aurinko paistaa lehvien läpi

Savonia-artikkeli: Hyvä elämä kystostomiakatetrin kanssa

#SavoniaAMK

Hyvä elämä on selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, ruokailusta, levosta, liikkumisesta, sosiaalisesta elämästä ja erittämisestä. Virtsaaminen on yksi ihmisen perustoimintoja, päivittäisiä rutiineja. Siihen liittyvät vaivat ja sairaudet ovat usein kiusallinen puheenaihe. Virtsaamisvaivoista kärsivä voi kokea vaivan tai sairauden murentavan elämänhallintaa ja vaikuttavan negatiivisesti seksuaaliseen kanssakäymiseen, jotka saattavat johtaa suureenkin kriisiin. Entä jos virtsaaminen ei onnistu luonnollisesti sairauden tai trauman takia?

Kystostomiakatetri – mikä se on?

Kystostomiakatetri on paras vaihtoehto virtsarakon tyhjentämiseen, mikäli muut katetrointimuodot eivät ole mahdollisia. Kystostomiakatetrilla tarkoitetaan katetria, joka viedään virtsarakkoon vatsapeitteiden läpi. Katetri on silikoninen tai PVC-muovinen, taipuisa, pehmeä letku. Se ankkuroidaan rakkoon täyttämällä katetrin päässä olevan ballonki 5 % keittosuolalla tai glyseroliseoksella, joten sen kiinnittämiseen ei siis tarvitse iholle ompeleita. Katetrin asentaa lääkäri ja se vaihdetaan vaijeria apuna käyttäen 1-3 kuukauden välein lääkärin, asiaan perehtyneen sairaanhoitajan tai uroterapeutin toimesta. Katetriin voi yhdistää hanakorkin, jonka kautta rakko tyhjennetään säännöllisesti ja se on helppo piilottaa vaatteiden alle. Katetri voidaan yhdistää myös reisipussiin, joka on piilossa housun lahkeen sisällä eikä näy ulospäin. Kystostomiakatetrin infektioriski oikeinhoidettuna on vähäinen. Joillekin potilaille kystostomia on väliaikainen hoitomuoto ja joillekin pysyvä. Kystostomia on helppo ja miellyttävä vaihtoehto liikkuville tai pyörätuolipotilaille, koska se ei aiheuta virtsaputken trauman tai vaurioiden riskiä.

Sosiaalinen elämä, harrastukset ja liikunta kystostomiakatetrin kanssa

Kystostomiakatetrin kanssa voi elää täyttä elämää. Se ei aiheuta rajoituksia liikkumiseen, harrastamiseen, elintapoihin, ravitsemukseen tai lääkitykseen. Henkilö, jolla on kystostomiakatetri voi harrastaa liikuntaa, saunoa, nauttia sosiaalisesta elämästä kodin ulkopuolella, mennä teatteriin ja elokuviin. Toki harrastuksissa pitää huomioida esimerkiksi kamppailulajit, jotta katetri ei jää kiinni johonkin ja näin pääse irtoamaan. Uimista ja ammekylpyjä pitää välttää. Saunomaan voi mennä katetrin asennuksesta parin viikon kuluttua. On tärkeää huolehtia katetrin juuren hyvästä hoidosta ja hygieniasta oikeaoppisesti, jolloin myös infektioriski pienenee. Kystostomiakatetri mahdollistaa potilaalle normaalin arkielämän ja keinon päästä nauttimaan myös seksuaalisesta kanssakäymisestä. Itsevarmuus voi lisääntyä, kyky spontaaniuteen palautua, seksuaalinen halukkuus parantua ja sosiaalisten tilanteiden pelko vähentyä kystostomiakatetrin saamisen jälkeen

Uroterapeutin rooli tukemassa kystostomiakatetrin kanssa elävän hyvää elämää

Kystostomiakatetripotilaiden elämässä uroterapeutilla ja hoitohenkilökunnalla on tärkeä rooli. Heidän tulee ohjata, auttaa ja tukea potilasta. On hyvä myös ymmärtää potilaan elämäntilannetta ja tunnistaa potilaan voimavarat selviytyä ja sopeutua uuteen elämäntilanteeseen. Potilaalle on tärkeää kokea tulleensa kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi.

Kirjoittajat:

Sari Haalas-Ihalainen, sairaanhoitaja, Uroterapeuttiopiskelija, Harjulan sairaala,
sari.haalas-ihalainen@kuopio.fi
Tarja Hakala, sairaanhoitaja, Uroterapeuttiopiskelija, Soite, hakalatarja72@gmail.com
Tiina Hirvonen, lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu, tiina.hirvonen@savonia.fi
Saijamari Hiltunen, lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu, saijamari.hiltunen@savonia.fi