekä pienimuotoisia projekteja yhdessä. Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa Vesistöjen hoito -opintojaksoon sisältyy englannin opintoja, jolloin opiskelijat harjoittelevat mm. asiantuntijan roolia kansainvälisessä neuvottelutilanteessa.

– Neuvottelucase oli hyvin suunniteltu harjoittelukokemus, joka ehdottomasti madaltaa kynnystä kansainväliseen yhteistyöhön työelämässä. Neuvottelutilanne jännitti aluksi, mutta omalla englannin kielen taidolla pärjäsi, eikä haitannut, vaikka sanat olivat välillä hukassa. Itävaltaan ja sen kulttuuriin tutustuminen ennakkoon toi myös tukea keskustelutilanteeseen, toteavat neljännen vuoden opiskelijat Vilma Kämäräinen ja Reetta Siikaluoma.

Kaikki tämä vaatii opiskelijoilta ja opettajalta avointa mieltä, kokeilunhalua, joustavuutta sekä huolellista suunnittelua. Tutustuminen ulkomaalaisiin kollegoihin sekä heidän korkeakouluihin edistää yhteistyötä ja syventää sekä opettajan että opiskelijan monikulttuurisuustaitoja käytännössä.

Monikulttuurisuustaidot keskiössä elokuun 2024 intensiiviviikolla

Elokuun viimeisellä viikolla 2024 toteutuu Savonian kampuksella monikulttuurisuustaitojen kehittämiseen keskittyvä intensiiviviikko Multi-Cultural Communication (Intensive Week). Opintojaksolle osallistuu 12 saksalaista opiskelijaa ja 12 suomalaista opiskelijaa. Opettajina toimivat sekä saksalaisen yhteistyöoppilaitoksen että Savonian omat kieltenopettajat.

Viikon aikana tarkastellaan monikulttuurista työelämää useasta eri näkökulmasta. Aiheina on mm. viestintätyylit eri kulttuureissa, erimerkkejä väärinymmärryksiin johtavista tilanteista sekä monikulttuuriset neuvottelutilanteet. Opintojakson kieli on englanti, joten osallistujien englannin taidot saavat käytännön harjoitusta. Tämä opintojakso on vapaavalintainen ja laajuudeltaan kolme opintopistettä, ja siihen kuuluu myös verkkotapaamisia ennen ja jälkeen intensiiviviikon.

Englannin kielen lehtori Anna-Janina Wittan saksalaisesta RheinMain ammattikorkeakoulusta toimii opettajana elokuun intensiivikurssilla. Hän luonnehtii intensiivikurssia seuraavasti:

– The intensive course week is a rare opportunity for students who cannot or would not like to go abroad for an entire semester to nevertheless gain international and intercultural experience. In addition, the overarching topic of the intensive week is multi-cultural communication. This means that students will not only hear about the theory and given scenarios in the course, but will have the chance to apply what they have learned first-hand.

Kielten ja monikulttuurisuustaitojen opiskelu on hyödyllistä, mutta myös hauskaa!

Lisätietoa Tandem-opintojaksosta https://opinto-opas.peppi.savonia.fi/offering/23/60018/13589

Lisätietoa elokuun 2024 intensiivikurssista https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=1816

Anna-Maija Pietilä, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Sanna Savela, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Inka-Mari Suhonen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu