Savonia-artikkeli: Pohditaanko teilläkin monipaikkatyön pelisääntöjä?

Tämän syksyn yksi kuumimmista puheenaiheista työpaikoilla on ollut hybridityö tai monipaikkatyö. Etätyösuositusten poistuttua yrityksissä on palattu lähityöhön tai työtä tehdään monipaikkaisesti. Monessa yrityksessä pohditaankin nyt monipaikkatyön pelisääntöjä ja sitä kuinka etä- ja lähityön edut saataisiin yhdistettyä mahdollisimman toimivaksi kokonaisuudeksi.

Savonia-ammattikorkeakoulussa monipaikkatyön pelisääntöjä työstettiin koko henkilöstön voimin syksyn henkilöstöpäivässä, jonka teemana oli: Työn uusi aika – polkuja merkitykselliseen monipaikkatyöhön. Päivän aikana pohdimme Filosofian akatemian johdolla, mitä työyhteisön tulee huomioida, jotta asiat sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla ja kuinka varmistamme työn merkityksellisyyden uudessa ajassa.

Korona-aika on myllertänyt korkeakouluväen työn tekemisen tapoja eikä entiseen ole enää paluuta. Opetus, palaverit ja muut kohtaamiset ovat siirtyneet ainakin osittain verkkoon ja työ tapahtuu usein muualla kuin kampuksella. Etä- ja lähityöllä on molemmilla omat hyvät puolensa. Etätyö on joustavampaa ja tehokkaampaa keskittymistä vaativissa tehtävissä, kun taas lähityö toimii paremmin yhteistyötä vaativissa tehtävissä, parantaa yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä sekä siiloutumista.

Savonian monipaikkatyön pelisääntöjen lähtökohtana ovat Savonian arvot sekä tavoite olla Suomen paras korkeakoulutyöyhteisö. Tavoitteen saavuttamiseksi on johtamisella tuettava tuloksellisuuden lisäksi myös työn merkityksellisyyttä. Työnsä merkitykselliseksi kokeva työntekijä on tehokkaampi, sitoutuneempi, luovempi, terveempi ja onnellisempi.

Mutta miten työn merkityksellisyyttä voi tukea ja vahvistaa? Filosofi Frank Martelan mukaan: ”Merkityksellinen työ syntyy, kun teet itselle merkityksellisiä asioita siten, että teet itsestäsi merkityksellisen muille ihmisille.”

Martelan mukaan autonomia, kompetenssi, yhteisöllisyys ja hyväntahtoisuus ovat psykologisia perustarpeita, joiden täyttyminen on yksi edellytys merkityksellisyyden kokemukselle työelämässä. Savonian toiminta- ja johtamiskulttuurin lähtökohtana on olla arvojensa mukaisesti luotettava, rohkea ja yhteisöllinen. Kohtaamalla työkavereita kasvotusten vahvistamme yhteisöllisyyttä, opimme toisiltamme, voimme olla avuksi ja koemme työmme merkitykselliseksi.

Tukeaksemme yhteisöllisyyttä ja työn merkityksellisyyttä, olemme Savoniassa linjanneet, että työtä tehdään pääosin kampuksella. Etätyössä opittuja hyviä käytänteitä ei pidä tietenkään unohtaa, vaan digitaalisuutta hyödynnetään laajasti myös jatkossa. Monipaikkatyön tekemistä ohjaa työtehtävät, tavoitteet ja yhteisen tekemisen näkökulma. Oleellista on, että työtehtävät sekä tiimin ja asiakkaiden tai opiskelijoiden tarpeet määrittävät miten ja missä työtä tehdään.

On myös tärkeää muistaa, että vaikka työt sujuisivat omasta mielestäsi parhaiten etänä, voi olla, että työkaveri tarvitsee sinua työpaikalla. Olet siis merkityksellinen!

Anne Patrikainen, johdon suunnittelija

Lähteet: Frank Matela, Elämän tarkoitus, Suuntana merkityksellinen elämä (Gummerus).