Savonia-artikkeli: Merkityksellistä työtä ammattikuljettajien parhaaksi

#savoniaAMK

Olen toiminut ”Vireeksi-Kuljettajan parhaaksi” -hankkeen vetäjänä nyt kahden vuoden ajan. Kun hyppäsin projektin puikkoihin tuli tunne, että nyt pääsen aidosti auttamaan ihmisiä ja vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa, terveyteensä ja työssä jaksamiseen.
Pidän siis noin sanotusti langat käsissä ja pyrin antamaan tiimiläisillemme työkalut tehdä heidän työtänsä mahdollisimman hyvin. Emme tee vain kylmiä tilastoja tai tutkimusta, jonka tulokset jäävät pelkiksi toteamuksiksi. Teemme aitoa, konkreettista ja vaikuttavaa työtä noin 200 ammattikuljettajan hyväksi.

Käärimme siis hihat tutkimustulosten edessä, sillä valitettavasti nuo tulokset kertoivat ammattikuljettajien olevan yksi suurimmista ammattiryhmistä työkyvyttömyysriskiä tarkastellessa. Tieto huonosta tilanteesta ei riitä, tiedolla pitää osata tehdä jotain. Juuri tämä on tavoitteemme: pysyvä muutos parempaan kuljettajien hyvinvoinnissa!

Lajikokeiluja, teknologiaa ja tiedon jakamista

Kukaan ei voinut aavistaa, että muutama viikko hankkeen alkamisen jälkeen maailmaa kohtaisi laaja, vakava koronapandemia. Koronasta huolimatta saimme järjestettyä hankkeen toimintoja ja lähipäiviä koronaturvallisesti, vaikka jouduimmekin jättämään välistä monia arvokkaita kohtaamisia, esimerkiksi työpaikkakäyntejä.
Millä tavalla olemme edistäneet kuljettajien työkykyä? Liikumme yhdessä erilaisten lajikokeilujen parissa, annamme mahdollisuuden erilaisten hyvinvointiteknologioiden käyttöön oman hyvinvoinnin seurannassa, järjestämme ruokakursseja, asiantuntijaluentoja ja työpajoja esimerkiksi alkoholista, palautumisesta, rasvoista ja liikkuvuudesta, sekä teemme mittauksia, ja järjestämme vertaistukea ja mahdollisuuksia kanssakulkemiseen.

Katse arjessa jaksamiseen

Olemme pyrkineet hankkeen aikana olemaan aidosti läsnä kuljettajien arjessa esimerkiksi soittokierrosten avulla. Kuljettajan työ on monessa kohtaa hyvin hektistä, jolloin esimerkiksi kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin on vaikea järjestää aikaa.
Pelkästään luuriin tarttumalla ja keskustelemalla olemme voineet antaa tukea, ja mahdollisuuden purkaa myös heidän omia tuntojaan pandemian aikana sekä antaa konkreettisia matalan kynnyksen neuvoja omassa arjessa jaksamiseen.

Työnantajan tuki on tärkeää

Nyt olemme kevään 2022 kynnyksellä ja hankettamme on vielä noin vuosi jäljellä. Pääsemme vielä kevään, kesän ja syksyn aikana auttamaan kuljettajia ylläpitämään ja edistämään heidän hyvinvointiaan ja työkykyään. Lisäksi hankkeen loppupuolella pureudumme siihen, kuinka kohderyhmän työnantajat voivat omalla toiminnallaan tukea työntekijöidensä työkykyä ja jaksamista. Nämä teemat ovat varmasti nyt ajankohtaisempia kuin ikinä aiemmin, sillä kuljetusalalla kipuillaan myös kannattavuuden ja osaavan työvoiman saatavuuden keskellä.

Liikkeellä oikeaan suuntaan

Olemme hankkeen aikana myös aktiivisesti kysyneet kuljettajilta palautetta työstämme. Mielestäni on myöhäistä kysyä palautetta vasta projektin jälkeen.
Nyt helmi-maaliskuun aikana tehdyn soittokierroksen perusteella 89 prosenttia osallistujista kokee yli vuoden mukana olleena saaneensa tarvitsemaansa apua ja tukea hankkeen aikana omaan työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin. Tiedämme, että suuntamme on oikea.

Lepää, liiku, ravitse ja hoida itseäsi

Jos jotain hyvää maailman kriiseistä on mahdollisesti seurannut, on se, että jokainen meistä osaa arvostaa varmasti entistä enemmän omaa ja läheistensä terveyttä. Tärkeää oman hyvinvoinnin ja erityisesti psyykkisen hyvinvoinnin kannalta on erottaa asiat, joihin omalla toiminnallaan pystyy vaikuttamaan ja keskittyä niihin.
Mielestäni klassinen happinaamarivertaus on enemmän kuin ajankohtainen. Jotta voimme auttaa muita, tulee meidän ensin huolehtia omasta jaksamisestamme. Nyt jos koskaan: lepää, liiku, ravitse ja hoida itseäsi, ole terveellä tavalla itsekäs! Näin jaksamme pitää huolta myös perheestämme, ystävistämme ja muista ihmisistä.

Voin siis ylpeästi sanoa, että työllämme on merkitystä, ja kiitos kuuluu teille mukana olevat kuljettajat ja meidän Vireeksi-tiimimme.
Pidetään huolta toisistamme!

Merja Ala-Kotila
Projektipäällikkö, Vireeksi-hanke, Savonia-ammattikorkeakoulu

VIREEKSI-hanke on Etelä-Savon ELY keskuksen ESR-rahoitteinen hanke. Päätoteuttajana toimii Savonia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Savon Ammattiopisto. Hankkeessa on mukana 17 eri kuljetusalan yritystä ja noin 200 ammattikuljettajaa Pohjois—Savon alueelta. Hankkeen toiminta-aika on 01.02.2020-31.01.2023.