Opiskelijalähettiläät kokoavat telttaa.

Savonia-artikkeli: Opiskelijalähettilästoiminta osana oppilaitosyhteistyötä ja hakijamarkkinointia

Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana voi toimia hyvin erilaisissa tehtävissä.

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijalähettiläät toimivat vertaisohjaajina ja kokemusasiantuntijoina. Lähettiläät kertovat eri opiskelumahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta sekä arkisia asioita opiskelusta Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Opiskelijalähettiläät ovat Savonian opiskelijoita, jotka esittelevät Savoniaa oppilaitosvierailuilla ja tapahtumissa ja toimivat näin Savonian hakijamarkkinoinnin tukena.

Uusi alku koronan jälkeen 

Korona-aikaan opiskelijalähettilästoiminta oli tauolla. Nyt Savonia on käynnistänyt opiskelijalähettilästoiminnan uudelleen.

Opiskelijalähettiläiden joukko koostuu eri alojen opiskelijoista. Opiskelijalähettiläät vierailevat lukioissa ja muissa oppilaitoksissa paikan päällä ja virtuaalisesti kertomassa opiskelusta. Lähettiläät myös ottavat vastaan vieraita tutustumaan. He jakavat tietoa korkeakouluopiskelusta, tutkinto-ohjelmista, omasta opiskeluarjestaan ja opiskelijaelämästä. Lähettiläät saavat tehtäväänsä koulutuksen ja heille maksetaan tehdystä työstä palkkio.

Opiskelijalähettiläät toimivat tärkeänä osana ammattikorkeakoulun oppilaitosyhteistyötä ja hakijamarkkinointia edustamalla omaa korkeakoulua, koulutusalaa ja omaa tutkinto-ohjelmaa. Hakemista harkitsevan on helppo samaistua opiskelijalähettilääseen: lähettiläs on opintojen ja korkeakouluarjen paras kokemusasiantuntija.

Lähettilästoiminta kehittää lähettiläiden esiintymistaitoa ja osaamista

Emma Ahvenainen valitsi opiskelijalähettiläänä toimimisen tutkinto-opiskelun rinnalle lukuvuoden kestävänä jaksona. Hän yhdisti sen opintoihinsa kuuluvaan hanketyöskentelyyn.

Emma haluaa auttaa jatko-opintovaihtoehtoja pohtivaa ja kertoa siitä, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on. Hakeutumisen taustalla oli myös ajatus siitä, että lähettiläänä toimimisessa kehittyvät esiintymis- ja vuorovaikutustaidot sekä tulevat ammatilliset työtehtävät yhdistyvät monessa suhteessa. Ahveninen opiskelee röntgenhoitajan AMK-tutkintoa.

Hän on päättyvän lukuvuoden aikana ollut aktiivisesti mukana oppilaitosyhteistyössä. Hänen kanssaan samasta opiskelijaryhmästä lähettiläinä toimivat myös Sanna Ruutiainen ja Miia Vehmassalo. Kaikki kolme ovat tyytyväisiä lähettilästoiminnan tuomiin kokemuksiin ja sen antamaan osaamiseen.

– Ammattikorkeakoulun ja lähettiläiden välinen yhteistyö on hyvä tapa kehittää toimintaan osallistuvien opiskelijoiden viestinnällistä ammattitaitoa samalla, kun rekrytoidaan uusia opiskelijoita Savonialle. Lähettiläät ovat kokemusasiantuntijoita, kun keskustelaan siitä, millaista opiskelu on ja mitä se tarkoittaa käytännössä, Emma Ahvenainen kertoo.

– Monesti jatko-opintovaihtoehtoja pohtivilla on paljon kysyttävää esimerkiksi opetuksen toteutuksesta, aikatauluista, oppimisympäristöistä ja kampuksista sekä opiskelijaelämästä. Siksi opiskelijana toimiva opiskelijalähettiläs on paras taho vastaamaan näihin kysymyksiin, Miia Vehmassalo jatkaa.

Lähettilään tehtävässä eduksi on avoin asenne, itsenäinen ja aloitteellinen työote, vastuullisuus sekä oman toiminnan ohjauksen taidot. Työssä tarvitaan myös hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

– Esiintyminen ison ryhmän edessä tuottaa monelle pelkoa, mutta lähettilästyön ansiosta saimme harjoitella monesti esiintymistä ja löysimme omia keinoja, joilla esiintymisestä yleisön edessä tulee helpompaa, Sanna Ruutiainen sanoo.

– Lähettilään työtä tehdessä tuli tarkasteluun myös se, miten toimia yksin sekä tiimin jäsenenä toimintaa organisoitaessa ja esittelytilaisuuksissa. Työtuntien suunnittelu oli vapaamuotoista ja siihen pystyimme myös vaikuttamaan todella paljon. Esittelyjen ja vierailujen toteutusajankohdat sovittiin tapauskohtaisesti ja esittelijät valittiin yhteistuumin eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoista koostuvasta tiimistä, Vehmassalo kertoo.

Kaikki kolme allekirjoittavat sen, että muutaman esittelyn jälkeen oma esiintyminen alkoi olla rennompaa ja hyvästä palautteesta sai itsevarmuutta toteuttaa työtään rohkeammin.

– Mieleenpainuvimmat palautteet tulivat esittelyihin osallistuvilta, jotka tulivat kiinnostuneina kuuntelemaan, kun kerroimme omasta-alastamme ja rohkaisimme heitä hakemaan Savoniaan opiskelijaksi. Ne ovat lähettilästoiminnan huippuhetkiä. Toivottavasti tulevaisuudessa saamme tietää, että oliko meidän esittelyistämme apua, kolmikko toteaa lopuksi.

Lähettiläät osana oppilaitosyhteistyötä

Savonia tarjoaa toisen asteen opiskelijoille, opettajille sekä opinto-ohjaajille useita tapoja tutustua ammattikorkeakouluun, koulutusaloihin ja opintotarjontaan. Opiskelijalähettilästoiminta on osa tätä laajempaa toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Oppilaitosyhteistyön hyödyt Savonialle ovat tunnettuuden lisääminen, vetovoiman ylläpito ja sen vahvistaminen, kestävien haku- ja opiskelupäätösten aikaansaaminen, siirtymien vauhdittaminen sekä asiakasymmärryksen vahvistaminen. Toiminta toteutuu vastuullisena tiedotus-, ohjaus ja projektiyhteistyönä sekä hakijamarkkinointina. Opiskelijalähettilästoimintaan kuuluvien esittelyjen, webinaarien, kampusvierailujen, tapahtumien ja messujen järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Savonia opinto-ohjaajat ja viestintäpalvelut sekä lähettiläät itse.

Lähettiläiden tehtävänään on olla hakijoiden tukena vastaamalla opiskelua ja opiskelijaelämää koskeviin kysymyksiin sekä jakamalla niin käytännön vinkkejä, arkisia askareita kuin onnistumisen hetkiä omien kokemustensa pohjalta. Tavoitteena on auttaa jatko-opintovaihtoehtoja pohtivaa löytämään ja innostumaan, tutustumaan sekä lopulta hakemaan ja aloittamaan opiskelu Savoniassa.

Ohjaa asiantuntevasti -taulukko

Kirjoittajat:
Pirjo Venhovaara, koordinoiva ohjausasiantuntija
Juho Papinniemi, markkinointiasiantuntija
Opiskelijalähettiläät Emma Ahvenainen, Miia Vehmassalo ja Sanna Ruutiainen

Artikkelin pääkuvassa opiskelijalähettiläät ”virantoimituksessa” kasaamassa Savonia-telttaa.