Vastuullisuus-viiripolku Puijon Majan esteettömällä kansipolulla.

Savonia-artikkeli: Kolme kertaa maasta kuuhun – vastuullisuusviestintää sanoittamassa

#SavoniaAMK

Kuinka tuoda vastuullisuusajattelua arkisiksi valinnoiksi iloa ja hyvinvointia lisäävällä tavalla? Tätä pohdimme Savonia-ammattikorkeakoulussa, kun julkaisimme vastuullisuusohjelmamme alkuvuodesta 2023.

Mitäpä jos vastuullisuuspuheen kääntäisikin teoiksi? Kuinka valintoihimme vaikuttaisi vaikkapa tieto siitä, että suihkun lyhentäminen viidellä minuutilla vastaa 20 tunnin peliajan kuluttamaa energiamäärää pelikonsolilla? Tai että Vilkku-kaupunkipyörillä ajettiin Kuopiossa vuoden 2022 aikana kolme kertaa maan ja kuun välinen etäisyys eli 980 942 kilometriä.

Näitä valintoja havainnollistamaan saimme mahdollisuuden viedä tuoreimman vastuullisuustiedon Puijon aarniometsään. Puijon laella metsän siimeksessä kiemurtelevan vastuullisuusviiripolun vastuullisuustietoiskut on kerätty Green Data Future Solutions -hankkeessa. Hankkeessa tehdään kestävään kehitykseen liittyvästä datasta viestinnällistä sisältöä tiedon visualisoinnin keinoin.

Alkukesän palautteiden perusteella viiripolku on saavuttanut tavoitteensa: polku on vakiinnuttanut paikkansa Puijon laella kävijöiden kohteena ja oivaltavasti sanoitetut vastuullisuusviestit ovat toiminet ajatusten herättelijöinä mitä mainioimmalla tavalla.

Vaikuttavuusviestintä voi olla viirejä aarniometsässä

Vaikuttavuus ja osaamisen näkyväksi tekeminen ovat olleet Savonian viestinnällisiä painiopisteitä. Puijon viiripolun tapauksessa vastuullisuusviestintä on myös mitä toimivinta vaikuttavuusviestintää, kun viiripolun viestit leviävät ja jatkavat elämäänsä muun muassa kävijöiden somepostauksissa.

Monesti hieman vaikeasti määrittyvä vaikuttavuus saa tässä oivan ilmenemismuodon: vaikuttavuusviestintä on organisaatiossa syntyvän osaamisen, tiedon, datan, innovaatioiden ja tki-työn tarinallistamista ja muotoilua helposti hahmotettavaan muotoon – vaikkapa sitten viireiksi aarniometsään.

Kokoamme vastuullisuuteen liittyvää sisältöä myös Vastuullisuussivustollemme ajankohtaisten Savonia-artikkeleiden muodossa.
Tuoreista artikkeleista voi lukea muun muassa Savonian hiilijalanjäljen laskennasta tai vihreästä siirtymästä muoti- ja tekstiiliteollisuudessa.

Savonian viiri Puijon laen viiripolulla

Raportoituja kädenjälkiä ja jalanjälkiä

Elisa Juholin kuvaa kirjassaan Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun (2022), että vastuullisuusraportointi on keskeinen tietolähde yritystoiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Savonialla vastuullisuusraporttiin kootaan tietoja, jotka kuvaavat toimintaamme monelta eri kantilta. Viitekehyksenä on ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma, joka tukee kaikkien Suomen 24 ammattikorkeakouluyhteisön työtä kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa puhutaan korkeakouluyhteisöiden kädenjäljestä ja jalanjäljestä. Ohjelmassa todetaan, että kädenjälki tarkoittaa vaikuttavuutta, jolla ammattikorkeakoulujen koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuottama osaaminen muuttaa yhteiskuntaa ja työelämää. Jalanjälkeään ammattikorkeakoulut vähentävät siten, että ne ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Tähän tavoitteeseen myös Savonia on sitoutunut.

Kestävä kampusarki tarkoittaa valintoja muun muassa ruokailuun, kierrätykseen, valoautomatiikkaan, energiankäyttöön, tilankäytön optimointiin, harkittuun matkustamiseen sekä kestäviin hankintoihin liittyen.

Vastuullisuusosaaminen jalkautuu tutkintoihin

Savonia-ammattikorkeakoulusta on sen 30-vuotisen taipaleensa aikana valmistunut liki 30 000 osaajaa. Mikä valtava joukko viemässä uutta ajattelua työpaikoille ja yhteiskuntaan!

Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti Savonialta valmistuu kestävän kehityksen osaajia ja olemmekin valmistelleet vastuullisuuslupaukset kaikkiin tutkinto-ohjelmiimme.

Koulutamme osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä ja torjuvat ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa. Savoniasta valmistuvat asiantuntijat osaavat toimia vastuullisesti ja huomioida kestävän kehityksen vaatimukset oman työnsä, työyhteisönsä ja yhteiskunnan kehittämisessä.

Lupaus: kestävän kasvun kumppani

Kestävä hyvinvointi, kestävä yhteiskunta, ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen ovat kohtalonkysymyksiä, joiden eteen ammattikorkeakouluissa ollaan valmiita tekemään töitä.

Meidän tulee edelleen vahvistaa ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tunnistamista ja todentamista sekä toimijoiden entistäkin vahvempaa osallistumista yhteiskunnan monipuoliseen rakentamiseen.

Lupauksemme on olla kestävän kasvun kumppani ja osaamisen varmistaja elinkeinojen murroksessa.

Kirjoittaja:
Anne Heikkinen
viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu