Punaisia ruusuja

Savonia-artikkeli: Satelliittikoulutusmallilla uusia sosionomeja Viita-unionin alueelle

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Savonian satelliittikoulutusmalli on toiminut Pihtiputaalla vuodesta 2021 alkaen. Ko. mallilla tammikuussa 2021 opiskelunsa aloitti 10 sosionomi-amk-tutkinnon polkuopiskelijaa.

Pihtiputaalla 10.4.2024 juhlistettiin ryhmän kahdeksan opiskelijan valmistumista, yksi valmistuu hieman myöhemmin omaan opiskeluaikataulunsa mukaisesti. Valmistuneista yksi oli valinnut varhaiskasvatuksen sosionomin osaamispolun, muut sosiaaliohjauksen.

Satelliittikoulutus Viitasaari-unionin alueella päätettiin käynnistää alueen selvän ja tunnistetun osaamistarpeen sekä työvoimapulan vuoksi. Satelliittikoulutusmallissa opetusta toteutetaan sopimusperustaisessa työelämäyhteistyössä kampuskaupungin ulkopuolella joustavasti ja käytännön läheisesti (Savonia AMK:n strategia 2025–2028). Opiskelu omalla paikkakunnalla voi olla joillekin jopa ainoa mahdollisuus opiskella uusi ammatti.

Onnistunut ja vastavuoroinen koulutusyhteistyö Pihtiputaan kunnan, alueen työelämätoimijoiden ja yritysten kanssa on tukenut hyvin opiskelijoiden opintoja. Pihtiputaalla toimiva HUBTeekki etätyökeskus on toiminut opiskelijoiden oppimiskeskuksena. HUBteekkia oli hyödynnetty myös kesäajan opinnoissa.

Etätyökeskuksessa on voinut opiskella yhdessä ja keskuksen hyvät digivälineet ovat mahdollistaneet sosionomin amk-tutkinnon opintojaksojen oppimistehtävien laadukkaan toteutuksen. Esimerkiksi podcastina toteutetut tehtävät ovat onnistuneet etätyökeskuksen välineitä hyödyntäen erinomaisesti. Eräs valmistunut opiskelija kuvasikin asiaa: ”tila on tavallaan hitsannut meitä yhteen”.

Valmistumisjuhlassa opiskelijat kiittelivät keskinäistä opintojen aikana muodostunutta yhteisöllisyyttä voimavaraksi opintojen aikana: ”Tiukoissa paikoissa on voinut tukeutua toisen apuun”. Opintojen etenemisen ja onnistumisen edellytys on ollut myös opiskelijan oma motivaatio ja panostus opintoihin.

Sosionomi amk-tutkinnon kompetenssiosaaminen edellyttääkin opiskelijoilta hyviä vuorovaikutustaitoja vaativassa asiakastyössä. Yhteisöllisyys, dialogisuus ja yhteinen ammatillinen reflektio ovat keskeisiä sosionomin ammatissa toimimisen työelämävalmiuksia.

Pihtiputaan kunnan johtaja Ari Kinnunen korosti juhlapuheessaan, että sosionomiopiskelijat ovat tervetulleita töihin kuntaan sekä hyvinvointialueelle. Tarvetta sosiaalialan osaajista alueella on. Uusiakin työmahdollisuuksia voi löytyä tulevina vuosina esimerkiksi koulusosiaalityöstä ja/tai kotoutumispalveluista. Kinnunen antoi kiitosta opiskelijoille heidän päämäärätietoisuudestaan tutkinnon saavuttamiseksi.

Savonian sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Anne Huovinen taas totesi valmistuneille opiskelijoille tervehdyssanoissaan, että maailma kaipaa empatiaa. Jokaisella ihmisellä on oma tarinansa ja nyt valmistuneiden sosionomien toivotaankin muuttavan maailmaa paremmaksi omalla työllään.

Opiskelijoiden puheenvuorossa puolestaan lainattiin Helena Anhavan runoa Kysy hiljaisuudelta itseäsi (Helena Anhava 1974) ” ei kukaan ole niin vahva astia kuin luullaan”. Tässä ajattelemisen aihetta sosionomin työn arkeen.

Satelliittikoulutusmalli saa jatkoa. Tammikuussa 2024 on taas aloittanut 15 uutta opiskelijaa sosionomiopintonsa polkuopintoina kokonaan verkossa toteutettavassa koulutuksessa, seuraava toteutus on sovittu aloitettavaksi tammikuussa 2025.

Kirjoittajat:

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu

Anne Huovinen, koulutuspäällikkö, Savonia ammattikorkeakoulu

Tuula Niskanen, sosiaalialan lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu