Kaksi opiskelijaa pelaa vanerista tehtyä peliä.

Savonia-artikkeli: Että opiskelu olisi helpompaa, halvempaa ja hauskempaa

#SavoniaAMK

Opku, SAVOTTA, opiskelijakunta. Rakkaalla lapsella on useita nimiä ja vielä useammat kasvot. Tämä vuosi sen edustajiston puheenjohtajana on opettanut paljon, mutta ennen kaikkea antanut valmiuksia ja luonut verkostoja tulevaa elämää varten.

Opiskelijakunta on ammattikorkeakoululain mukainen toimielin. Laissa säädetty rooli julkisyhteisönä tuo vankan aseman lisäksi tullessaan velvollisuuksia, joista on luottamustoimijoiden ja työntekijöiden yhteistuumin huolehdittava. Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, ystävien kesken SAVOTTA, on toiminut savonialaisten opiskelijoiden edunvalvojana jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

Ilman opiskelijoita ei ole yhteisöä. Ja sitä opiskelijakunta nimenomaan haluaa olla: turvallinen ja uudistuva yhteisö kaikkien kampustemme kaikille opiskelijoille. Olit sitten päivä-, monimuoto- tai verkko-opiskelija, alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaja, nuori tai entinen nuori, perheellinen tai vielä sitä oikeaa etsivä, opiskelijakunta on sinun puolellasi.

Helpompaa – SAVOTTA on vaikuttava edunvalvoja paikallisesti ja valtakunnallisesti, joka toimii tiiviissä yhteistyössä korkeakoulukentällä ja on aktiivisesti kehittämässä sen toimintaa.

Halvempaa – SAVOTTA on tärkeä toimija opiskelijoiden keskellä ja näkyy päivittäisessä elämässä kampuksilla ja opiskelijan arjessa.

Hauskempaa – SAVOTTA on tärkeä yhdistävä tekijä opiskelijoiden ja Savonian välillä, rakentaen hyvinvoivaa korkeakouluyhteisöä.

Olen todella saanut toimia tänä vuonna opiskelijakuntamme puheenjohtajana ja omalta osaltani edesauttaa näitä meille tärkeitä pyrkimyksiä. Paljon on vielä kesken ja kehitettävää, mutta montaa asiaa myös edistettiin. Erityisesti edunvalvonta kuuluu niihin asioihin, joista opiskelijaliike tunnetaan. Muutama onnistuminen tältä vuodelta:

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
Kauan odotetut ja toivotut toimintaohjeet sekä opiskelijoille että työntekijöille laadittiin yhteistyössä opiskelijakunnan ja korkeakoulun kanssa.

Opiskelijajärjestötoiminnan opintokokonaisuus
Aiemmin yhdistys- ja opiskelijakuntatoiminnan opintopisteitä oli jaossa suhteellisen vähän, mutta opiskelijakunnan ja korkeakoulun kanssa neuvotellusti osaamisen ja aktiivisuuden perusteella opintopisteitä voi saada ensi vuodesta alkaen aina 20 opintopisteeseen asti.

Opiskelijademokratian lisääminen
Onnistuimme kasvattamaan edustajistovaalien ehdokasmäärää ja äänestysprosenttia, valitsemaan lukuisia uusia opiskelijaedustajia toimielimiin ja paljon muuta.

Näiden edunvalvonnallisten onnistumisien lisäksi vuosi piti sisällään lukuisia kauan odotettuja tapahtumia: opiskelijavappu, Puijonkadun Approt, Kauppakadun Improbatur, Kuopion Opiskelijabileet ja niin edelleen. Käynnistimme kampuksella toimintatorstait, kehitimme kahvilatoimintaa, ylläpidimme SYKETTÄ-liikuntapalveluja ja osallistuimme monella muulla tavalla osaltamme korkeakouluyhteisön kehittämiseen.

Opiskelijakuntamme arvoja ovat yhteisöllisyys, luotettavuus ja vaikuttavuus

Jäsenet ovat yhdenvertaisessa asemassa opiskelijakunnassa. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa SAVOTTAn toimintaan. Toimintamme on helposti saavutettavaa. SAVOTTA toimii esimerkkinä toiminnan avoimuuden edistämisessä. SAVOTTA on turvallinen yhteisö omien ajatusten ja ideoiden esiintuomiseen. Avoin ja yhdenvertainen toiminta rohkaisee opiskelijoita mukaan toimintaan.

Opiskelijat luottavat SAVOTTAan ja lunastamme antamamme lupaukset jäsenille. SAVOTTA luo positiivista mielikuvaa itsestään ja Savonian opiskelijoista myös korkeakouluyhteisön ulkopuolelle. SAVOTTA on haluttu yhteistyökumppani. Great Place to Learn tehdään yhdessä!

Vaikutamme tärkeissä toimielimissä ja tuomme opiskelijoiden ääntä esille. SAVOTTA toimii suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Toimintamme on tavoitteellista, ja tavoitteisiin pääsemistä tarkastellaan eri mittareilla. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta realistisia ja saavutettavia.

Yhteisöllisyys vaatii tekoja – olethan Sinäkin mukana?

Keskellä etä- ja hybridiaikaa läsnäolon merkitys korostuu. Me opiskelijakunnassa vietämme aikaa kampuksella käytännössä joka päivä. Meille yksi asia on selvä: yhteisöllisyys rakentuu parhaiten yhdessä aikaa viettäen. Sitä tunnetta ei voi Teamsissa korvata, kun kavereiden kanssa juo kampuksen parasta kahvia sohvalla istuen ja tyhmille vitseille nauraen. Eikä sitä, kun illalla vetää haalarit jalkaan ja suuntaa yhteiseen illanviettoon. Tai sitä, kun oikeasti oppii harjoittelemalla, keskittymällä opetukseen ja havainnoimalla asioita fyysisesti paikan päällä sen sijaan, että ulkoiluttaa koiraa ja tekee ruokaa etäluentoa kuunnellen.

Opiskelijakunta on yhtä vahva kuin sen jäsenet ja yhdistystemme toimijat. Testamenttinani ensi vuodelle toivon lisää yhteisöllisyyttä, yhteistyötä, ystävällisyyttä ja ymmärrystä.

Opiskelijakunnan toimiston ovi on aina auki. Kiitos kaikille tästä vuodesta, iloa & valoa jouluun ja alkavaan vuoteen 2023!

Kirjoittaja:

Mikko Sipilä
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja