Kuvituskuvassa sinisellä pohjalla eri tiedonkäsittelymuotoja, kuten tietokone ja paperi.

Savonia-artikkeli: Miksi datasta pitäisi nyt kiinnostua?

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Siksi, että eurooppalaisen datan omistamista, liikkumista ja hyödyntämistä säätelevät asetukset ovat täällä nyt ja ne koskevat kaikkia toimialoja yksityisistä julkisiin. Niiden on tarkoitus parantaa datan tuottajan oikeuksia ja luoda Eurooppaan datan sisämarkkinat.

Eurooppalaisen mallin perustana on ihmislähtöisyys, reiluus siten, että dataa tuottava omistaa datansa ja päättää itse sen hyödyntämisestä. Euroopassa datan tuottajan oikeudet ovat keskiössä, toisin kuin amerikkalaisessa kapitalistisessa, liiketoiminnan etuja painottavassa mallissa tai aasialaisessa yhteiskunnan vakautta ensisijaisesti korostavassa, osin yksilön oikeudet jopa sivuuttavassa, mallissa.

Reilun datatalouden asetukset pyrkivät suojelemaan dataa ryöstöviljelyltä ja suitsimaan datan hyödyntämistä sen tuottajan tietämättä ja kustannuksella. Reiluun datatalouteen kuuluu reiluus myös toiseen suuntaan. Dataa ei jaeta esimerkiksi kilpailijoille tai tehdä sillä muuten haittaa palvelun tuottajalle.

Miten tämä liittyy maatalouteen tai yksittäiseen maatilaan? Maatilalta kertyy paljon dataa, olipa tilalla käytössä teknologiaa vähän tai paljon. Koneet, laitteet ja ohjelmistot keräävät sitä itse, osan viljelijä lisää järjestelmiin käsin.

Datasta on tullut raaka-ainetta siinä missä viljasta, lihasta tai maidosta, eivätkä sitä tuota tai voi tuottaa maatalouden osalta muut kuin viljelijät. Siksi asetukset liittyvät maatalouteen ja siksi datan hyödyntämiseen on oltava säännöt. Datalla voidaan hoitaa ja hoidetaan maatilan käytännön toimintaa, sillä voi saada tuotteelle lisäarvoa ja sillä voi vaikuttaa markkina-asemaan.

Vaikka eurooppalaisen datatalouden asetusten perustana on datan tuottajan itsemääräämisoikeus, datasuvereniteetti, kannattaa asiasta kiinnostua nyt, kun reilun datatalouden sääntökirjaa maatalouteen ollaan tekemässä. Asioihin voi vaikuttaa parhaiten etukäteen ja parhaan hyödyn keräävät yleensä ensimmäisenä asialla olevat.

EU:n data-asetukset ovat kaikkia toimialoja velvoittava kehys, mutta alakohtainen sääntökirja huomioi maatalouden erityspiirteet datan jakamisessa ja hyödyntämisessä. Asetusten myötä datan jakamisen on tarkoitus helpottua siten, etteivät puuttuvat rajapinnat enää estä datan liikkumista palvelusta toiseen. Alakohtainen sääntökirja määrittelee käytännön reilut toimintatavat, sillä kaikki mikä on laillista ei välttämättä ole reilua.

Datan liikkuvuus antaa mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan, uuteen yhteistyöhön esimerkiksi tuottajaorganisaatioiden kautta. Asetusten ja sääntökirjan lisäksi viljelijöiden on oltava itse aktiivisia datansa suhteen. Jos datastaan haluaa hyötyä, on se tehtävä itse.

EU:n datastrategia on iso asia, johon voi tutustua pala kerrallaan. Ensimmäiset rohkeat keräävät suurimmat sadot.

Kirjoittaja:

Eeva-Kaisa Pulkka, TKI-asiantuntija, ÄlyAgri-hanke