Pihkanvalutuskuvio.

Savonia-artikkeli: Metsien luonnontuotteista liiketoimintaa – Lisätuloa puunmyynnin oheen

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Voiko metsänomistaja saada lisätuloja metsästä muutenkin kuin kaatamalla puita? Ajankohtainen aihe, kun kaikki puhuvat metsän hiilinieluista ja luontokadosta. Eduskuntavaaleissa nämä aiheet nousivat yhtenä isona teemana esille. Lisätuloja on mahdollista saada pystyssä olevasta puista ja metsän luonnontuotteista. Tätä vaihtoehtoa on lähtenyt Pohjois-Savon alueella viemään eteenpäin MELLI-hanke eli lyhyesti ”Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa”.

Tavoitteena metsänomistajien ja yrittäjien yhteinen hyöty

Metsänomistajilla on uuden liiketoiminnan kehittämisessä merkittävä rooli. He voivat joko vuokrata metsää luonnontuote- ja luontomatkailuyritysten käyttöön, alkaa itse raaka-aineen kerääjäksi tai jopa jalostajaksi. Siksipä hankkeessa pyritään hankkeen alkuun tuomaan esille mahdollisimman paljon erilaisia ansaintamahdollisuuksia metsänomistajille. Keväällä on järjestetty muun muassa koivunmahlan ja pihkan keruun maastokoulutukset.

Mahlan valutus metsässä.
Mahlan valutus metsässä. Huhtikuussa järjestetty koivunmahlan infotilaisuus houkutteli paljon osallistujia Pöllölän Luontofarmille Leppävirralle.

Kehittämistoiminnan kohderyhmänä hankkeessa ovat metsänomistajien lisäksi eri alojen yritykset kuten ravintolat ja kahvilat, leipomot, elintarvikejalostajat, hyvinvointituotteiden ja kosmetiikan valmistajat, luontopalveluyrittäjät, viljelijät, marjatilalliset, kukkakauppiaat ja metsäpalveluyritykset. Mitään alakohtaisia rajoja ei ole, vaan tavoitteena on yhdistää luovasti eri alojen osaajia ja yrittäjiä metsänomistajien kanssa. Yhdistävänä tekijänä kaikille on metsien hyödyntäminen. Yhtenä tavoitteena onkin selvittää, voidaanko löytää uusia tapoja hyödyntää luonnontuotteita ja tuoda ne osaksi yritysten liiketoimintaa niin, että kaikki hyötyvät.

Uusien liiketoimintamallien innovointi alalle tärkeää

Hankkeessa innovoidaan uusia liiketoimintamalleja, joissa hyödynnetään luonnontuotteita tai metsien monikäyttöön liittyviä palveluja. Miten saadaan esimerkiksi käsityövaltainen keruu, pitkät välimatkat, metsänomistajien intressi ja jalostajien tarpeet toimimaan kaikille kannattavana toimintana? Entä kun luontopalveluyrittäjät etsivät lähellä sijaitsevia sopivia metsiä, missä voi järjestää palveluja isoillekin ryhmille? Yksi mahdollisuus on vuokrata metsää käyttöön metsänomistajalta. Myös tähän on luotava kannattava liiketoimintamalli, jossa metsänomistaja saa korvauksen.

Pihkan keruutilaisuus Iisalmi.
Pihkankeruun maastokoulutukset järjestettiin kesäkuussa Suonenjoella ja Iisalmessa.

Mahdollisuuksia metsien hyödyntämiseen on valtavasti. Kukkakaupan koristeista suurin osa tuodaan ulkomailta ja samoin osa joulukuusista, vaikka kotimaan metsät ovat täynnä puita ja raaka-aineita. Maailmalla suuri trendi on tällä hetkellä puuvedet, ”superfoodit”, joita tuodaan Suomeen valtavia määriä, vaikka omien metsien koivuissa virtaa miljoonia litroja kotimaista terveysjuomaa.
Tavoitteena onkin hankkeen aikana päästä myös testaamaan täysin uusia tuotteita ja palveluja sekä mahdollisesti myös uusia menetelmiä ja tekniikoita.

Pihkanvalutuskuvio.

Avoin metsä- ja luontotieto tehokkaammin käyttöön

Metsäkeskus haluaa nostaa esille jo olemassa olevan avoimen metsä- ja luontotiedon käyttöä luonnontuotteiden keruun hyödyntämiseen. Valmiit taulukot ja kartat näyttävät koivunmahlan valutukseen ja kuusenkerkän keruuseen soveltuvien kohteiden vuosituotosarvioita ja pinta-aloja sekä pakuri- ja lakkakäävän viljelyyn soveltuvien kohteiden pinta-aloja kunnittain, maakunnittain ja metsäohjelma-alueittain. Vastaavasti tästä järjestelmästä voivat hyötyä myös luontopalveluyritykset, jotka haluavat viedä ryhmiä maisemallisesti ja luontoarvoltaan erittäin mielenkiintoisiin kohteisiin.

MELLI eli Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa -hankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotealan osaamista Pohjois-Savossa sekä kehittää luonnontuotealan liiketoimintaa osana kokonaiskestävää ja kannattavaa metsätaloutta. MELLI-hanketta toteutetaan Pohjois-Savon alueella ajalla 1.12.2022–30.9.2024. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Suomen metsäkeskus, ja osatoteuttajina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Savon koulutuskuntayhtymä. Hankkeen rahoittajana on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Kirjoittaja:

Katja Rieppo, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu
katja.rieppo@savonia.fi