Opiskelijat opiskelevat kahvilassa.

Savonia-artikkeli: Maailman paras digipedagogiikka rakentuu arjessa

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Miten digipedagogiikan kehitys näkyy opettajan arjessa?

Internet tuli Suomeen vuonna 1988 ja siihen aikaan se mullisti maailman ja osa kyseenalaisti opettajien tarpeellisuuden. Kysyttiin, tarvitaanko opettajia enää mihinkään, kun internet hoitaa opettajien työt? Nyt voidaan todeta, että kyllä opettajia silloin tarvittiin ja tarvitaan edelleen. Digipedagogiset ratkaisut alkoivat kehittyä ja tänä päivänä digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa ymmärretään paremmin.

Paljon puhetta herättänyt Chat GPT on fiksusti käytettynä oiva työkalu oppimisen tukemisessa.

Aikaan ja paikkaan sitomattomuus on tuonut opettamiseen ja opiskeluun paljon mahdollisuuksia. Verkko-opintojaksot tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että opiskelijat voivat opiskella missä ja milloin vain.

Oppimisprosessi

Digipedagogisesti laadukkaan ja hyvin toteutetun verkko-opintojakson taustalla on huolellisesti tehty pedagoginen käsikirjoitus. Eli suunnitelma siitä, miten, miksi ja missä järjestyksessä opiskelija annettuja tehtäviä opintojaksolla opiskelee.

Opiskelijalle oppimisprosessin näkyväksi tekeminen sekä opettaja antama tuki ja ohjaus ovat verkko-opiskelussa keskeisessä roolissa. Opiskelijan ohjeistaminen verkko-opintojaksolla toimimiseen on oltava selkeä ja ohjaava. Ohjaus on hyvä olla teksti ja videomuodossa. Oppimista on tuettu esimerkiksi erilaisin viikkotehtävin, joista opiskelija saa automaattisesti palautetta ja aina oikeaan aikaan. Mitä enemmän opiskelija opiskelee itsenäisesti, sitä enemmän on panostettava ohjaukseen.

Automatiikalla opiskelijalle annettavan palautteen määrä helpottaa opettajan arviointityötä. Savoniassa opettajat ovat kehitelleet Excel-työkalun, jolla opiskelijalle annettavan palautteen antaminen helpottuu ja nopeutuu. Jokainen opiskelija saa henkilökohtaista palautetta niin onnistumisista kuin kehittämiskohteista. Opiskelijan saama oikea-aikainen ja laadukas palaute tukee oppimista ja motivoi opiskelemaan. Kun opettaja automatisoi osan työstään, voi hän käyttää aikaa esimerkiksi viikoittaisiin ohjaustuokioihin esimerkiksi Zoomin välityksellä, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus saada opettajalta henkilökohtaista ohjausta opiskeluun.

Hyvä suunnittelu tukee opiskelua ja pitää opetustyön laadukkaana.

Miten opettajia tuetaan – esimerkkejä kehittämisprojekteista, koulutuksista ja verkostoista?

Organisaation osaamisen kehittäminen tarvitsee organisaation johdon tuen sekä koko henkilöstöltä halua kehittää omaa osaamista. Olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja osaamistavoitteiden sanoittaminen ovat lähtökohta osaamisen kehittämiselle.

Savoniassa olemme huomanneet, että lähikollegan antama tuki on eniten käytetty tuen muoto. Savonian Digipeda-tiimi tukee opettajia niin pedagogisissa kuin teknisissäkin opettamiseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Savoniassa on opettajista koostuva Digimentori- verkosto, joka eri koulutusaloilla tukee ja opastaa opetushenkilöstöä työssä. Vuonna 2020 Teamsiin perustettu Opetuksen Digituki-kanava on edelleen voimissaan ja aktiivisessa käytössä.

Jatkuva kehittyminen vaatii sitä, että pysytään ohjaksissa muutoksen kelkassa. Oppimisteknologian hallinta ja hybriditaitojen kehittäminen on osa oman osaamisen kehittämistä. Lohduttavaa on se, että jokaisen ei tarvitse osata kaikkea, vaan joukostamme löytyy aina joku, joka osaa auttaa.

Vaikka verkko-oppiminen, digitaaliset ratkaisut, pelillisyys, interaktiivisuus kehittyvät jatkuvasti, tulee aina kuitenkin muistaa opetustyön perusasiat. Opetuksen suunnittelun perusta on oppijalähtöisyys.

Hyvä yhteissuunnittelu ja osaamisen kehittämisen tuki auttaa saavuttamaan myös Digivision asettamat tavoitteet. Yhdessä olemme enemmän.

Kirjoittaja:

Anuliina Savolainen, monimuotopedagogiikan asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, anuliina.savolainen@savonia.fi

Artikkeli tullaan julkaisemaan myös osana Digivision 2030 -hankkeen digipedagogiikan blogisarjaa.