ilmasto

Savonia-artikkeli: Aurinkoenergian data-analyysi – Jätekukko Oy

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Kuva 2. Tietoa Jätekukon Kuopion jätekeskuksen aurinkoenergian tuotantoon liittyen.
Kuva 1: Kuvassa reaaliaikainen tuotetun aurinkoenergian osuus kokonaiskulutuksesta tämän päivän sekä viimeisen seitsemän päivän ajalta. Katso koko infograafi klikkaamalla tästä.

Green Data Future Solutions -hankkeessa on selvitetty Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskuksen sähköenergian tuotantoa sekä kulutusta. Jätekukko Oy laajensi vuonna 2019 jätekeskuksen aurinkopaneelijärjestelmää. Nykyisellään jätekeskuksen aurinkopaneelit kattavat 3 tenniskentän kokoisen alueen (noin 590 m2) ja tuottavat sähköä noin 90 MWh vuodessa.

Jätekeskuksella kului vuonna 2022 yhteensä noin 500 MWh sähköä, jolloin oman uusiutuvan energian tuotanto kattaa sähkönkulutuksesta laskennallisesti liki 20 %. Kaikkea kerättyä aurinkoenergiaa ei kuitenkaan pystytä itse käyttämään, sillä kesäaikaan aurinkopaneelit tuottavat enemmän sähköä kuin jätekeskuksella kulutetaan. Tuotetusta aurinkoenergiasta noin 2/3 pystytään hyödyntämään jätekeskuksella ja ylituotanto myydään tällä hetkellä edelleen Väreelle. Kesäaikaan kulutusta on kuitenkin pyritty ohjaamaan yöltä päiväaikaan, jolloin tuotetusta aurinkoenergiasta saadaan paras hyöty irti.

Jätekukon tämän hetkisen aurinkoenergian tuotannon näet klikkaamalla tästä.

Aurinkopaneeleilla tuotettu 90 MWh sähköenergia tarkoittaa käytännössä noin viiden sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta, 15 000 tuntia saunomista tai 500 000 km ajoa sähköautolla. Jätekukon käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen toteaa, että jatkossa selvitetään sähkön kulutuksen jakautumista vielä entistäkin tarkemmin.

Mihin toimintoihin sähkö kuluu ja mihin kannattaa toimenpiteitä suunnata sähkönkulutuksen vähentämiseksi tulevaisuudessa?

Kuva 2. Tietoa Jätekukon Kuopion jätekeskuksen aurinkoenergian tuotantoon liittyen.
Kuva 2: Tietoa Jätekukon Kuopion jätekeskuksen aurinkoenergian tuotantoon liittyen.

Sähkönkulutuksen mittauksessa ja mittausdatan analysoinnissa Savonia ammattikorkeakoulu voi olla yritysten apuna ja tukena. Ensiarvoisen tärkeää on, että yrityksillä on tarkka dataan perustuva tieto esimerkiksi oman toiminnan energiankulutuksesta. Tämän jälkeen on tunnistettava energiankulutuksen suurimmat kohteet ja kohdennettava kulutusta vähentäviä toimenpiteitä näihin kohteisiin.

Aurinkoenergiaa hyödyntämällä Jätekukko saavuttaa 190 kg CO2 ekv./ MWh eli noin 17 100 kg hiilidioksidipäästövähennyksen vuosittain Savon Voiman tuottamaan energiaan verrattuna. Paneelijärjestelmän investoinnin takaisinmaksuaika on alle seitsemän vuotta, kun sähkön hinnaksi on arvioitu 150 €/ MWh. Aurinkopaneelien käyttöikä on yleensä noin 30 vuotta, jolloin Jätekukko saa aurinkopaneeleilla vähintään 270 000 € kustannussäästön arvioidulla 150 €/ MWh sähkön hinnalla paneelien käyttöiän aikana. Investoinnin voi siis sanoa olleen kannattava.

Green Data Future Solutions -hankkeessa analysoitiin jätekeskuksen sähkön tuotantoa ja kulutusta vuosilta 2021 ja 2022. Analyyseissä selvisi mm. kulutuksen ja tuotannon jakautuminen ajankohdittain, tuotetun aurinkoenergian riittävyys sekä säätilan vaikutus aurinkoenergian tuotantoon. Analyysin tuloksena tehtiin infograafeja, raportteja sekä oma reaaliaikainen näkymä jätekeskuksen kulutuksen ja tuoton seurantaan. Osa tuotoksista löytyy hankkeen kotisivuilta https://greendata.savonia.fi/jatekukon-aurinkoenergiadata/. Aurinkovoimalan tuotantotiedot julkaistiin Jätekukon suostumuksella julkisesti Fairdata.fi palveluun kiinnostuneille tutkittavaksi. Tarkempia kulutustietoja ei haluttu jakaa julkisesti.

Linkki julkaistuun dataan: https://etsin.fairdata.fi/dataset/aae7a362-f5fa-486e-a63c-1a7b3aeeb071
Lisätietoa hankkeesta: https://greendata.savonia.fi/

Teksti: Laura Leppänen, TKI-asiantuntija, laura.leppanen@savonia.fi ja Jesse Honkanen, TKI-asiantuntija, Savonia ammattikorkeakoulu

Teksti sekä Datan käsittely ja analytiikka: Jesse Honkanen, TKI-asiantuntia, Savonia-ammattikorkeakoulu, jesse.honkanen@savonia.fi

Visuaalinen ilme ja ulkoasu: Anne Vartiainen, projektisuunnittelija, anne.vartiainen@savonia.fi ja Mikko Vidgren, projektisuunnittelija, Savonia-ammattikorkeakoulu, mikko.vidgren@savonia.fi

Kumppaneiden logoja.