Savonia-artikkeli: Asiaa tuotekehitystoiminnasta ja verokannustimista

Miten kasvatan yritykseni liiketoimintaa ja osaamista? Tuotekehitystoimintaa voidaan pitää erinomaisena keinona kasvattaa yritystä, luoda uusia tuotteita tai jalostaa uutta lisäarvoa nykyisiin tuotteisiin. Jotkut tekevät tuotekehitystoimintaa suunnitelmallisesti ja osa ilman tarkempaa selvitystä aikataulutuksineen. Joskus unohtuu talouden kontrollit budjetointeineen.

Ennen varsinaisia toimenpiteitä selvitetään uuden tuotteen tai menetelmän asema markkinoilla eli onko sille riittävästi kysyntää olemassa olevilla markkinoilla vai luodaanko kokonaan uutta markkinaa? On hyvä asettaa kysymys, miksi joku ostaisi uutta tuotetta tai palvelua? Yleisesti voitaneen sanoa, että suurin osa uusista tuotteista tai menetelmistä ovat uusia versioita vanhoista vastaavista.

Perinteisen työtuotekehityksen vaiheita ovat mm. ratkaisujen ja vaatimusten määrittely, ideointi, prototyypin valmistus ja testaus. Nykyisin myös muotoilulla on oma roolinsa ja tuotteen design on tärkeä osa tuotekehitysprosessia. Näiden vaiheiden jälkeen tarvitaan osaamista valmistusmenetelmistä ja -prosesseista erilaisine kustannuslaskelmineen. Alihankinta voi myös toimia yhtenä vaihtoehtona, joka voi helpottaa tuotteen markkinoille lanseerausta ja olla kustannustehokas keino hoitaa valmistusprosessit.

Engineer in electronics lab performing rf compliance test.

Tuotekehitystoiminta sisältää monta erilaista vaihetta ja moni yritys tai yrittäjä voi kokea nämä haastavaksi. Erilaisiin tuotekehitysvaiheisiin on saatavissa erilaista tukea. Myös eduskunnasta on kuulunut kaikuja tuote- ja kehittämismenojen kasvattamiseksi, joka olisi 200 miljoonaa euroa joka vuosi. Parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaan kasvavista tuotekehitysmenoista tehtäisiin lakisääteinen meno ja yrityksen voisivat tehdä näistä kustannuksista ylimääräisen verovähennyksen.

Teknologiateollisuuden puheenjohtaja Marjo Miettinen on kommentoinut esitystä, että alan yritysten panostuksen voisivat olla yhteensä yli 10 miljardia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Edellytyksenä on, että hallitus toteuttaa esitykset eli rahoituslain ja veroporkkanan. Panostukset olisi merkittävä piristysruiske kaikille toimialoille.

Tällä hetkellä yritykselle on jo olemassa verokannustin, jos yritykset tekevät tutkimus- ja tuotekehitystyötä korkeakoulujen kanssa. Kustannukset ovat vähennyskelpoisia vuoden 2025 loppuun saakka ja vähennys on 50 % toteutuneista kustannuksista, enintään 500 000 euroa verovuodessa. Savonia-ammattikorkeakoulu on tehnyt lukuisia pilotointi- ja valmistusprojekteja yhteistyössä yritysten sekä yhteisöjen kesken. Esimerkkejä kattavasta tuotekehityspalveluistamme voisi mainita mm. vesialan ja energia-alan tutkimukset, sähköistä yhteensopivuuden tuotekehittäminen (EMC) ja 3D-tulostusprojektit. Verokannustin ja Savonian kattava palvelutarjonta kannattaa pitää mielessä erilaisissa tuotekehitysprojekteissa. Heräsikö lisäkysymyksiä ja uusia ideoita? Klikkaa itsesi nettisivuillemme tästä.

Kirjoittaja:

Tomi Hyttinen, liiketoimintapäällikkö