vaatteitya suunnittelupöydällä

Savonia-artikkeli: Muodin digitaaliset teknologiat mahdollistavat leikittelyn muodin elementeillä

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Digital & Circular Fashion House –hankkeeseen kuuluvat yhtenä tärkeänä osana koulutukselliset kehittämisprojektit, joissa Savonia-amk:n opiskelijat, opettajat, tki-henkilöstö että yritysten edustajat kokeilevat ja testaavat erilaisia muodin haasteita. Keväällä 2023 oli vuorossa Savonia Fashion & Luppaset -yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena oli muodin digitaalisten teknologioiden testaaminen pienen muotialan yrityksen tuotekehitysprosessissa.

Kuopiolaisen Luppaset –brändin omistajan, vaatetusmuotoilija Karoliina Luokkalan, tavoitteena oli projektin kautta tutustua uudenlaisiin lähestymistapoihin tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä. Lisäksi hän odotti innostuneena työskentelyä nykyisen Savonia muotoilun opiskelijoiden kanssa, sillä hän on itse alumni. Opiskelijoiden tavoitteena oli tutustua yrityksen tuotekehitykseen muodin 3D-teknologioiden näkökulmasta ja oppia vaatteiden mallintamista sekä tuotekehitystä ammatillisessa työelämälähtöisessä projektissa.
Luppasten olemassa olevia kestävän muodin strategioita ovat muun muassa paikallinen tuotanto ja asiakkaiden toiveet huomioon ottava toiminta, kuten kustomointi. Karoliina Luokkalan haaveena on ollut jo pitkään Luppaset-brändin vaatteiden kustomointimahdollisuus verkkokaupan kautta. Ideana on, että asiakkaat voisivat tuotetta verkkokaupasta tilatessaan itse määritellä tietyt elementit, kuten väri, kuviomotiivi ja pienet mallimuutokset sekä nähdä tuloksen mahdollisimman realistisen vaatteena. Lisäksi kustomoitujen tuotetilausten lisääntyminen tukisi valmistaminen vain tarpeeseen –toimintamallia.

Kustomoinnissa voidaan leikitellä monilla muodin elementeillä, kuten väreillä, vaatteen pituuksilla, yksityiskohdilla ja printeillä.

Projektissa haettiin ratkaisuja muodin 3D-teknologioden avulla. Savonia-amk:n Muodin teknologia –opintojakson opiskelijoiden tehtävänä oli mallintaa viiden Luppaset -brändin tuotteen 2D -kaavat 3D-muotoon. Karoliina Luokkala valitsi mallinnettaviksi yhden lasten asukokonaisuuden sekä naisten topin, college-paidan ja legginsit. Karoliina toivoi näkevänsä asut mahdollisimman eri kokoisilla ja -tyyppisillä vartaloilla eli 3D-maailmassa avatarilla.

Savonia Fashion & Luppaset –projektissa käytettiin mallinnusohjelmana Clo3D:tä. Mallinnuksia varten opiskelijat tekivät kaksi eri kokoista sovitusavatarta jokaiseen mallinnettavaan vaatteeseen. Vaatteiden mallinnuksiin opiskelijat tekivät Luppasten toiveiden mukaisia muunnelmia sekä kokeilivat omia näkemyksiään. Toiveita olivat muun muassa väri- ja mallimuutokset. Konkreettisten tuotteiden neulokset opiskelijat digitoivat 3D-materiaaleiksi Vizoo xTex -skannerilla ja Browzwear Fabric Analyzer -teknologiaa hyödyntäen. Digitoituja kankaita käytettiin 3D –mallinnuksissa mahdollisimman aidon lopputuloksen saamiseksi.

Ihmisiä luokan etualalla
3D-leikittely väreillä ja malleilla sopivat erityisen hyvin leikkisään Luppaset-brändiin! Savonia-amk:n opiskelijat Nicola Padovan, Saara Savolainen ja Ronja Hämäläinen ottivat haasteekseen Luppaset-brändin naisten Pusu Collegepaidan ja inspiraatiokseen väreillä leikittelyn. Luppaset-brändin Karoliina oli tyytyväinen sekä prosessiin että tuotoksiin.

Projektin myötä Luppasten Karoliina Luokkalalla oli mahdollisuus tutustua vaatteiden 3D-mallinnukseen osana suunnitteluprosessia yhdessä opiskelijoiden ja hanketoimijoiden kanssa. Hän inspiroitui tuloksista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Karoliina oli iloinen, että sai mahdollisuuden työskennellä nykyisten opiskelijoiden kanssa ja nähdä samalla tekstiili- ja muotialan uusia menetelmiä ja teknologioita. Hän pohti, opettelisiko hän itse käyttämään muodin 3D-ohjelmia vai pyytäisi osaavia opiskelijoita työharjoitteluun tai töihin Luppasille. Kenties Karoliina innostuu palaamaan hetkeksi muodin opintoihin Savoniaan?

Kirjoittaja:

Sirpa Ryynänen, lehtori, muotoilu. Sirpa.ryynanen@savonia.fi