Anatomiakuva ihmispäistä

Savonia-artikkeli: 3D-sovellus anatomian ja fysiologian oppimista edistämässä – hyödyt ja haasteet

#SavoniaAMK

Korkeakouluopetusta on 2020-luvulla voimakkaasti värittänyt erilaisten digitaalisten sovellutusten hyödyntäminen. Digitaalisuuden lisääntyminen voi parhaimmillaan mahdollistaa monipaikkaista opetusta ja edistää opiskelijan oppimista. Digitaalisuutta voidaan hyödyntää sekä lähi- että etäopetuksessa ja sovellukset mahdollistavat opiskelijan monipuolista ja mielekästä itsenäistä opiskelua. Kuten monella muullakin asialla, myös digitaalisilla sovelluksilla on sekä hyvät että huonot puolensa.

Complete Anatomy 3D-sovellus

Savonia-ammattikorkeakoulussa hankittiin keväällä 2022 kolmivuotinen lisenssi Complete Anatomy -sovellukseen (3D4Medical, Elsevier). Sovellusta on hyödynnetty erityisesti anatomian ja fysiologian opetuksessa keväästä 2022 alkaen. Sovelluksessa käyttäjä voi itse rakentaa anatomisia malleja ja tarkastella niitä kolmiulotteisesti. Lisäksi sovellus sisältää valmiita kursseja, videoita, kuvia ja anatomisia malleja kehon eri rakenteista kerroksittain. Videot havainnollistavat sekä elimistön normaalia toimintaa että erilaisia patofysiologisia tiloja. Sovelluksessa on sekä animaatioita että materiaalia oikeasta ihmiskehosta ja kattavaa materiaalia radiologiasta.  

kuvassa ikoneita
Kuva: Complete Anatomy -sovelluksen päävalikko (3D4Medical, Elsevier).

Opiskelijoiden kokemuksia Complete Anatomy -sovelluksesta

Opiskelijoilta kerättiin palautetta Complete Anatomy -sovelluksen käytöstä kevään 2022 ja 2023 aikana anonyymin Webropol-kyselyn välityksellä. Suomenkielisistä ryhmistä kyselyyn vastasi yhteensä 55 opiskelijaa, jotka olivat sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, terveydenhoitaja- tai kätilöryhmistä. Vastaajista 82 % kertoi käyttäneensä Complete Anatomya anatomian ja fysiologian opiskelun tukena. Sovellusta käyttäneistä opiskelijoista 84 % koki sovelluksen hyödyllisenä oppimisensa kannalta.

Vastaajista 57 % koki haastavana sovelluksen englanninkielisyyden. Vastaajista 11 % kertoi sovelluksen lataamisessa olleen haasteita ja 20 % raportoi, ettei ollut saanut sovellusta toimimaan kunnolla laitteillaan. Vastaajista 28 % ei kokenut sovelluksen käyttöä lainkaan haastavana.

Ensimmäisen anatomian ja fysiologian kurssin aiheista opiskelijat käyttivät Complete Anatomya etenkin verenkiertoelimistön rakenteen opiskelussa (76 % kyselyyn vastanneista ensimmäisen kurssin opiskelijoista). Toisen kurssin aiheista sovellusta oli hyödynnetty etenkin luiden (75 % kyselyyn vastanneista toisen kurssin opiskelijoista) ja lihasten (80 % kyselyyn vastanneista toisen kurssin opiskelijoista) opiskelussa.

3D-sovellusten hyödyt ja haasteet anatomian ja fysiologian opetuksessa

Parhaimmillaan Complete Anatomyn kaltaiset sovellukset voivat tukea opiskelijan oppimista ja auttaa anatomisten rakenteiden hahmottamisessa. Haasteena on kuitenkin se, että kaikilla opiskelijoilla ei ole sopivaa laitteistoa sovelluksen sujuvaan käyttöön. Useat opiskelijat tarvitsevat myös tukea sovellusten käytön opettelussa. Monet kokevat sovelluksen englanninkielisyyden haasteena, joten vastaavanlaisen suomenkielisen sovelluksen kehittäminen voisi olla hyödyllistä suomenkielisten opiskelijoiden oppimisen kannalta.

Lisätietoja, esimerkkikuvia ja videoita sovelluksesta: https://3d4medical.com/

Kirjoittajat:

Elina Koivisto, anatomian & fysiologian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, elina.koivisto@savonia.fi

Eeva Lampinen, anatomian & fysiologian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, eeva.lampinen@savonia.fi

Kuva: Complete Anatomy -sovelluksen avauskuva (3D4Medical, Elsevier).