Savonia-artikkeli: Podcastit osana työikäisten mielenhyvinvoinnin edistämistä

#SavoniaAMK

”Makaan hikisissä lakanoissa. Uni ei tule. Oli raskas päivä. Työkaveri tuli aamulla vastaan eikä tervehtinyt. Mitähän mä nyt tein, ihme tyyppi. Ihmeellistä, että se saa käyttäytyä aina niin, ettei tervehdi ja nakkelee vain niskojaan. Mitä jos sanoisin sille suorat sanat, pidä tunkkis? Eilen palaverissa, kommentoidessani asiaa esihenkilö pyöräytti silmiään, tuhahti, elekieli kertoi, ettei kommentti mennyt mieleen. Nyt olen varmaan mustalla listalla ja seuraavissa YT:ssä tulee kenkää. Koita nyt ajatella positiivisesti mietin, ole myönteinen, ystävällinen ja avulias, muistathan sanoa huomenta ja hei hei. Aamulla kun seison vessassa peilistä minua, katsoo väsyneet silmät, mutta jaksaa jaksaa, painaa painaa.”

Näin alkaa yksi Tunteisiin! – ottaako hermoon, tasailepa pulssi -podcastsarjan neljästä jaksosta, joissa käsitellään työelämän tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Näiden YAMK-opinnäytetyön kehittämistehtävän tuotoksena syntyneiden podcastien avulla edistetään työikäisten mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä työelämän tunne- ja vuorovaikutustaitojen avulla.

Podcastin logokuva Tunteisiin! -ottaako hermoon, tasailepa pulssi. Canva Härkönen 2022.
Podcastin logokuva Tunteisiin! -ottaako hermoon, tasailepa pulssi. Canva Härkönen 2022.

Jaksoissa keskustellaan tunnetaidoista, tunteiden säätelystä haastavissa tilanteissa, psykologisesta turvallisuudesta, temperamenteista/persoonallisuuksista sekä palautteesta. Käsiteltävät aiheet ovat nousseet työelämän tarpeista ja jaksot sisältävät arjen tarinoita, joita kohtaamme. Kuulijat saavat myös vinkkejä työelämän ja arjen tilanteissa toimimiseen sekä kuinka niihin voidaan vaikuttaa. Yhteistyökumppanina on toiminut KoulutusAvain Oy, joka on ihmisten käyttäytymiseen, oppimiseen ja kehittymiseen sekä työyhteisöjen toimintaan ja johtamiseen erikoistunut yritys.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot taistelussa työuupumista vastaan

Kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n mukaan masennus on yksi johtavimmista työkyvyttömyyden aiheuttajista (WHO 2021). Tunnetaidoilla nähdään olevan vaikutusta mielen hyvinvointiin. Marja Kokkosen mukaan mielen hyvinvoinnin kannalta keskeistä on tietää, miten tunteita kannattaa säädellä ja mitkä tunteiden säätelytaidot ovat mielen hyvinvoinnin kannalta hyödyllisiä. Ne ovat
myös välttämättömiä taistelussa esimerkiksi työuupumista kohtaan (Kokkonen 2017, 117, 119, 134).

Myllyviita kiteyttää kokemuksensa terapeuttina siihen, että masennus alkaa asiakkailla helpottamaan, kun he oppivat tunnistamaan ja hyväksymään itsessään tunteita, joista he eivät ole aikaisemmin olleet tietoisia tai joita he eivät ole halunneet nähdä tai joita he pelkäävät tai häpeävät (Myllyviita 2016, 9).

