Savonia

Savonia-artikkeli: Maailma EFQM-mallin kautta katsottuna – pelastustoimen tilannekeskuksen laadunhallinnasta lentoteknillisen koulutuksen kehittämiseen Afrikassa

#SavoniaAMK


Mikä EFQM – European Foundation of Quality Management?

YAMK-opintojaksolla ”Laatu, johtaminen ja suorituskyky” pyritään sisäistämään laatuajattelua erityisesti uudistetun Euroopan laatupalkintomallin (EFQM 2021) kautta katsottuna. Malli kuuluu laatutyökaluihin, joista perinteisesti käytetyin ja tunnetuin on ISO-standardiperhe. EFQM-mallin on kehittänyt voittoa tuottamaton yhteisö European Foundation for Quality Management ja suomenkielisen version mallista on kääntänyt Laatukeskus.

EFQM-mallin avulla voidaan arvioida koko organisaation tai sen osan toimintaa, ja sitä voidaan käyttää kehitystä ohjaavana järjestelmänä. Mallin perusajatuksena on ollut luoda tehokas ja erilaisiin tarpeisiin mukautuva työkalu nykyisen toiminnan mittaamiseen, parantamiseen ja seurantaan sekä kehittämiskohteiden löytämiseen ja kehittymisen seurantaan. Uusimpaan 2021 päivitettyyn malliin on myös sisällytetty kiertotalousnäkökulma periaatteineen.

EFQM-malli on kansainvälinen laatujohtamisen kehys, joka soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa organisaatioissa niiden koosta tai toimialasta riippumatta. Mallilla pyritään kohti erinomaisen organisaation toimintaa ja sitä voidaan käyttää työkaluna esimerkiksi johtamisessa, kehittämisessä ja itsearvioinnissa. Malli perustuu syy-seuraus-suhteiden ymmärtämiseen sen välillä mitä organisaatio valitsee suunnakseen, miten se toimii ja mitä tuloksia se saavuttaa. Mallin sisällä on erilaisia arviointityökaluja, joilla pyritään konkretisoimaan jatkuvan parantamisen toimintaa.

Opetusjakson kehitystehtävän tavoitteet

Kurssin aikana oppijan tulee toteuttaa laajahko omaan alaan ja mahdollisuuksien mukaan omiin työtehtäviin liittyvä kehitystehtävä, jossa sovelletaan EFQM-mallin mukaisia työkaluja. Lisäksi projekti voi toimia mahdollisena esitetehtävänä YAMK-opintojen opinnäytetyölle. Projektissa saavutettavien tulosten lisäksi oppimistavoitteina ovat systemaattinen työskentelytapa, projektin toteuttamisen aikatauluttaminen, työaikaseuranta ja prosessin hallinta.

Syksyn 2022 opintojakson satoa

Syksyllä 2022 kurssi oli osa ”Teknologiajohtamisen johtaminen”-YAMK-tutkintoa. Opiskelijoiden eri organisaatioille tekemät projektityöt olivat erittäin mielenkiintoisa aiheiltaan ja korkealaatuisia toteutuksiltaan. Laatukehitystyön kohteena oli pk-yrityksiä, suuryrityksiä, julkisia toimijoita, oppilaitoksia, viranomaisia ja yhteiskehityshankkeita. Kehitystöiden tavoitteet kohdistuivat esimerkiksi viranomaisten laadunhallinnan kehittämiseen, suuryrityksen laatuprosesseihin tai yhteishankkeena toteutettavaan lentoteknillisen koulutuksen ja laadun kehittämiseen Afrikassa.

Kurssin 2022 toteuttivat vastuuopettaja lehtori Anssi Suhonen ja yliopettaja Merja Tolvanen. Opettajaharjoittelijana toimi tki-asiantuntija Pasi Heiskanen ja ulkopuolisena asiantuntijana asiantuntija- ja arviointipalvelun johtaja Petri Lehtipuu Laatukeskukselta. Kurssin kehittämisen mahdollisti UpTech-Tulevaisuuden Osaajia Itä-Suomeen-hanke.

Kurssin loppuhuipennus oli kaksipäiväinen messutapahtuma, jonka yhteydessä käytiin mielenkiintoisia poikkitieteellisiä sekä analyyttisiä keskusteluja projektitöiden ja -posterien yhteydessä. Käytettävissämme ollut aika kului nopeasti ja keskinäistä reflektointia olisi voinut jatkaa paljon pidempäänkin. Jotkut opiskelijoista sopivatkin jo hyödyntävänsä toistensa tuloksia jatkossa työpaikoillaan. Opettajakunta koki, taas kerran, oppivansa opetettaviensa kanssa. Tällä tavoin onnistuessaan kurssiprojektien arviointi ja arvostelu sekä projektiesittelyjen viikonlopputoteutus sujuivat kaikille osapuolille mielekkäällä tavalla.

Kirjoittajat:
Pasi Heiskanen, tki-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Merja Tolvanen, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Anssi Suhonen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Pasi Heiskanen