opiskelijoita kahvilla

Savonia-artikkeli: Onnistuneesta opinnäytetyöstä on hyötyä monelle

#SavoniaAMK

Restonomit tekevät usein opinnäytetyönsä työelämän toimeksiantona. Toimeksiantaja voi olla yrittäjä tai yrittäjäksi aikova, yrityksen edustaja, harrastusseura tai muu taho, jolla on tarve kehittää, tutkia tai innovoida.

Restonomiksi keväällä valmistuva Sanna Hyttinen etsi opinnäytetyölleen aihetta ja löysi sen työelämästä. Vararengasravintoloiden toimitusjohtaja Juho Rissanen oli aikaisemmin antanut tarjolle opinnäytetyötoimeksiannon aiheesta TikTok -käsikirja. Vararengasravintoloiden väki oli havahtunut osaamisvajeeseen nopeasti muuttuvassa somemarkkinoinnin maailmassa. Tueksi kaivattiin konkreettista opasta, jonka avulla TikTokissa tapahtuva markkinointi saataisiin yrityksessä liikkeelle.

Yhdessä tekeminen poikii molemmille hyvää

Sanna ja Juho kävivät yhdessä tavoitteet läpi ja lopputuloksena syntyi käytännönläheinen ja suoraan yrityksen tarpeisiin vastaava työ. Sanna oppi työtä tehdessään opinnäytetyön teorian rakentamisen lisäksi käytännön tuotoksen tekemisen yrityksen käyttöön. Hyviä esimerkkejä ja sisältöä oli mielekästä työstää.

Opinnäytetyön tekeminen yritykselle on opiskelijalle motivoivaa ja auttaa myös verkostoitumisessa. Opiskelija voi monesti jopa saada työpaikan opinnäytetyönsä ansiosta. Savonian restonomiopiskelijoille suositellaan usein tekemään sekä harjoittelu että opinnäytetyö samaan yritykseen. Tällöin opiskelijan kokonaiskäsitys yrityksestä on usein laajempi ja elinkeinon edustaja saa tutustua mahdolliseen tulevaan työntekijäänsä varsin kattavasti. Juho Rissanen muistuttaa, että opinnäytetyöt yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ovat opiskelijalle ikään kuin käyntikortti työelämään.

– Työnantajat keskustelevat välillä yllättävänkin paljon keskenään opiskelijoista ja heidän potentiaalistaan. On aivan ensiarvoisen tärkeää paneutua toimeksiantoon riittävällä pieteetillä, näin opiskelija jättää yritykseen itsestään hyvän kuvan ja samalla tekee itselleen palveluksen tulevaa työelämää varten. Sanna jätti meidän yritykseemme todella mahtavan muistijäljen, toteaa Juho tyytyväisenä.

Kuva: Juho Rissanen

Aktiivisuus kannattaa

Opiskelijan kannattaa olla aktiivinen ja tutustua elinkeinon edustajiin yritysvierailuilla, ottaa itse aktiivisesti yhteyttä kiinnostaviin yrityksiin ja kysellä vinkkejä opettajilta. Yritysten puolestaan kannattaa muistaa se, ettei opiskelija onnistu työssään, mikäli hänelle ei varata aikaa ja anneta tarvittavia pelimerkkejä. Yrityksen edustajan tulee varautua riittävän perusteelliseen aloitustapaamiseen ja olla valmis vastaamaan opiskelijan kysymyksiin matkan varrella.

Aito kiinnostuminen ja perehtyminen opinnäytetyöhön tuo parhaan tuloksen. Toimeksiantoja suunniteltaessa yrityksen kannattaa muistaa opinnäytetyön laajuus ja tarkka aiheen kuvaus. Yhdellä opinnäytetyöllä ei voi ratkaista koko yrityksen kehitystarpeita. Matkailu- ja ravitsemisalan yritysten kannattaa olla yhteydessä Savonian restonomikoulutuksen tiimiin mahdollisia opinnäytetyön aiheita pohtiessaan. Tällöin voimme yhdessä suunnitella sellaisia opinnäytetyön aiheita, joista molemmat osapuolet saavat parhaan lopputuloksen.

Opinnäytetyön merkitys

Kuten Sannan ja Vararengasravintoloiden yhteistyössä molemmat saivat opinnäytetyöprosessista oman palkkionsa. TikTok-opas säästi Vararengasravintoloiden työntekijöiden aikaa ja se voidaan ottaa käytännön markkinointityön tueksi.

Kokemus tehdä opinnäytetyö elinkeinoon oli mukava ja yhteistyö Juhon kanssa oli toimiva ja avoin, Sanna kertoo. – Kaikki sujui paremmin kun hyvin ja onneksi päädyinkin tekemään opparin juuri Vararengasravintoloille ja Juhon kanssa yhteistyössä! Minulle ainakin oli tosi tärkeää se, että Juho oli tosi innoissaan aiheesta ja se aidosti kiinnosti häntä. Sillon tuli varmempi fiilis siitä, että työstä on oikeasti hyötyä enkä tee sitä ”turhaan”. Jos näin ei olisi ollut, olisin varmaan vieläkin kirjoittamassa sitä opparia, kertoo Sanna.

Hän kuvailee asiantuntijuutensa kehittyneen matkan varrella huimasti, ja toteaa välillä tuntuvan jopa uskomattomalle, että on pystynyt tekemään tällaisen tuotoksen. Sannan mielikuva yrityksestä oli positiivinen jo valmiiksi ja kokemuksen jälkeen se on sitä edelleen. Hienosti sujunut yhteistyö on hyvää mainosta myös yritykselle.

Tyytyväisenä työharjoittelussa Levillä, onnistuneen opinnäytetyöprosessin jälkeen. Kuva:Sanna Hyttinen.

Opinnäytetyön arvosana on todistuksessa varsin tärkeässä roolissa. Sanna sai työstään parhaan mahdollisen arvosanan ja kertoo, että sillä on suuri merkitys. Esimerkiksi jatko-opintoja ajatellen opinnäytetyöstä kannattaakin tavoitella hyvää arvosanaa. Sanna sai työstään myös Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten, MMA:n jakaman lukukausi stipendin jota opinnäytetyön ohjaajat olivat hänelle hakeneet. Jatko-opinnot eivät välttämättä houkuttele heti valmistumisen jälkeen, mutta asia voi tulla ajankohtaiseksi muutamien vuosien työkokemuksen jälkeen. Restonomikoulutuksesta on hyvä jatkaa esimerkiksi suorittamaan ylempää restonomitutkintoa. Hyvin tehty opinnäytetyö voi auttaa avaamaan ovia tulevaisuuden uusiin haasteisiin.

Kirjoittajat:

Merja Vehviläinen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Petra Laakso, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu