Savonia-artikkeli: Helteen vaikutukset terveyteemme

Tänä kesänä olemme saaneet nauttia poikkeuksellisen lämpimistä kesäpäivistä, ja lämpötila onkin useampaan otteeseen kohonnut yli 30 asteen. Hellepäiviä on ollut yhtäjaksoisesti joillakin paikkakunnilla jopa kuukauden ajan. Esimerkiksi Kouvolassa mitattiin yhteensä 31 peräkkäistä hellepäivää. Kaikille ihmisille hellepäivät eivät ole kuitenkaan hyvästä, koska ne saattavat aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2021) mukaan erityisesti yli 65-vuotiaat ja pitkäaikaissairaat ovat herkkiä kuumuuden haittavaikutuksille. Kuumuus kuormittaa verenkiertoa, aiheuttaa lämpösairauksia ja pahentaa pitkäaikaissairauksien oireita. THL:n mukaan helteistä aiheutuvat terveyshaitat ovat yksi ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista.

Huomasin myös itse kuumuuden terveysvaikutukset konkreettisella tavalla, koska omaan lähipiiriin kuuluvalla ikäihmisellä alkoi kuumuuden myötä laskea verenpaine huolestuttavan alhaiseksi ja väsymys lisääntyä. Helteen pitkittyessä on myös haastavaa se, että asuntojen lämpötila ei laske yölläkään, jonka johdosta nukkuminen voi olla vaikeaa. Lämpötilan noustessa pitkäjaksoisesti yli hellerajan, onkin tarpeellista etsiä keinoja alentaa asunnon lämpötilaa ja esimerkiksi tuulettimilla se ei onnistu.

Lämmitysratkaisuista kohti jäähdytysratkaisuja

Suomessa on perinteisesti keskitytty asuntojen lämmitysratkaisuihin, mutta viime vuosina on yhä enemmän alettu kiinnittämään huomiota myös talojen jäähdytysratkaisuihin niin pientaloissa kuin myös kerrostaloissa. Varsinkin ilmalämpöpumppuja jäähdytyskäyttöön myyvien yritysten tilauskirjat ovat täyttyneet tilauksista, koska yhä useampi haluaa jäähdyttää asuntoaan. Myös kerrostalojen on mahdollista hankkia kaukolämmön lisäksi kaukojäähdytys kauppakeskusten tapaan kuten YLE vastikään uutisoi.

Onko erilaisten jäähdytysratkaisujen suosion taustalla helteet vai onko kyse kenties energiankulutuksen vähentämisestä vai elämismukavuuden lisäämisestä? Ehkä kyse on osaltaan kaikista edellä mainituista syistä. On kuitenkin arvioitu, että ennen vuosisadan loppua hellepäivien määrä kolmin- tai nelinkertaistuu, joten on ilmeistä, että jäähdytysratkaisuja toteuttaville yrityksille on tarjolla suotuisasti kehittyvää liiketoimintaa myös tulevaisuudessa.

Muutoksia rakennussuunnitteluun?

Asiantuntijat ovat myös esittäneet, että ilmastonmuutos tuo muutoksia nykyiseen tapaan suunnitella asuntoja. YLE uutisoi noin viikko sitten siitä, miten ilmastonmuutos kuormittaa rakennuksia. Lämpötilojen noustessa sekä sademäärien ja viistosateiden lisääntyessä rakennusten julkisivut joutuvat koetukselle. Tulevaisuudessa rakenteiden tulee kestää nykyistä paremmin kosteutta sekä niissä tulee voida estää nykyistä paremmin lämpösäteilyä esimerkiksi suosimalla tummien pintojen sijaan vaaleita sekä käyttämällä erilaisia ikkunoita, kaihtimia ja markiiseja. Aiheeseen liittyen on myös tehty väitöskirja, jossa on tutkittu mahdollisesti muuttuvien ilmasto-olosuhteiden vaikutuksia betonirakennuskannan vauriomekanismeihin ja vaurioitumisen nopeuteen. Väitöskirjan mukaan Suomessa vuosina 1960–1989 valmistuneesta betonirakennuskannasta joutuu koville sateiden ja tuulien voimistumisen takia.

Edellä mainitut esimerkit antavat osviittaa siitä, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksilla on viime kädessä ihmisten terveyteen. Vaikka asuntojen sisälämpötila ja rakennusten kunto ei ole olisikaan suoraan yhteydessä ihmisten terveyteen, on niillä vaikutuksia myös siihen.

Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeessa ollaan kehittämässä kaikille avointa Ilmastoturvallisuus ja terveys -opintojaksoa, joka käsittelee myös tässä blogissa mainittuja aihealueita. Opintojakso julkaistaan syksyllä 2021.

Tämä blogi on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto (S22173) -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista erityisesti sään ääri-ilmiöiden suhteen.

Lue lisää aiheesta:

https://yle.fi/uutiset/3-12026926

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/helle/helteen-terveyshaitat

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/ilmastonmuutos

https://yle.fi/uutiset/3-12006298

https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/suomen-muuttuva-ilmasto/-/artikkeli/dfe79a73-08ea-4686-8463-811b87f53e44/lampotilat-kohoavat.html

https://yle.fi/uutiset/3-12019062

https://sites.tuni.fi/rak/rakennustekniikka/suomen-rakennuskanta-joutuu-koville-ilmastonmuutoksen-vaikutuksesta/

Juhamatti Huusko

TKI-asiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

p. 050 5370 525

juhamatti.huusko@savonia.fi