Opiskelijat haalarit päällä.

Savonia-artikkeli: Hyvinvointipäivän satoa

#SavoniaAMK

Hyvinvointipäivää vietettiin Savonian kampussydämessä 4.10. teemalla ”Onko sulla kaikki hyvin?”. Kampussydämeen saapui hyvinvointitoimijoita laajalla rintamalla. Mukana päivässä olivat Mieliteko-hanke, EHYT ry, Sykettä, Kuopion kriisikeskus, Viretori, Monitori-hanke, Savonian korkeakoulukuraattorit, YTHS, kampuspapit, Kompassi, Navigaattori ja Kennelliiton kaverikoirat. Lisäksi päivässä oli mukana opiskelijayhdistyksiä sekä Kuopion Tradenomiopiskelijat ry, joka järjesti opiskelijoille poikkitieteellisen hyvinvointiappron.

”Bottoms up” kuului korkeakoulukuraattorien pisteellä, kun opiskelijat nauttivat hedelmäisiä ja marjaisia smoothieshotteja ringissä. Joku kolautti pöydän kautta ja toinen lattian kautta. Appropassimerkinnän saadakseen opiskelijat kiersivät toimintapisteillä kyykkäämässä, kehumassa, keskustelemassa, kirjoittamassa ja kertomassa. Päivän aikana moni sai varmasti uutta tietoa hyvinvointinsa tueksi sekä toimijat pystyivät verkostoitumaan toistensa kanssa.

Onko sulla kaikki hyvin?

Päivän teeman mukaisesti korkeakoulukuraattorit kysyivät hyvinvointipäivän kävijöiltä ”Onko sulla kaikki hyvin?”. Vastauksia pyydettiin kirjoittamaan post it lapuille, joille oli varattuna kaksi eri mittalasia. Toiseen mittalasiin tiputettiin vastaus, jossa opiskelija koki, että kaikki hyvin ja toiseen mittalasiin, että ei ole kaikki hyvin. Vastaajia pyydettiin halutessaan kirjoittamaan perusteluja lappuun.

Nelituntisen tapahtuman aikana vastauksia mittalaseihin saatiin yhteensä 179 kpl. 120 vastaajaa koki, että kaikki on hyvin. Vastauksissa korostuivat sosiaalisten suhteiden merkitys sekä opintojen sujuminen. Myös hyvä uni ja terveys koettiin tärkeiksi. 59 opiskelijaa vastasi, että kaikki ei ole hyvin, vaan joku pohdituttaa. Kolmasosa näistä vastaajista koki stressin olevan asia, joka haastaa hyvinvointia. Myös ahdistus, sosiaaliset suhteet, opinnot ja rahatilanne mietityttivät. Myös maailmantilanne mainittiin muutamia kertoja.

”Voi miten söpö!”

Kaverikoirat olivat tapahtuman vetonaula. Jo pelkästään eläimen näkeminen ja sen läsnäolo kampuksella lisäsivät hyvinvoinnin määrää. Kaverikoirien läsnäolon pystyi näkemään kävijöiden olemuksen rentoutumisena, naaman ilmeinä, hymyinä ja ihastelevina sanoina. Myös kuraattoripisteen kyselyssä kaverikoirat mainittiin positiivisena asiana.

Mikä on sinun elämäsi kaverikoira?

Hyvinvointipäivästä voisi nostaa esille monta asiaa mistä kirjoittaa. Tärkeimpänä kuitenkin nousee yhdessä tekemisen merkitys ja kasvokkain kohtaaminen. Miten arvokasta onkaan tavata opiskelijoita, saada nähdä heitä, jututtaa pieni hetki ja luoda kontakteja. Hyvinvointipäivä tarjosi osallistujille mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa hyvinvointiaan positiivisessa hengessä. Kiitos kaikille opiskelijoille ja toimijoille, jotka ennakkoluulottomasti lähditte mukaan!

Ja lopuksi muutama kysymys. Mikä on sinun elämäsi kaverikoira? Mikä saa sinun suupielesi nousemaan ylöspäin? Mitkä ovat sinun hyvinvointisi peruspilareita? Onko sulla kaikki hyvin? Näitä asioita olisi jokaisen hyvä ihan ajan kanssa pysähtyä pohtimaan, niin kuin eräs kyselyynkin vastanneista totesi.

Meri Tissari, korkeakoulukuraattori, Savonia-amk, meri.tissari@savonia.fi