Miehelle laitetaan päähän neurologista tutkimuslaitteistoa.

Savonia-artikkeli: Kliinisen neurofysiologian erikoisalaan tutustumista avoimen ammattikorkeakoulun kursseilla

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Savonian avoimen ammattikorkeakoulun Eduplan Ellan (ella.eduplan.fi) syksyn tarjonnassa on kolmen opintopisteen laajuinen kurssi epilepsiasta ja EEG (elektroenkefalografia) tutkimuksesta. Epilepsia on aivojen sairaus (aivojen sähköisen toiminnan häiriötila), johon liittyy taipumus saada toistuvia epilepsiakohtauksia. EEG on tärkeä tutkimus epilepsian diagnosoimiseksi. EEG-tutkimuksessa rekisteröidään aivosähkökäyrää ja se kuuluu kliinisen neurofysiologian tutkimusvalikoimaan.

Kliinisen neurofysiologia on monelle lääketieteen erikoisalana vieras, joten nyt niin tällä kuin myös vuonna 2024 toteutuvalla uniapnea ja yöpolygrafia kurssilla on mahdollisuus päästä tutustumaan kliinisen neurofysiologian yleisimpiin tutkimuksiin. Kursseilla käydään läpi tutkimusten perusteita, joten kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Epilepsia ja EEG-tutkimus kurssilla opiskelijan tavoitteena on tietää, mitä epilepsia on ja mitkä ovat sen syyt, tuntea eri kohtaustyypit ja kohtauksiin liittyvän ensiavun ja hoidon perusteet. Kurssin tavoitteina on myös tietää EEG:n perusteet, ymmärtää polikliinisen EEG-tutkimusprosessi ja laadunhallinnan periaatteet teoriassa ja tunnistaa yleisimpiä EEG:n sovelluksia.

Graafinen kuva aivoista.

Kliinisen neurofysiologian erikoisalalla tutkitaan ääreis- ja keskushermoston sekä lihasten toimintaa mittaamalla elimistön sähköisiä biosignaaleja. Kliininen neurofysiologia on ollut Suomessa yksi bioanalytiikan koulutuksen erikoisaloista vuodesta 1984 alkaen. Bioanalyytikoiden lisäksi KNF-osastolla työskentelee hoitajina myös sairaanhoitajia, joiden tutkintokoulutukseen ei kuulu kliinisen neurofysiologian opintoja. Siksi tämä kurssi on hyvä tietopaketti EEG:n perusteista myös niin sairaanhoitajaopiskelijoille kuin jo valmistuneille sairaanhoitajille. Turun yliopiston hoitotieteen pro gradu -tutkielmassaan Linnavuori Elina (2021) totesi, että tarvetta EEG-rekisteröintiosaamiseen olisi, mikä myös osaltaan kiinnosti lähteä luomaan tällaista kurssia.

Suomenkielistä hoitajille suunnattua materiaalia ei ole paljon ollut aikaisemmin tarjolla. Tällä täysin verkko-opintoina suoritettavalla kurssilla on otettu huomioon verkkopalveluiden tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus, jolla varmistetaan jokaiselle opiskelijalle tasa-arvoinen mahdollisuus opintojensa edistämiseen. Kurssilla on videoita, podcasteja, kirjallista materiaalia, joten oppia voi niin lukemalla, näkemällä kuin kuulemallakin. Klikkaamalla tästä pääset kliinisen neurofysiologian podcastiin.

Kurssilla voi osaamistaan testata aina kunkin pienen osion jälkeen. Osaamisen testien lisäksi kurssilta löytyy myös keskustelualue ja lopuksi tentti ja itsearviointi. Nonstop verkkokurssit ovat opiskelijoille joustavia, koska kurssilla voi opiskella omaan tahtiin aina silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Kurssilla on myös edistymisen seurantapalkki, joka motivoi oppijaa opinnoissaan.

Tervetuloa tutustumaan mielenkiintoisen kliinisen neurofysiologian saloihin!

Kirjoittaja:

Riitta Kiiskinen, bioanalyytikko, kliininen asiantuntija (YAMK), AmO, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

riitta.kiiskinen@savonia.fi