Graafisia kuvioita nousee tietokoneelta

Savonia-artikkeli: NewTech –hankkeesta potkua yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

#savoniaAMK

NewTech-hanke on Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke, jonka toteutusaika on 1.1.2020 – 30.9.2022. Hankkeen päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajat Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), sekä alueen kunnat ja yritykset.

Korona-pandemian vaikutukset

Savonia-amk on siis ollut yksi osatoteuttajista New Tech –hankkeessa vuoden 2020 alusta saakka. Hanke on tarjonnut tukea Pohjois-Savon alueen kone-, energia- ja terveysteknologia-alan yrityksille. Tarkoituksena kasvun, kansainvälistymisen ja uudistumisen edistäminen sekä digitalisaation mahdollisuuksien käytännön hyödyntäminen. Melkein heti hankkeen alkuvaiheessa, maaliskuussa 2020 alkanut koronapandemia vaikutti suuresti siihen, että hankkeen toimenpiteet kohdistuivat keskitetysti yritysten auttamiseen ja konsultointiin niiden hakiessa tukea oman yritystoimintansa turvaamiseen ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen.

Messuja ja kansainvälistymistä

Hanke on järjestänyt mahdollisuuden alueen yrityksille osallistua yhteisosastolla Teknologiayritysten Alihankintamessuille Tampereella. Pandemiasta huolimatta on pyritty järjestämään messumatkoja myös ulkomaille, josta viimeisimpänä esimerkkinä on viime syksyn EMO-messut Milanossa. Kansainvälistymiseen kannustaen on aloitettu matchmaking -valmennusprosessi Saksan markkinoita ajatellen, jolloin alueen yritykset ovat saaneet sparrausta markkina-alueen tuntevilta konsulteilta. Myös hankkeen toimesta järjestetyt kv -foorumit ovat osaltaan rohkaisseet uusien markkina-alueiden kartoitukseen ja onnistuneiden yritysesimerkkien avulla on voitu käytännönläheisesti osoittaa, miten uusien markkinoiden valloitus on onnistunut myös alueemme yrityksiltä.

NewTech-hankkeen ja yritysten messuosasto valmiina  syksyn 2021 Alihankintamessuilla.

Yritysten tarpeet etusijalla

Alusta asti hankkeessa on pyritty huomioimaan yritysten tarpeet ja kehittämiskohteet. Niinpä on järjestetty mm. 3D tulostus- ja laatukoulutusklinikoita sekä tuotekonseptoinnin työpajoja. Suuren suosion sai Teollisuus X.0- seminaari, jossa pyrittiin korkeatasoisten ja monipuolisten esitysten avulla kertomaan yrityksille tulevaisuuden visioita, miten mm. tekoälyn, robotiikan ja digitalisaation luomia mahdollisuuksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää.

Verkostojen merkitys

Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut jo valmiin verkoston hyödyntäminen ja yhteistyön tukeminen mm. rahoittajien (ELY, Business Finland, Finnvera, ruokavirasto/Leader ryhmät), oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja valmentajien avulla (markkinainfot ja markkina-alueselvitykset). Myös alueelliset kehitystiimit ja yhteistyö muiden hankkeiden kanssa on osoittautunut tärkeäksi tekijäksi.
Ei voi myöskään unohtaa hankehenkilöiden asiantuntija-apua ja verkostoja, kun yritysten erilaisiin tarpeisiin on pyritty vastaamaan.

Tulevia aktiviteetteja

Hankkeen aktiviteetit jatkuvat myös kevään ja tulevan syksyn aikana, jolloin luvassa on mm. kansainvälisen Nordic Business Forum –tapahtuman striimaus aiheesta kiinnostuneille sekä osallistuminen messuosastolla Alihankintamessuille Tampereella. Myös kansainvälistymiseen liittyvien foorumien ja valmennusten järjestäminen on suunnitelmissa.

Hankkeesta löytyy lisätietoa osoitteessa www.technogrowth.fi

Jari-Pekka Jääskeläinen
Projektipäällikkö / NewTech-hanke
Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6994
jari-pekka.jaaskelainen@savonia.fi