Kuvituskuvassa tummaa taustaa vasten näkyy tietokonella piiretyt siniset aivot sekä käsi niiden alapuolella.

Savonia-artikkeli: Ruuhkadatan visualisointi avuksi liikkumisen palveluiden suunnitteluun

#SavoniaAMK

Totec Systems Oy laati Kuopion kaupungille visualisoinnin keskustan liikennevirroista, missä tarkasteltiin muutaman liikennevaloristeyksen läpi kulkevia ajoneuvovirtoja yhden viikon ajalta. Visualisointiin laskettiin risteysten poikkileikkausten läpi kulkevien ajoneuvojen määrää 15 minuutin jaksoissa. Ajoneuvomäärien perusteella laskettiin myös liikennesuunnittelun kannalta oleellisia tunnuslukuja. Datamäärä ei visualisoinnissa ollut tällä kertaa kovin suuri, mutta tulokset olivat mielenkiintoisia Tomi Kasurinen Totec Systems Oy:ltä sanoo.

Liikennevirtojen visualisointi mahdollistaa liikennejärjestelmän kehittämisen entistä sujuvammaksi, mikä osaltaan pienentää liikenteen aiheuttamia päästöjä.

Kuopion kaupungin kokemukset tästä pienen mittakaavan visualisointipilotista olivat erittäin myönteiset. Tarkoituksena on jatkossa hyödyntää paremmin liikennevalojen yhteyteen kytkettyjen antureiden tuottamaa dataa liikennesuunnittelussa sekä liikenneverkon kehittämisessä. Saatavan datan perusteella pystytään tulevaisuudessa parantamaan liikennevalojen oikea-aikaisuutta (ns. ”vihreä aalto”), laskemaan nykyistä paremmin liikenteen aiheuttamia meluhaittoja ja hiukkaspäästöjä eri alueilla sekä ohjaamaan esimerkiksi katuverkon kehittämistä ja uusien asuinalueiden suunnittelua, Kuopion kaupungin kehitysasiantuntija Retu Ylinen kertoo.

Visualisointi auttaa havainnoimaan liikenneverkon pullonkaulat sekä liikennevirrat eri vuorokauden aikoina. Visualisoinnin avulla liikenteen tilannekuvaa ja kehittämistarpeita on helpompi kuvata kuntalaisille, viranhaltijoille ja päättäjille, hän toteaa.

Yhteistyö Totec Systems Oy:n, Kuopion kaupungin ja datan visualisointia edistävän Green Data Future Solutions -hankkeen kansa on sujunut hyvin ja uusia kehitysideoita on syntynyt. Projektipäällikkö Laura Leppänen Savonia ammattikorkeakoululta on mielissään hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja toteaa tämän kaltaisen yhteistyön syventämisen olevan merkityksellistä.

Totec Systems Oy kehittää ja suunnittelee Power Platformin tuotteilla datan visualisointia, automatisoituja tiedonkulkuja sekä mobiilisovelluksia liiketoiminnan tueksi. Tiedosta vahvuutesi.

Kirjoittajat:

Laura Leppänen, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Retu Ylinen, kehitysasiantuntija, Kuopion kaupunki
Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja, Totec Systems Oy

Logobanneri.