Hevonen ja varsa juoksevat laitumella

Savonia-artikkeli: Opinnäytetyöstä hankkeeksi – kikkareista kolikoiksi!

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

”Saanko tehdä tästä opinnäytetyön?”, kysyin, kun opiskelujen aikaisella työpaikalla hevostallilla ensimmäinen erä mullan kaltaista tuotetta putkahti ulos apevaunusta.

Suoritin agrologin opintoja hevosenhoitajan työn ohessa. Lähdin opiskelemaan, koska alan kehittäminen kiinnosti. Työ ja opinnot kulkivat mukavasti käsi kädessä neljä vuotta, kun teoriaa pääsi soveltamaan työelämään.

Opintojen loppuvaiheessa opinnäytetyön aihe tuli vastaan työpaikalla, kun tallille hankittiin samoihin aikoihin seosrehuvaunu hevosenlannan kompostointiin. Seosrehuvaunun hyödyntämisestä kompostoinnissa ei ollut tietoa juuri nimeksikään, vaikka kompostointi aiheena ei ole uusi innovaatio. Kirjallisuuskatsauksen myötä alkoi selkiytyä, mitä kompostointi vaatii onnistuakseen. Tämän perustiedon turvin kesän 2021 aikana kokeiltiin, mittailtiin ja havainnointiin. Saatujen tulosten myötä todettiin seosrehuvaunussa olevan potentiaalia kompostoinnissa, mutta opinnäytetyön laajuus rajoitti asian tarkempaa selvittämistä.

Valmistumisen jälkeen jatkoin töitä maatalouden hankkeiden parissa, joita olin aloitellut jo opintojen aikana asiantuntijaharjoittelun kautta. Melko pian nappasimme työkavereiden kanssa kiinni hevosaiheista hankkeissa, jotka sen mahdollistivat. Parin vuoden aikana meistä on muodostunut hevosryhmä, ja olemme päässeet verkostoitumaan paljon muiden ala kehittäjien kanssa. Tiivis yhteistyö on johtanut nopeasti uusien hevosaiheisten hankkeiden suunnitteluun.

Kuvassa kompostoituvaa hevosenlantaa.

Kuva: Kuiviketurve on yksi suosituimmista kuivikkeista. Turpeen käyttöä pyritään kuitenkin vähentämään ilmastosyistä, jolloin sen saatavuus heikentyy koko ajan. Krista Jauhiainen 2023.

Opinnäytetyöni aihe nousi yhteisissä keskusteluissa uudestaan esille. Hevosenlantaa voidaan hyödyntää muun muassa energiantuotannossa, lannoitteena tai maanparannusaineena. Sen käyttöä viljelyssä ilman kompostointia rajoittavat eri kuivikkeet ja rikkakasvien itämättömät siemenet.

Kompostointi lantalassa kestää pitkään ja on epävarmaa. Markkinoilla olevat kompostorit ovat puolestaan kooltaan ja hinnaltaan etenkin harrastetalleille liian suuria investointeja. Lisäksi tuotteistaminen ja myynti on luvanvaraista toimintaa. Lanta pitäisi saada hyödynnettyä lähellä, jotta kuljetuskustannukset eivät kasva liian suureksi.

Näin syntyi Kikkareet kolikoiksi – hanke, joka pilotoi hevosenlannan kompostointia seosrehuvaunulla sekä selvittää erilaisten kuivikelantojen kompostoitumista mittaamalla muun muassa ravinnepitoisuuksia, joita verrataan laatuvaatimuksiin. Tavoitteina on parantaa lannoiteomavaraisuutta, helpottaa lannan jatkosijoittamista sekä edistää tilojen välisen yhteistyön ja uusien liiketoimintojen mahdollistamista.

Kirjoittaja: Krista Jauhiainen, projektiasiantuntija