Opiskelijoita Kampussydämessä.

Savonia-artikkeli: Savonian monipuoliset palvelut maahanmuuttajille

#SavoniaAMK

Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia koulutuksia ja palveluja maahanmuuttajille. Näin haluamme varmistaa, että integroituminen yhteiskuntaan onnistuu sujuvasti ja mahdollisimman mutkattomasti. Yritämme löytää opiskelijoillemme ja ohjattavillemme sopivimpia polkuja työelämään, jotta he pääsisivät hyödyntämään vahvuuksiaan ja muun muassa kotimaassaan karttunutta osaamistaan.

Englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa suomen kielen opiskelu alkaa heti ensimmäisenä syksynä huolimatta siitä, että jotkut opiskelijat ovat kotimaissaan ja osallistuvat opetukseen etäyhteyksien kautta. Luennot pidetään hybridimuodossa, Kuopion kampuksella ja Zoomissa, joten kaikilla ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus syventyä uuden maan kieleen. Tutkinto-opiskelijoiden kielipolku jatkuu B1.2-tasolle, ja sitä voi täydentää Avoimen ammattikorkeakoulun sekä Campusonline-kielikurssien avulla.

Savonian avoimen ammattikorkeakoulun valikoimassa on A1 – C1 -tason verkkokursseja, joiden avulla voi parantaa sekä suullista, että kirjallista kielitaitoa. Useimmille opintojaksoille voi ilmoittautua melkein koko lukuvuoden aikana. Savonian kielikurssit sopivat parhaiten niille opiskelijoille, jotka arvostavat opintojen joustavuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan aikatauluunsa.

Maahanmuuttajille tarkoitetuista kursseista erittäin tärkeänä on ollut Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Noin kuusi kuukautta kestävään koulutukseen kuuluu suomen (15 op), englannin (5 op), matematiikan (5 op) ja Valmiudet korkeakouluopintoihin (5 op) -opintojaksot. Valmentavan koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus oppia suomen kieltä, parantaa tietoisuuttaan Suomen koulutusjärjestelmästä, kehittää akateemisia taitojaan, verkostoitua, tutustua viestintäkulttuuriin ja valmistautua pääsykokeisiin. Monet ammattikorkeakoulut järjestävät erillishaut valmentavan koulutuksen suorittaneille, mikä merkittävästi helpottaa maahanmuuttajien pääsemistä tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi.  

Monet maahanmuuttajat ovat saaneet tukea Savonian SIMHE-palvelun ohjaajilta. Palvelun tavoitteena on lisätä tietoisuutta suomen kielen kurssien valikoimasta, mahdollisuuksista opiskella suomalaisessa korkeakoulussa sekä tarjota tukea ulkomaalaisen korkeakoulututkinnon rinnastamisen prosessissa.

Savonia on ollut aktiivinen toimija hankkeissa, joista viimeisimmät ovat MOKOMA, Sairaanhoitajaksi Suomessa ja PrepProg. MOKOMA-hankkeen aikana Savonia, Karelia ja Itä-Suomen yliopisto kehittivät monipaikkaisen koulutuksen mallin, jonka avulla korkeakoulutetut maahanmuuttajat saavat tarvittavat valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeen tavoitteena on auttaa EU- ja ETA-maiden ulkopuolella ammattiopistotason sairaanhoitajatutkinnon suorittaneita pätevöitymään Suomessa nimenomaan sairaanhoitajan tehtäviin. Koulutuksessa opiskelijoita tuetaan suomen kielen oppimisessa, tutkinnon rinnastamisen prosessissa, sekä luodaan yksilölliset opintosuunnitelmat Valviran vaatimusten mukaan. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Laurea-, Oulun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa. PrepProg-hankkeessa kehitetään englanninkielistä korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille. Hankkeen tavoitteena on lisätä valmentavien opintopolkujen saatavuutta ja yhtenäistää korkeakoulujen toimintatapoja vieraskielisen koulutuksen järjestämisessä. Savonian lisäksi tähän hankkeeseen osallistuvat Karelia-, LAB-, Metropolia-, Arcada-, Kaakkois-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut.

Vaikka Savonian tarjoamia koulutuksia ja palveluja on jo runsaasti, uskomme, että niiden määrä jatkaa kasvua. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus pilotoida toiminnallisesti kaksikielinen restonomikoulutus, jossa suomen kielen oppimista tehokkaasti integroidaan substanssiopintoihin. Lisäksi jatkuvasti kehitämme liiketoimintaamme: tarjoamme suomen kielen opetusta työpaikoilla sekä osana työvoimapoliittisia koulutuksia.  

Me aidosti toivomme, että suomen kielen opintojaksojen ja ohjauksen myötä maahanmuuttajien vuorovaikutus suomalaisen yhteiskunnan kanssa kehittyisi nopeammin ja mieluisa työ- tai opiskelupaikka löytyisi helpommin. Yritämme auttaa jokaista löytämään oman polkunsa maailman onnellisimmassa maassa.

Kirjoittaja:

Veronika Mysheva, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu