Kierrätymateriaalista tehty laukku.

Savonia-artikkeli: Malliston rakentaminen KuPSille kiertotalouden näkökulmasta – Käytettyjen materiaalien arvostus kunniaan

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Saimme toimeksiannon suunnitella koordinoitu fanituotemallisto KuPS Oy:lle heidän 100. juhlavuoden kunniaksi. Projektin tavoitteena oli tuottaa uusia mallistoideoita fanituotemallistoon ja kerätä aitoja työelämäntaitoja.

Mallistoon toivottiin erityisesti koruja, mutta myös muita KuPSin kohderyhmälle soveltuvia tuoteideoita. Me halusimme ideoida jotain yllättävää kestävän muotoilun toimintatavoin.

Arvoina urheilu, historia ja kestävä kehitys

Mistä malliston muotoilu aloitetaan? Malliston rakentaminen perustuu vahvaan teoriapohjaan, tällä kurssilla The Collection Design Cycle suunnitteluprosessin ohjasi meitä. The Collection Design Cycle on työkalu, jonka avulla voidaan suunnitella mallisto, tämän avulla eteneminen on suunnitelmallista ja prosessin vaiheisiin on helppo palata.

Prosessimme alkoi rakentamalla Design Brief, jotta pystyimme rakentamaan tämän, meidän täytyi perehtyä syvällisesti KuPSin arvoihin, tavoitteisiin, tuotteisiin ja asiakkaisiin. Tiedon ja ymmärryksen rakentamista jaoteltiin erilaisien työkalujen avulla, kuten 4P Canva. 4P Canvan tavoitteena on syventää ja laajentaa tutkittavan yrityksen ymmärrystä ja löytää asiakkaan arvolupaus. Tutkitun tiedon jälkeen loimme moodboardin, joka oli ensi kosketus ja ajatus tulevasta mallistosta.

Oli aika sukeltaa trendien maailmaan, mitä ovat tulevien kuukausien ja vuosien muotivärit, muodot ja linjat? Trendianalyysit loivat meille ymmärrystä siitä, mikä voisi olla tulevaisuudessa kannattavaa kaupallisesti. Olimme saaneet vahvan kuvan siitä, että KuPSin asiakasryhmä on suuri, faneja on ympäri Suomen, vauvasta vaariin. Loimme kuvitteellisia persoonakortteja kolmesta eri asiakasryhmästä, joilla lisäsimme tarttumapintaa tulevan malliston asiakkaaseen.

Tarinan luominen herätti käyttäjäryhmää edustavan henkilön eloon

Valitsimme mallistolle käyttäjäryhmää edustavan henkilön, jota tutkimme empatiakartan avulla. Henkilö on Jari 35v, opettaja Kuopiosta ja KuPS IV:n jäsen. Tämän jälkeen henkilölle luotiin tarina, käytimme Pixar-Pitch kerrontatyyliä, joka on helppolukuinen tarinankerronta tapa. Tarina herätti kohderyhmän henkilön eloon, hänestä tuli samaistuttava. Kun käyttäjäryhmä ja tarina olivat vahvoja, lähdimme luomaan Design Guidelineja, joka sisältäisi malliston väri- ja materiaali-ideat sekä malliston DNA:n. Mikä on malliston viesti?

Oli selvää, että halusimme tuoda KuPSin arvot, historian ja 100. Juhlavuoden kunniaan, kuitenkin kestävän kehityksen toimintatavoin. Rakensimme mallistolle pohjan, joka olisi KuPSin tuoteprotfolioon sopiva, uutusarvoa tuottava kokonaisuus. Strategiaksemme valikoitui Up-Cycling, joka tarkoittaa vanhojen, käytettyjen materiaalien hyödyntämistä ja niiden arvon nostoa uudelleen suunnittelun menetelmin. “History of KuPS and the respect of it, is a heart of our project and up- cycling is a sustainable way to tell a story through the old material.” kirjoitimme. Tavoitteenamme oli siis kerätä vanhoja jalkapallomaailman tuotteita ja materiaaleja ja hyödyntää niitä prototyypissämme. Mallistolla haluamme viestiä vastuullisia valintoja ja muotimaailman muutosta.

