Savonia-artikkeli: NEPTUNE, erilainen hiihtoloma

Kuusi savonialaista opiskelijaa viettivät tänä vuonna hieman erilaisen hiihtoloman osallistumalla Neptuneen Terschellingin saarella, joka sijaitsee Hollannin rannikolla. Hiihtämisen sijaan he pääsivät osallistumaan kansainväliseen projektiin yhdessä kolmen muun eurooppalaisen korkeakoulun opiskelijoiden kanssa.

NEPTUNE on lyhenne englanninkielisestä nimestä “Network for Environmental Projects in Technology, UNited in Europe”. Savonian opiskelijat ovat jo vuosikymmenten ajan päässeet osallistumaan tähän kansainväliseen projektiin eri puolilla Eurooppaa.

Tänä vuonna järjestelyvuorossa oli NHL Stenden Hollannista. Käytännön järjestelyistä vastasi Grytsje Scaaf. Tapahtumapaikkana oli luonnonkaunis Terschellingin saari Hollannin rannikolla. Terschelling on yksi suurimmista Waddenin saarista ja siellä asuu noin 4 500 ihmistä. Saari on pituudeltaan hieman vajaa 30 kilometriä ja leveydeltään noin 4 kilometriä. Saarelta löytyy pyöräteitä hieman yli 8o kilometriä. Pyöräily onkin erittäin suosittua saarella ja pyörävuokraamoista löytyy jokaiselle sopiva kulkuväline. (https://terschelling.org/en/terschelling.php)

LUONNONLÄHEISTÄ SUUNNITTELUA

Neptuneen osallistui kaikkiaan 22 opiskelijaa Suomesta, Sloveniasta, Ranskasta ja Hollannista. Savoniasta mukana olivat rakennusarkkitehtiopiskelijat Niko Mikkola ja Saija Pirinen, ympäristötekniikan insinööriopiskelijat Riku Laitinen ja Asraf Yousefi, rakennetekniikan insinööriopiskelija Santtu Koponen sekä BBA opiskelija Saireen Shupti. Ryhmien mentoreina toimivat Samo Lorber Mariborin yliopistosta, Gauthier Daval ECAM Lasallesta, Kor Visser NHL Stendenin ammattikorkeakoulusta ja Mervi Heiskanen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Projekti aloitettiin jakamalla opiskelijat ryhmiin, jonka jälkeen niille nimettiin mentorit. Aluksi Johan Thijssen, joka oli projektin tilaaja, kertoi videoyhteyden välityksellä tehtävästä, jossa tarkoituksena oli suunnitella uusi käyttötarkoitus Campus Victoria -alueelle. Teemana oli ”Inhabiting Terschelling”. Tavoitteena oli suunnitella alue, jossa rakentaminen ja luonto ovat sopusoinnussa keskenään. Suunnittelussa tuli ottaa huomioon ympäristövastuullisuus ja rakentamisessa käytettävät materiaalit tuli löytyä saarelta. Myös saaren eläimistö tuli huomioida suunnittelussa. Ennen kuin opiskelijat aloittivat suunnittelun, he pääsivät tutustumaan saaren mielenkiintoiseen luontoon ja historiaan luoto-opas Remi Hougeen johdolla. Saatua tietoa he hyödynsivät monipuolisesti suunnittelussaan.

Opiskelijat työstivät suunnitelmiaan tiiviisti viikon ajan ja lopulta perjantaina 8.3.2024 oli arvioinnin aika. Ryhmät esittelivät suunnitelmansa tuomaristolle. Parhaaksi suunnitelmaksi valittiin ”Searinity bridge”. Voittajasuunnitelman ryhmän jäsenet olivat Niko Mikkola (Savonia), Sean Gillam (NHL Stenden), Ursa Berlic (Maribor), Carole Briard (ECAM) ja Auriane de Barthez (ECAM). Ryhmän mentorina toimi Mervi Heiskanen Savoniasta.

Searinity Bridge.

Jälleen kerran NEPTUNE lunasti sille asetetut tavoitteet tuomalla yhteen opiskelijat, jotka loivat yhdessä tekemällä upeita suunnitelmia. Ennen kaikkea niin opiskelijat kuin mentoritkin, saivat kokea Terschellingin saaren lumon ja samalla tutustua uusiin ihmisiin ja kulttuureihin sekä luoda uusia ystävyyssuhteita. Myös rohkeus puhua ja esiintyä vieraalla kielellä lisääntyi. Kaikki osallistujat olivat sitä mieltä, että NEPTUNE oli mahtava kokemus, joka ei unohdu koskaan.

Mervi Heiskanen
Mervi.Heiskanen@savonia.fi
Koulutuspäällikkö