Savonia-artikkeli: Dronetoimintamme nousee uusiin korkeuksiin

Kauko-ohjattavat miehittämättömät lentolaitteet eli dronet ovat 2010-luvulla nousseet suureen suosioon, niin harraste- kuin ammattilaiskäytössä.

Tyypillisiä sovelluskohteita ovat kuvauslennoilla kerättävän tiedon hyödyntäminen kohteiden mallintamiseen, erilaisilla antureilla mitattavien kohteiden tutkiminen, harrastekäytössä dronen lennättäminen taitoa vaativissa ympäristöissä tai videokuvaaminen. Lisäksi droneja käytetään pientavaran kuljettamiseen ja onpa suunnitelmissa käyttää niitä myös ihmisten kuljettamiseen.

Droneen on mahdollista liittää tarkoitukseen soveltuvia hyötykuormia. Perinteiset erittäin laadukkaat valokuvaus- ja videokamerat ovat saaneet rinnalleen muun muassa lämpökameraominaisuuksia, laserkeilaukseen soveltuvia LiDAR-skannereita ja esimerkiksi metsien tai peltojen kasvun seurantaan soveltuvia multispektrikameroita. Mekaanisten toimilaitteiden liittäminen hyötykuormaksi on myös erinomainen sovelluskohde.

Dronelentotoiminnan yleistyessä ja vaatiessa enemmän ilmatilaa myös lennättämiseen liittyvien turvallisuus- ja hyvien toimintaperiaatteiden noudattamista on alettu valvomaan kansallisten ja kansainvälisten säännösten avulla. Vuoden 2022 alusta viimeisetkin siirtymäajat uuteen valvontajärjestelmään ovat päättymässä ja dronen lennättäjiltä vaaditaan eri tasoisia kauko-ohjaajan todistuksia.

Savonia-ammattikorkeakoulu on viimeisten kolmen vuoden aikana saavuttanut merkittävän kokemuksen erilaisista dronen käyttökohteista. Savoniassa dronetoimintaa on Kuopiossa sähkö- ja tietotekniikan sekä ympäristötekniikan aloilla, joissa olemme hyödyntäneet Digikeskukseen (Digiteknologian TKI-ympäristö, Pohjois-Savon liitto, EAKR: A74338) hankitun DJI Matrice 300 -dronen kameroita fotogrammetriseen mallintamiseen, lämpökamerakuvaukseen ja 3D-LiDAR-skannaukseen.

Sähkötekniikan koulutuksessa ja IoT-koulutuksessa on kehitetty mm. lintuvaroituspallojen kiinnitystekniikkaa sähkölinjoille, testattu erilaisia antureita mm. lumensyvyyden mittaamiseen. Ympäristötekniikan sovellukset ovat liittyneet vesiympäristöjen mallintamiseen ja ympäristön tilan monitorointiin.

Savonia-ammattikorkeakoulun viestintä käyttää DJI Phantom 4 -kuvauskopteria markkinointiviestinnässä ja esittelyvideoiden kuvaamisessa. Iisalmen kampuksella luonnonvara-alalla käytetään DJI Phantom 4 Multispectral dronea peltojen ja metsäalueiden kuvaamiseen ja näitä kerättävän tiedon hyödyntämiseen.

Savonia haluaa olla vastuullinen toimija drone lennätystoiminnan, tutkimus- ja kehitystyön sekä koulutuksen osalta. Vuoden 2022 alusta lähtien Savonia-ammattikorkeakoulussa on pystynyt suorittamaan kauko-ohjaajan kategorian A2 valvottuja lisäteoriakokeita. Tutkimus ja kehitystoiminnassa pyrimme soveltamaan moderneja teknologioita uusiin kohteisiin ja innovaatioihin. Olemme mukana kansallisessa UCNDrone-hankkeen verkostossa, jossa kehitetään miehittämättömien lentolaitteiden koulutusta ja TKI-toimintaa Suomessa.

Tästä klikkaamalla saat lisää tietoa Drone A2 -lisäteoriakokeestamme.

Lisätietoa yleisesti dronetoiminnasta Traficomin Droneinfo -palvelusta klikkaamalla tästä.

Kirjoittaja:

Asmo Jakorinne, TKI-asiantuntija