Kun pääsimme hypistelemään materiaaleja, enää taivas oli rajana!

Luonnostelimme asusteita, jotka ovat osa ihmisen arkea – Syntyi Pieces of Memories

Ideoimme malliston tuotteita strategiamme ympärille, huomasimme nopeasti, että asusteet ovat mallistomme tuotekategoria. Syvennyimme asusteisiin luonnostelun, aivoriihien ja tutkimuksien avulla. 100 luonnoksen jälkeen rajasimme tuotteet hattuihin, lompakkoihin ja laukkuihin.

Rakensimme malliston viimeistellympään muotoon mallistolakanan, värien ja materiaalivalintojen kautta. Olimme saaneet käytettyjä Puman tuotteita, jalkapallovarusteita sekä erillisiä väreihin sopivia materiaaleja käsiimme, lähdimme tutkimaan niitä. Halusimme malliston rakentuvan jalkapallonfanin maailmaan, tuotteissa täytyi siis olla KuPS:in historian henki. Haasteena oli tuotteiden saatavuus, niiden määrä ja laatu. Saimme kuitenkin materiaaleja sopivan määrän Kuopiolaisesta kierrätyskeskuksesta.

Syntyi mallisto nimeltään Pieces of Memories, joka on limited edition asustemallisto, johon kuuluu kolme tuotetta: olkalaukku, lompakko ja kalastajahattu. Halusimme tarjota KuPSin fanille ainutlaatuisen, uniikin palan historiaa mukaan arkeen ja juhlaan. Feel the Story on malliston slogan, joka kiteyttää tavoitteemme kokea aito KuPSin historia tuotteen muodossa.

Malliston markkinointi olisi tärkeä osa sen kaupallistamista, joten ehdotimme KuPS:ille erilaisia väyliä löytää näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Tämän lisäksi ehdotimme globaalia ja paikallista väylää rakentaa mallisto yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kierrätymateriaalista tehty laukku ja hattu.

Toimeksianto yritykseltä oppilaille on lottovoitto

Tavoitteellisen ja toimivan ryhmätyön takana on tarkkaan laadittu projektisuunnitelma. Jos jotain olen oppinut kolmen vuoden aikana ammattikorkeakouluopinnoissa on se, että koskaan ei voi olla liian hyvä aikataulu. Kurssin alkaessa tehtävänä oli laatia projektisuunnitelma ja aikataulu, josta otin vastuun. Mielestäni tärkeimpiä asioita projektisuunnitelmassa on ryhmän jäsenten vahvuuksien kirjaaminen, taidot ja tavoitteet, unohtamatta kysymyksiin vastaamista: mitä, miksi, kenelle, miten ja milloin. Otin projektinjohtajuuden vastuun mielelläni, sillä halusin saada lisää kokemusta kokonaisuuksien hallitsemisesta. Onnistuin projektinjohtajana pitämään kokonaisuuden tavoitteiden tasoisena ja vein konseptin loppuun saakka. Suunnitelman ja aikataulun lisäksi pohdimme toimintaamme ja tavoitteitamme tiimicanvan avulla, jossa ryhmän toimintaa ja arvoja voi tarkastella laatikkomuodossa.

Oikea asiakasprojekti, asiakaskohtaamiset sekä palaute yritykseltä on kullanarvoista. Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuksia aitoihin asiakasprosesseihin, jotka luovat meille tulevaisuuden osaamista. KuPS antoi prosessin välivaiheissa palautetta ja kommenttia, joka vahvista malliston suuntaa sekä onnistumisentunnetta. Myös väliesitysten pitäminen opettajille ja opiskelija kollegoille on aina mahtava oppimisenpaikka. Tämä projekti vahvisti minua muotoilijana, opiskelijana, suunnittelijana sekä projektinjohtajana.

Me onnistuimme, onnistuimme luomaan uskottavan kokonaisuuden, malliston nimeltään Pieces of Memories sekä prototyypin olkalaukusta. Saavutimme omat sekä asiakkaan tavoitteet.

Kirjoittaja:

Roosa Kumpulainen, muotoilun opiskelija.