Sateenvarjona podcastien teoreettiselle viitekehykselle on toiminut tunnetoimijuuden määritelmä. Tunnetoimijuus on omien ja muiden tunteiden tiedostamista, ymmärtämistä ja huomioimista. Se on myös tunteisiin vaikuttamista vuorovaikutuksessa ja organisaation käytänteissä ja toiminnassa. Sen nähdään olevan yksilön taito, jota voidaan vahvistaa ja oppia. Lisäksi se on toimintaa ja tunteisiin vaikuttamista työssä. Tunteisiin vaikuttamisesta työssä puhuttaessa voidaan vaikuttaminen suunnata omiin ja muiden tunteisiin ja sen lisäksi esimerkiksi työpaikan tunneilmastoon. (Hökkä, Ikävalko, Paloniemi, Vähäsantanen & Nordling 2020, 5, 69.)

Kehittämistyön johtopäätöksenä voidaan todeta, että podcastit ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi viestiä ja markkinoida erilaisista asiasisällöistä esimerkiksi mielenhyvinvoinnin ja työelämän tunne- ja vuorovaikutustaitojen kontekstissa. Yhteistyökumppani voi hyödyntää podcasteja omissa työelämävalmennuksissaan ja markkinoinnissaan, minkä lisäksi ne ovat avoimesti kaikkien kuunneltavissa Spotify- ja Anchor-sovelluksissa. Noin kuukausi julkaisujen jälkeen kuunteluja on tullut yhteensä 179.

Tunteisiin! – ottaako hermoon, tasailepa pulssi podcastit

Oletko sinä kohdannut työelämässä stressiä, ahdistusta tai pohtinut, miten haastavassa tilanteessa voisi toimia? Jos vastasit kyllä, alla olevasta linkistä pääset suoraan kuuntelemaan podcasteja Spotifyihin, josta löytyvät tarkemmat jaksokohtaiset kuvaukset litteraatteineen. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan asiaa työelämän tunne- ja vuorovaikutustaidoista.

Tunteisiin! – ottaako hermoon, tasailepa pulssi on työelämän tunne- ja vuorovaikutustaitoja käsittelevä 4-osainen podcastsarja, jonka hostina toimii Jenna Härkönen, ratkaisukeskeinen valmentaja, hyvinvoinnin moniammattilainen ja YAMK-hyvinvointikoordinaattori opiskelija.

Jokaisessa jaksossa Jennan kanssa keskustelemassa on asiantuntijavieras. Podcast sopii sinulle, jos olet kiinnostunut omista vaikuttamisen keinoista hyvinvointisi edistämiseen, työssä jaksamiseen, työhyvinvoinnista, mielen hyvinvoinnista ja käyttäytymisestä työelämän tilanteissa. Yhteistyökumppanina toimii KoulutusAvain Oy. Traileri: Minun ja näiden podcastien missio Jakso 1: Ottaako hermoon, tasaileppa pulssi. Mitä tehdä työpaikoilla, kun tunteet ottavat valtaan? Jakso 2: Miten voin vaikuttaa omaan mieleeni haastavissa tilanteissa – entäpä miten tunnetiloja ja ilmapiiriä edistetään tai johdetaan? Jakso 3: Temperamentti, persoonallisuus ja erilaisuus ovat rikkaus, mutta miten välttyä arjen yhteentörmäyksiltä työkaverin tai esihenkilön kanssa, kun toisen toiminta menee tunteisiin? Jakso 4: Palaute herättää tunteita, niin puuttuessaan kuin läsnäolollaan. Miten antaa palautetta menemättä tunteisiin – entäpä miten palautekulttuuri saadaan kukoistamaan?

Kirjoittaja:

Jenna-Maria Härkönen, TYKOSY19.

Lähteet:

Hökkä, Päivi, Ikävalko, Heini, Paloniemi, Susanna, Vähäsantanen, Katja ja Nordling Aku 2020. Tunne toimijuus ja sen tuki työssä. Elektroninen kirja. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71958  Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kokkonen, Marja 2017. Ihastuttavat vihastuttavat tunteet – Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: P-S kustannus.

Myllyviita, Katja 2016. Tunne tunteesi. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim

WHO World Health organization julkaisuaika tuntematon. Mental Health. Verkkojulkaisu. https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1