Savonia-artikkeli: Millainen on yksi Euroopan parhaista työpaikoista?

Millainen on yksi Euroopan parhaista työpaikoista? Miten päästä Euroopan parhaiden työpaikojen listalle? Mitä olette tehneet?

Näihin kysymyksiin muun muassa olemme saaneet iloksemme vastata tänä syksynä. Arvolupauksemme on olla Suomen paras korkeakoulutyöyhteisö. Olemme määrätietoisesti tehneet kehitystyötä usean vuoden ajan valitsemalla Great Place to Work –viitekehyksen johtamiskulttuurimme tueksi.

Tänä vuonna uudistimme Suomen Parhaat Työpaikat –tunnustuksemme sijoittumalla neljänneksi suurten organisaatioiden sarjassa Suomessa. Tällä sijoituksella pääsimme mukaan myös Euroopan parhaiden työpaikkojen listaukseen ja sijoituimme siinä sijalle 33.

Suurista organisaatioista tunnustuksen sai 50 parasta työpaikkaa ja suomalaisista organisaatioista Savonian lisäksi ainoastaan kaksi. Eurooppalainen listaus perustuu Great Place to Work –henkilöstötutkimukseen ja siinä on mukana organisaatioita 150 eri maasta ja kaiken kaikkiaan noin puolen miljoonan työntekijäkokemus.

Johto pitää ajan tasalla

Mikä sitten on ainutlaatuista Euroopan parhaiden työpaikkojen organisaatiokulttuurissa? Yli 90 % työntekijöistä kokee, että johto pitää heidät hyvin ajan tasalla tärkeistä asioista ja muutoksista ja tuo selkeästi esiin odotukset. Tämä auttaa työntekijöitä mukautumaan muutoksiin, jota tarvitaan organisaation menestykseen.

Pandemia-ajan hybridityö on haastanut erityisesti johtamista ja esihenkilötyötä. Kuten eräs tunnustuksen saaneen organisaation työntekijä on todennut ”We were all in the same storm, but in very different boats”. Euroopan parhaissa työpaikoissa on vahva luottamus johdon ja työntekijöiden välillä ja sen merkitys on korostunut erityisesti pandemia-aikana.

Tunnusomaista näille työpaikoille on myös toiminnan tuloksellisuus ja kasvava tuottavuus poikkeusoloista huolimatta. Parhaissa työpaikoissa työntekijät välittävät toisistaan ja ovat aidosti ylpeitä tiiminsä saavutuksista. Työntekijät kokevat, että työ on joustavaa, ja jokaisella on mahdollisuus saada tunnustusta hyvästä työstä.

Useimmat organisaatiot ottivat huimia kehitysloikkia digitaalisissa toimintatavoissa poikkeusaikana, niin myös me Savoniassa. World Economic Forum kuvailee Covid-pandemia-aikaa ”a double disruption of automation”. Digitaalisuuden hyödyntämisen lisäksi Euroopan parhaissa työpaikoissa korostui avoin ja aktiivinen vuorovaikutus johdon ja henkilöstön välillä sekä avoimuus myös pandemian tuomista haasteista.

Hyviä käytäntöjä syntyi erilaisiin vuorovaikutustapoihin ja esihenkilöiden ja työntekijöiden väliseen sekä työntekijöiden keskinäiseen kohtaamiseen. Työn merkityksellisyys ja osaaminen nousivat johtamisessa uuteen merkitykseen ja osaamisen johtaminen vahvistui Euroopan parhaissa työpaikoissa

Avoin vuorovaikutus

Savoniassa olemme panostaneet erityisesti avoimeen vuorovaikutukseen ja palautekulttuuriin. Tahtotilamme on, että meillä Savoniassa on matala kynnys lähestyä niin johtoa kuin kollegoita, antaa ja vastaanottaa palautetta ja tulla kuulluksi.

Avoimuus merkitsee myös vastuullisuutta ottaa epäkohdat ja vaikeatkin asiat puheeksi.  Great Place to Work –strategian toteutusohjelmassa olemme nostaneet työn merkityksellisyyden johtamisessa yhdeksi tuloksellisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin kulmakivistä.

Osaaminen ja yhdessä tekemisen meininki ja kehittäminen on meille tärkeää. Sujuvaa Savoniaa hyvän monipaikkatyön periaatteilla tavoitteenamme on edelleen vahvistaa sujuvaa arkea työssä, tiedonkulkua ja avointa palautekulttuuria ja voimaannuttavaa vuorovaikutusta sekä huolehtia siitä, että kukaan ei eksy yhteiseltä polulta kohti vastuullisesti vaikuttavinta ammattikorkeakoulua ja Suomen parasta korkeakoulutyöyhteisöä.

Hyvä työpaikka ja pääseminen Euroopan parhaiden työpaikkojen joukkoon ei synny itsestään, se tehdään – yhdessä.

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu