Nainen istuu sohvalla kannettava tietokone sylissään.

Savonia-artikkeli: Resepti vaikuttavan artikkelin kirjoittamiseen

Vaikuttavuus ja osaamisen näkyväksi tekeminen ovat olleet viestinnällisiä painiopisteitä Savonian toiminnassa. Vaikuttavuus on organisaatiossa syntyvän osaamisen, tiedon, datan, innovaatioiden ja tki-työn tarinallistamista ja muotoilua helposti hahmotettavaan ja viestittävään muotoon.

Savonialaisten kirjoittamat artikkelit ovat merkittävässä roolissa, kun puhumme toimintamme vaikuttavuudesta. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota osaamisestamme kertovien tarinoiden ja kirjoitusten löydettävyyteen ja kytkeneet ne osaksi Savonian ajankohtaisviestintää.

Blogeista artikkeleiksi

Blogeista artikkeleiksi -julkaisu-uudistuksen myötä savonialaisten kirjoittamat artikkelit julkaistaan teemoitettujen blogialustojen sijaan Savonian verkkosivuilla.

Tuoreimmat artikkelit nousevat sivuston etusivulle, koulutusalakohtaisille pääsivuille ja vaikkapa hankkeen omille sivuille kategoriatunnisteiden avulla. Kategoriatunnisteella artikkeleista saa haettua listauksen tiettyyn kategoriaan liittyvistä kirjoituksista.

Osa artikkeleista nousee valtakunnallisen tutkimustietovarannon eli tiedejatutkimus.fi -sivuston Uusimmat tiede- ja tutkimusuutiset -palstalle. Näin saamme artikkeleille näkyvyyttä sekä Savonian omilla kanavilla verkossa ja sosiaalisessa mediassa että valtakunnallisessa tiede- ja tutkimusuutisten listauksessa.

Data ohjaa kehitystyötä

Vuonna 2021 Savonialla julkaistiin kaikkiaan yli 700 julkaisua. Näistä valtaosa on henkilökunnan kirjoittamia blogeja tai nykymuotoisia Savonia-artikkeleita.

Viestintä seuraa aktiivisesti artikkelisivun analytiikkaa ja kerää järjestelmällisesti tietoa verkkosivuliikenteestä. Näin saamme arvokasta tietoa julkaisutoimintamme kehittämistyön perustaksi.

Kertynyt data kertoo muun muassa sivulatausten määrän, mistä sivulle on tultu, listauksen katselluimmista uutisista ja artikkeleista sekä kunkin uutisen tai artikkelin katselukerrat ja sivulla vietetyn ajan.

Ensihoitoa ja dronella ilmaan!

Suosituimmat artikkeliaiheet viimeisen kolmen kuukauden aikana ovat olleet kirjoitukset ensihoidon vaativista erityistilanteista, yksin liikkuvasta ensihoitajasta sekä Savonian dronetoiminnasta. Ensihoitoon liittyvät artikkelit keikkuvat poikkeuksetta artikkeleiden TOP 3 listalla.

TOP 10 artikkeleita yhdistää sekä oman että lainatun median hyödyntäminen artikkeleiden jakamisessa: Savonian viestintä postaa artikkeleita someen ja toisaalta sopivalle kanavalle vinkattu maininta artikkelista tai artikkelilinkki näkyy välittömästi sivun kävijämäärissä.

Esimerkiksi artikkelin Ensihoidon vaativat erityistilanteet jako Twitterissä (ja siellä edelleen twiitin uudelleenjaot) näkyy artikkelin lukukertojen määrässä.

Keskimäärin TOP 3 artikkelit keräävät kuukaudessa noin sata lukukertaa per artikkeli. Yhtä artikkelia luetaan ilahduttavan pitkään eli 2–5 minuuttia.

Otsikko on myyntipuhe

Mikä yhdistää hyvin lukukertoja keränneitä artikkeleita? Lyhyt ja ytimekäs vastaus on: otsikko. Napakka, leikkisä, hauska ja oivaltava otsikointi herättää lukijan kiinnostuksen.

Tästä esimerkkinä on muun muassa koulutusjohtaja Esa Vikholmin kirjoittama artikkeli Epäonnistuminen on keskeinen osa oppimista, joka kerää lukijoita kuukaudesta toiseen. Vetävää leikkisyyttä on otsikossa Dronetoimintamme nousee uusiin korkeuksiin ja mainion napakka ja houkutteleva otsikko on myös Mitä 5G oikeasti on?

Verkkokirjoittamisessa luettavuus ja silmäiltävyys ovat tunnetusti avainasemassa eli artikkeli kannattaa jäsennellä napakoiksi kokonaisuuksiksi väliotsikoita hyödyntäen.

Kerro tarina, liikauta tunteita

Havainnot, esimerkit ja tarinat tekevät artikkelista eloisan ja houkuttelevat lukemaan.


Esimerkiksi artikkelissa Kurkistus validaatiokoulutukseen – muistisairaan asialla on kuvattu liikuttava katkelma arjesta:

Vanhus kävelee käytävällä hätääntyneen näköisenä ja huutaa: ”Minun on päästävä kotiin, lapseni odottavat minua!” Hoitaja menee vanhuksen luokse ja sanoo: ”Kotiin? Sinä ikävöit lapsiasi. Lapset ovat aina olleet tärkeitä sinulle, ja sinä olet aina pitänyt heistä huolta. Olet ollut hyvä äiti.” Vanhus katsoo hoitajaa ja sanoo:
”Niin olen. Kiitos, että sinä ymmärrät.”

Koulutusasiantuntija Marja Kopeli puolestaan nostaa artikkelissaan esille webinaarin aikana käytyjä chatkeskusteluja Learning Design webinaarista. Nostot elävöittävät artikkelia ja tuovat tekstiin visuaalistakin vaihtelevuutta.

Kiinnostavan artikkelin resepti on siis hyvin yksinkertainen: kerro, kuvaile ja jos aiheeseen sopii, liikauta tunteita. Otsikoi oivaltavasti, jäsentele napakasti ja anna väliotsikoiden yllättää. Luo tekstiin rytmiä ja ryhtiä. Ja ennen kaikkea: nauti kirjoittamisesta!

Anne Heikkinen, viestintäpäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu