Opiskelija kirjoittaa post-it-lappuun.

Savonia-artikkeli: Ensimmäinen kansallinen yhteiskunnallisen yrittäjyyden kiihdyttämä lanseerattiin Pohjois-Savossa

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS


Savonia-ammattikorkeakoulu ja Business Center Pohjois-Savo olivat mukana luomassa ensimmäistä yhteiskunnallisen yrittäjyyden kiihdyttämön pilottia yhteistyössä Yhteiskunnallisen yritysten osaamiskeskuksen kanssa. Pilotti toteutettiin verkossa 8.2.2023–8.3.2023.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus on vuonna 2021 luotu valtakunnallinen verkosto, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja kasvattaa yhteiskunnallisten yritysten määrää Suomessa. Osaamiskeskus tarjoaa muun muassa neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville ja käynnistäville yrittäjille ja yhteisöille, sekä kokoaa yhteen asiantuntijapalveluita vahvistamaan yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä. Osaamiskeskuksen perustaminen perustuu hallitusohjelmaan ja yhteiskunnallisten yritysten strategiaan.

Yhteiskunnallinen yritys on yritys, jonka liiketoiminnan ensisijainen päämäärä on tehdä yhteiskunnallista hyvää. Yhteiskunnallinen hyvä voi olla esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, tai kiertotalouden lisääminen ja ympäristön tilan parantaminen. Yrityksen yhtiömuotoa ei ole rajattu, vaan se voi olla paitsi osakeyhtiö myös osuuskunta tai liiketoimintaa harjoittava säätiö tai yhdistys.

Ongelma- ja vaikutuspuu – Mitä vaikuttavuutta ongelman ratkaiseminen tuottaa. Lähde: Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen materiaali.
Ongelma- ja vaikutuspuu – Mitä vaikuttavuutta ongelman ratkaiseminen tuottaa. Lähde: Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen materiaali.

Kiihdyttämön toteutuksessa painotettiin yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja mukana oli osaamiskeskuksen sekä Business Center Pohjois-Savon asiantuntijoita. Kiihdyttämö tarjosi osallistujille usean työpajan verran tiivistä tietoa, laajoja verkostoja, työkaluja ja sparrausta oman yritysidean kehittämiseen. Sisältöinä olivat kick-off tapaaminen, jossa tutustuttiin osallistujiin sekä Impact-ajatteluun, sekä työpajat osatyökykyisten työllistämisestä, rahoitusmalleista ja oman idean myyntipuheen harjoittelusta. Lopussa osallistujat pitchasivat ideansa pehmoleijonanluolassa, jossa jokainen osallistuja sai kehittävää palautetta liikeidealleen.

Haimme mukaan yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneita tiimejä sekä yksilöitä, yrityksiä, yhdistyksiä ja asiantuntijoita ympäri Suomea. Mukaan pystyi ilmoittautumaan liikeidealla tai ilman valmista liikeideaa. Keskeistä oli, että yhteiskunnallinen yrittäjyys tai osatyökykyisten työllistäminen oli osallistujille oleellista heidän liikeideassaan. Kiihdyttämöllä lisättiin osallistujien tietoisuutta yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Pohjois-Savossa sekä ympäri Suomea ja sparrauksiin pystyi osallistumaan etänä.

Jokainen kiihdyttämöön osallistuva oli ratkomassa sosiaalista tai ekologista haastetta, edistäen yhteiskunnallisia päämääriä liiketoiminnalla. Esimerkiksi ideoista tiivistyi ratkaisuja:
• Kiinteistötoimialalle: Ratkaisua energian saatavuuteen ja hintaan paikalliskunnassa asukkaille, jolla parannetaan sähköomavaraisuutta.
• Hyvinvointi- ja terveyteen, Business & Business mallilla: Tulevaisuuden ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ennaltaehkäisevästi sekä ratkaisuja työvoimapulaan.
• Asiantuntijapalveluille: Maapallon resurssien ylikuluttamisen rajaamisessa tarkempaa huomiota myös ihmisten rasitukseen, eli loppuunpalaviin kansalaisiin. Ratkaisua parantamaan työhyvinvointia, sekä osatyökykyisten töihin pääsyyn, jotta kuormitusta ei tulisi liikaa.
• Sosiaali- ja terveysalalle: Yli puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on nykyään mielenterveysperusteisia. Ratkaisua kierteen katkaisemisessa ja sujuvan elämän tukemisessa nepsyvalmennuksen voimin.

Kaikki kiihdyttämöön osallistuneet kokivat osaamisensa parantuneen niin liiketoiminnallisen kannattavuuden osalta, mutta myös yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvissä teemoissa: kuinka mitata yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kuinka rahoittaa yhteiskunnallisten yritystoiminnan aloitusta ja kehittämistä, minkälaisia erityispiirteitä liittyy yhteiskunnallista tai ekologista haastetta ratkaisevan palvelun, toimintamallin tai tuotteen skaalaamiseen, kuinka työllistää osatyökykyisiä liiketoiminnassa.

”Kiihdyttämön onnistumisessa on loppujen lopuksi kysymys ihmisistä. Millaisen ilmapiirin, tekemisen meiningin, luottamuksen ja suorapuheisuuden kulttuurin he yhdessä aikaansaavat. Fasilitoijan rooli on tietysti tärkeä ja tässä Business Center Pohjois-Savon porukka osaa asiansa. He innostavat ja haastavat rennolla, humaanilla ja asiantuntevalla otteellaan.”

Tom Tarvainen, Ohjelmajohtaja, Arvoliitto

Puolet osallistujista myös jatkoi liikeideansa kehittämistä yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen neuvonnan asiantuntijoiden kanssa. Osallistujat saivat parempaa suuntausta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen sekä suuntasivat toimintaansa kestävän kehityksen mukaiseksi.

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskeskus:
https://yyo.fi/

Pohjana ohjelmalle toimi Business Center Pohjois-Savon Havuja Bootcamp: https://www.bcpohjois-savo.fi/palvelut/havuja-bootcamp/

Kiihdyttämön organisointi:
Matti Laitinen
puh.+358 44 785 6333
matti.laitinen@savonia.fi

Malviina Hallamaa
puh +385 44 781 3103
malviina.hallamaa@kuntoutussaatio.fi

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen kouluttajat:
Tom Tarvainen, Arvoliitto
Eeva Salmi, Silta-Valmennusyhdistys
Linda Lehto, Launis & Lehto
Farid Ramadan, Kuntoutussäätiö

Leijonan luolan tuomareina:
Harri Holopainen, Savonia
Jarmo Hänninen, Pellervo
Elina Pöllänen, Diak

Kirjoittaja:

Matti Laitinen