Savonia-artikkeli: Savonia Suomen Ilmastoyliopiston jäseneksi

#SavoniaAMK

Ilmastonmuutos on valtava koulutusprojekti. Nuorten ja myös työelämässä jo olevien pitäisi opiskella ilmastonmuutoksen ilmiöitä ja ratkaisuja siihen. Ilmastonmuutoksen laajuus on haaste opetukselle, eikä yksikään korkeakoulu kykene yksin järjestämään tarvittavaa kurssitarjontaa. Ilmastonmuutokseen liittyvä tieto kasvaa jatkuvasti, kun tutkijat ympäri maailmaa paneutuvat aikamme suurimpaan globaaliin muutokseen.

Koulutushaastetta ratkaisemaan Suomeen perustettiin 2018 Helsingin yliopiston koordinoima Ilmastoyliopisto (Climate University) -verkosto. Ilmastoyliopisto-verkosto on laajentanut toimintaansa ja on nyt solminut opetusyhteistyösopimukset 25 yliopisto- ja ammattikorkeakoulukumppanin kesken. Uuden sopimuksen myötä suurin osa Suomen korkeakouluopiskelijoista voi opiskella verkoston ilmasto- ja kestävyysaiheisia kursseja.

– Ilmasto on mutkikas systeemi ja ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Siksi tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen on oleellista. Climate University on erittäin hyvä työkalu ja kokonaisuus tähän, sanoo maailmankuulu ilmastotutkija ja Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen johtaja, akatemiaprofessori Markku Kulmala.

Tarjolla ilmastonmuutotokseen ja luontokatoon liittyvää tietoutta

Ilmastoyliopiston kurssit sopivat ilmastonmuutos- ja kestävyysaiheista kiinnostuneille opiskelijoille, opettajille ja muille jo työelämässä vaikuttaville. Kurssien kieli on pääsääntöisesti englanti. Kursseista viisi on saatavilla myös suomeksi, ja uusia käännöksiä suomen- ja ruotsinkielelle työstetään.

Kurssien materiaalit ovat kaikille avoimia, mutta saadakseen kurssista opintopisteitä henkilön on oltava kirjoilla joko jossain kumppanikorkeakoulussa tai avoimessa korkeakoulussa. Kurssit toimivat pääsääntöisesti verkossa.

Savonia-ammattikorkeakoulu liittyi jäseneksi huhtikuussa. Savonia pystyy näin tarjoamaan opiskelijoilleen laaja-alaisesti ilmastonmuutostietoutta ja yhä laajenevissa määrin myös luontokatoon liittyvää tietoa. Ilmastoyliopistokumppanuus mahdollistaa myös Savonian tuottamien kurssien jakamisen laajaan verkostoon.

Lue lisää ilmastoyliopistosta: https://climateuniversity.fi/

Kirjoittaja:

tki-asiantuntija ja Ilmastoyliopiston Savonian koordinaattori Jyri Wuorisalo

Kuva: Ilmastoyliopistoverkosto