Ihminen kirjoittaa.

Savonia-artikkeli: Opinnäytetyön tekemistä auttaa, kun pääsee jauhamaan siitä muiden opiskelijoiden kanssa

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Savonian Opiskelijan ääni -webinaarisarjan kolmannessa osassa keskityttiin opinnäytetyöhön, opintojen loppuvaiheen isoimpaan rutistukseen. Kokemuksiaan opinnäytetyöprosessista ja sitä tukeneista tekijöistä kertoi keväällä 2022 sosionomi (AMK) -tutkintoon valmistunut Eetu Poutiainen.

Eetu valmistui sosionomikoulutuksen suunniteltuun kestoon nähden puoli vuotta etuajassa, eli hän eteni tutkintoon yksilöllistä polkua. Sen lisäksi, että hän kertoi omasta opinnäytetyöprosessistaan, hän oli koonnut webinaaria varten kokemuksia myös muutamilta muilta opinnäytetyön tehneiltä.

Eetu starttasi etuajassa

Eetu oli niitä opiskelijoita, jotka haluavat lähteä opinnäytetyöprosessiin etuajassa ennen muuta opiskelijaryhmää ja aiemmin kuin opetussuunnitelmaan on suunniteltu. Hän aloitti prosessin keväällä 2021, muu ryhmä vasta syksyllä. Opinnäytetyön aiheen löytäminen oli hänen mukaansa helppoa, sillä hän oli opiskelujen ohessa töissä opinnäytetyön toimeksiantajalla.

Eetu Poutiainen.
Eetu Poutiainen.

Etuajassa aloittaminen ei ollut kuitenkaan täysin mutkatonta, sillä opettajat vähän toppuuttelivat häntä odottelemaan ryhmälle suunniteltua aikataulua. Eetu ei kuitenkaan voinut odottaa, sillä hänen opinnäytetyöhönsä liittyvä tutkimusosio oli sidottu toimeksiantajan aikatauluihin. Hän selvitti mielenterveysomaisten kokemuksia vertaistukiryhmistä, ja ryhmät alkoivat tietyllä aikataululla.

Ennen tutkimuksen aloittamista piti vielä hoitaa kuntoon mm. tutkimusluvat, ja niiden kanssa aikataulu menikin tiukalle.

Eetu pääsi kuitenkin alun keskustelujen jälkeen hyvin vauhtiin, ja hän sai mm. pääsyn opinnäytetyöhön liittyville Moodle-kursseille etuajassa. Ohjaajien tukea hän oli mielestään saanut hyvin alkuun päästyään. Ryhmässä oli muutama muukin, joka eteni yksilöllisellä aikataululla. Opinnäytetyötä tukevaan prosessiin Eetu osallistui muun ryhmän mukana, sitten kun se alkoi. Opinnot sisälsivät muun muassa opinnäytetyöpajoja ja tutkimuksen tekemiseen ohjaavan opintojakson Tutkin, oivallan, kehitän, joka on yhteinen Savonian sote-alan amk-tutkintokoulutuksille.

Oma motivaatio ja ohjaajien palaute auttavat etenemisessä

Opinnäytetyön etenemisessä Eetun mukaan tärkeä tekijä on oma motivaatio – halu edetä ja selvittää asioita. Iso merkitys on myös ohjaajilla, sekä toimeksiantajalla että Savonian opettajilla ja muiden palveluiden edustajilla, esimerkiksi kirjasto- ja tietopalveluilla. Näiden lisäksi Eetu nosti esiin vertaistuen ison merkityksen, sen että ” yhdessä pääsi jauhamaan” muiden samassa vaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa eteen tulleita kysymyksiä.

Prosessissa tärkeää on ohjaajien palaute ja se, että he antavat konkreettisia korjausehdotuksia. Selkeä suunnitelma ja tekemisen jakaminen osiin tuovat opinnäytetyön etenemiseen ryhtiä ja rytmiä. Raportin kirjoittaminen on joillekin hankalaa, ja valmis rakennemalli auttaisi hahmottamaan kokonaisuutta. Eetulla sellainen olikin käytettävissä.

Opinnäytetyön arviointiin ja arvosanaan Eetu oli saanut muilta useita kommentteja. Arviointikriteerien avaamista opiskelijalle ei voi korostaa liikaa; sitä että opiskelija ja ohjaaja yhdessä keskustelevat, minkälainen opinnäytetyö vastaa mitäkin arvosanaa. Oli myös kokemuksia, että lopullisessa arvioinnissa on saanut sellaista palautetta, josta olisi ollut enemmän hyötyä aiemmin prosessin aikana.

Opinnäytetyö voi auttaa työllistymisessä

Eetu teki opinnäytetyön yksin, ja se sopi hänen mielestään hänelle parhaiten. Yksin tekemisen etuna on, että ei tarvitse sovitella aikatauluja muiden opiskelijoiden kanssa. Useimmiten sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tekevät opinnäytetyön parityönä tai muutaman hengen ryhminä.

Eetu muutti valmistumisen jälkeen Tampereelle ja hänellä on riittänyt tutkintoa vastaavia alan töitä. Hän on ehtinyt olla jo useissa eri tehtävissä. Opinnäytetyöprosessissa opitut asiat ovat hänen mukaansa auttaneet työllistymisessä. Näitä ovat mm. yhteistyötaidot, työn palastelu osiin ja tietenkin opinnäytetyön aiheeseen liittyvä sisällöllinen osaaminen. Hän onkin rekrytointitilanteissa sopivissa kohdissa tuonut esille ryhmien ohjaamiseen liittyvän osaamisensa. Kaikilla valmistuneilla ei ole tätä kokemusta, sillä osa työnantajista ei tunnu olevan kiinnostunut tutkinnon opinnäytetyöstä.

Opinnäytetyö ajoittuu opintojen loppuvaiheeseen. Opiskelijoiden suhtautuminen siihen on yksilöllistä. Eetu toi esille, että sitä voisi kuljettaa enemmän mukana jo opintojen aikana, toisaalta joillekin opiskelijoille juuri tuo opinnäytetyöstä jatkuva mainitseminen voi tehdä siitä pelottavan peikon.

Jokaisen korkeakoulututkintoon valmistuvan on käytävä opinnäytetyöprosessi läpi. Siihen kohdistuu paljon odotuksia, toiveita ja pelkojakin. Eetun puheenvuoro ja siitä webinaarissa käyty keskustelu auttavat Savoniaa kehittämään prosessia taas eteenpäin.

Marja Kopeli, koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen

Kolmiosaisen Opiskelijan ääni -webinaarisarjan toteutti OKM:n erillisrahoittama MoniTori-hanke.