Opiskelijoita tekemässä ryhmötyötä post-it-lapuilla.

Savonia-artikkeli: Etsimässä opetuksen kansainvälistymisen uusia muotoja

#SavoniaAMK

DENTAL HYGIENISTS IN CHANGING WORLD (3 ECTS) -intensiivikurssi Riiassa (17-20.5.2022) on Erasmus+ lyhyen monimuotoliikkuvuuden BIP-kurssi. Blended Intensive Programme (BIP) tarkoittaa kurssia, jossa yhdistyy fyysinen ja virtuaalinen yhteisoppiminen. BIP-kurssia on ollut järjestämässä Savonian Erasmus + kumppanit Riga Stradins University Latviasta ja UC Leuven-Limburg University Belgiasta.

Kaikki alkoi ensimmäisestä tapaamisesta (kuva 1) helmikuussa 2021.

Kuva 1. Intensiivikurssin aloituspalaveri.

Mikä on Erasmus+ BIP?

Erasmus+ BIP on uusi opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistymistä edistävä vaihtomuoto, joka mahdollistaa osallistumisen niillekin, joille pitkäkestoinen yksilöliikkuvuus ei olisi mahdollista.

Sen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa korkeakoulun olemassa olevien opintojaksojen ja koulutusten suorittamiseen verrattuna. Osallistujien liikkuvuus toteutuu 5–30 päivän fyysisinä opiskelija- tai henkilökuntaliikkuvuutena yhdistettynä virtuaaliseen osuuteen. Kurssin laajuus on vähintään 3 opintopistettä.

DENTAL HYGIENISTS IN CHANGING WORLD opintokokonaisuuden teemoja olivat suunterveydenhoito ja suuhygienistien osaamisvaatimukset nyt ja tulevaisuudessa, suunterveyden edistämisen haasteet ja sosiaalisen median hyödyntäminen suun terveyden edistämisessä. Opintokokonaisuus alkoi kaikkien intensiivikurssiin osallistuvien opiskelijoiden ja opettajien virtuaalitapaamisella, jossa opiskelijat orientointiin intensiivikurssin ohjelmaan, oppimisalustaan ja etukäteistehtävään. Lisäksi opiskelijat jaettiin opiskelijaryhmiin, joissa he työskentelivät intensiivikurssin aikana. Intensiivikurssi järjestettiin Riga Stradins yliopistossa, johon osallistui Savoniasta viisi suuhygienistiopiskelijaa, UC Leuven-Limburg yliopistosta kuusi opiskelijaa ja Riga Stradins yliopistosta 10 opiskelijaa. Jokaisesta yliopistosta osallistui myös kaksi opettajaa. Lisäksi intensiivikurssille osallistuivat Teamsin välityksellä Australian ja Iso Britannian suunterveyden hoidon asiantuntijat.

Opiskelijat antoivat palautetta intensiivikurssista vastaamalla kyselyyn, jossa hyödynnettiin International competence in HE programmes kansainvälisyys kompetenssien määrittelyjä (http://www.internationalecompetenties.be/en/)

Otetaan uusiksi keväällä 2023

Suurin osa opiskelijoista koki saavuttaneensa intensiivikurssille asetetut tavoitteet, ja he saivat varmuutta toimia kansainvälisessä ryhmässä. Aika oli kuitenkin liian lyhyt pysyvämpiin kontaktien luomiseen. Opiskelijoiden mukaan haasteita oli yhteisen työskentelytavan löytämisessä ja tehtäviin liittyvien ohjeiden ymmärtämisessä. Kyselyssä tuli myös esille, että belgialaiset opiskelijat keskittyivät ryhmätyöskentelyssä enemmän lopputulokseen ja muut opiskelijat enemmän oppimisprosessiin.

Opiskelijat pitivät tärkeänä sosiaalisen median käyttöä suun terveyden edistämisessä, mutta he eivät kuitenkaan aikoneet käyttää sitä asiakkaan hoidossa ja ohjauksessa. Intensiivikurssin aikana opiskelijat saivat laajemman näkemyksen suuhygienistin roolista ja vastuista ja myös mitä haasteita suun terveydenhoidossa kansainvälisesti on.

Vastausten mukaan melkein kaikki opiskelijat tekisivät intensiivikurssin uudestaan, joka vahvisti näkemystämme tämän tyyppisen kansainvälisen toiminnan jatkamisen. Keväällä 2023 seuraava intensiivikurssi toteutetaan Savoniassa.

Kuva2. Opiskelijoiden sosiaalisen median projekteja

Tunnelmia intensiivikurssista: https://animoto.com/play/ljEKY2tqUmks7mHvWz0rpA

Kirjoittajat:

Kaarina Sirviö, yliopettaja, tutkinto-ohjelma vastaava, tiimivastaava
Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio
kaarina.sirvio@savonia.fi

Marja Gröhn-Rissanen, kansainvälisyyskoordinaattori, hoitotyön opettaja
Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio
marja-liisa.grohn-rissanen@savonia.fi