Ihmisiä istumassa audiotoriossa.

Savonia-artikkeli: Kannattaako hankevalmistelua tehdä yhteistyössä yritysten kanssa?

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Kyllä, todellakin kannattaa! Hyvään lopputulokseen voi päästä monin eri tavoin, mutta yhteistyössä on todellakin voimaa hankevalmistelua tehdessä. Kun hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset, on hienoa, jos saadaan yritykset mukaan valmistelutyöhön. Tämä lisää luonnollisesti yritysten sitoutumista ja tuo monipuolisesti erilaisia näkökulmia.

Yhdessä ideoimaan

Järjestimme toukokuussa 2023 kolmen digihankkeen voimin ideointityöpajan, jonka tavoitteena oli saada ideoita tuleviin hankkeisiin ja niiden valmisteluun sekä juurruttaa edellisten hankkeiden hyviä käytäntöjä. Digiteemalla kun liikkeellä oltiin, yhdistettiin työpajaan Savonia-ammattikorkeakoulusta kolme erilaista digiteemaista hanketta. Näin saimme myös asiantuntijoiden monipuolisen osaamisen valmistelutyöhön käyttöön. Tärkeintä tässä kokonaisuudessa olivat ideoimassa mukana olevat yritykset ja yhteistyö heidän kanssaan. Yritysten edustajiksi mukaan kutsuttiin kehittämisintoisia ja hanketyöhön sitoutuneita yrittäjiä.

Tiedämme, että yhteistyössä on voimaa. Halusimme myös saada yritysten ääntä kuuluviin. Tämä toive toteutuikin erinomaisesti ja palautteet työpajan jälkeen olivat yrittäjien suunnalta hyvin positiivisia. Yrittäjät kokivat saaneensa itse tästä paljon ideoita omaan tekemiseensä. He haluavat olla kanssamme tekemässä tätä kehittämistyötä ja ovat innolla mukana tulevissa hankkeissa. Työpajan järjestäminen vaatii aina oman työpanoksensa, mutta todellakin on sen ajankäytön arvoista.

Ihmisiä istumassa audiotoriossa.

Tekoälyä yrityksiin ja hankkeisiin

Työpajan alustusten teema oli tekoäly. Alustusten aikana yleisöä tarkkaillessa silmiinpistävää oli se, ettei kukaan selannut puhelinta, vaan keskittyi kokonaisvaltaisesti puheenvuoroihin. Todellakin voi sanoa, että tekoäly ja sen mahdollisuudet saivat yrittäjät aivan liekkeihin. Sillä tunnetilalla olikin innostavaa lähteä viemään ideointia eteenpäin.

Tällä hetkellä tekoäly on kuuma puheenaihe ja innokkaimmat ovat testailleet sitä jo useiden kuukausien ajan. Mukana olleet yrittäjät innostuivat erityisesti konkreettisista vinkeistä, joita hyödyntää välittömästi omassa liiketoiminnassaan. Voi todellakin sanoa, että nämä yritykset haluavat olla mukana kehityksessä ja ottaa uusien teknologioiden hyödyt heti käyttöönsä.
Tekoälyn hyödyntäminen tekstintuottamisessa on jo tätä päivää ja se onkin hyvä apuväline erilaisten tekstisisältöjen tuottamiseen. Tekstien muotoilu ja todenperäisyys sekä lähteiden tarkistaminen kirjoittajan tulee kuitenkin itsensä tehdä.
Tekoäly tulee varmasti näkymään tulevissa uusissa hankkeissa vahvasti. Hankkeiden avulla onkin mahdollista tuoda uusia asioita ja tekniikoita yritysten hyödynnettäviksi matalammalla kynnyksellä.

Uudet tekniikat apuna liikevaihdon kasvattamisessa

Virtuaalitori -hankkeessa on toteutettu Pohjois-Savon alueen kivijalkayrityksiin 360-kuvauksia, joita yritykset voivat hyödyntää omassa markkinoinnissaan. Kuvaukset ovat saaneet yritysten keskuudessa innostuneen vastaanoton ja ne on koettu erittäin hyödyllisiksi. Kuvauksessa hyödynnetään Matterport Cloud -pilvipalvelua, jonka tiloja voidaan upottaa yritysten verkkosivuille HTML iframe -tunnistetta käyttäen. Tiloja on ladattu Virtuaalitori -hankkeessa mukana olevien yritysten verkkosivujen vierailujen yhteydessä yhteensä 130 600 kertaa, ja kyseisissä virtuaalitiloissa on liikuttu 40 800 kertaa.

Kuvaukset on suoritettu Ricoh Theta Z1 360 -kameralla sekä Matterport Pro3 3D -kameralla, joka tavoittelee visuaalista täydellisyyttä hyödyntäen Lidar-valotutkaa ja 134.2 megapikselin ulostuloa. Matterportin kameran avulla voidaan luoda virtuaalitiloja myös ulkokohteista. Kuvaukset ovat herättäneet kiinnostusta etenkin matkailualan yrityksissä, esimerkiksi mahdollistamalla asiakkaan ennakkotutustumisen matkakohteeseen ja sen ympäristöön. Hankkeessa on mukana 90 eri toimialojen yritystä, joita kuvataan 2–3 kertaa hankkeen aikana.

”Yhteenvetona voidaan todeta, että EU-hankkeiden valmistelu yhdessä kohderyhmänä olevien yritysten kanssa on äärimmäisen tärkeää. Se takaa, että hanke vastaa todellisia tarpeita, lisää hankeen omistajuutta ja sitoutumista, parantaa hankkeen tehokkuutta ja vaikuttavuutta, luo yhteistyömahdollisuuksia sekä lisää mahdollisuuksia saada rahoitusta”, sanoo tekoäly Chat GPT.

Kirjoittajat:

Katariina Moilanen ja Eetu Räsänen
TKI-asiantuntija/Monialaisen TKI:n vahvuusalue

Lähteet:
https://support.matterport.com/s/article/Pro3-Technical-Specifications?language=en_US