Savonia-artikkeli: Savonian vahva työelämäläheisyys ja yhteistyö osana oppimista

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Savoniassa työelämäläheisyys on yksi keskeisistä painopisteistä. Lukuvuoden 2022-2023 aikana Savoniassa vieraili noin 270 asiantuntijaa, jotka toivat arvokasta tietoa ja kokemusta monille opintojaksoille. Vierailijoiden monipuolinen osaaminen rikastutti opiskelijoiden oppimiskokemusta ja tarjosi näkemyksiä työelämän vaatimuksista.

Kuluneen lukuvuoden aikana koulutusaloilla järjestettiin yli 100 ekskursiota, jotka tarjosivat opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua työelämän eri sektoreihin. Ekskursiot mahdollistivat opiskelijoiden perehtymisen käytännön toimintaan ja tarjosivat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten opittua voidaan soveltaa työelämässä.

Työelämäprojektit ovat olennainen osa oppimista. Lukuvuoden aikana toteutettiin noin 160 työelämäprojektia, joissa opiskelijoille avautui mahdollisuus soveltaa oppimaansa käytännön tilanteissa. Projektityöskentely kehitti opiskelijoiden tiimityöskentelytaitoja ja auttoi heitä kehittämään ratkaisukeskeistä ajattelua. Samalla opiskelijat saivat käsityksen työelämän haasteista ja oppivat sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. Työelämäprojekteihin osallistui noin 300 yritystä ja organisaatiota.

Savoniassa työelämäläheisyys heijastuu myös opinnäytetöihin. Lukuvuoden aikana lähes 1000 opinnäytetyötä toteutettiin työelämätoimeksiantoina. Opinnäytetyöt tarjosivat opiskelijoille mahdollisuuden syventyä ajankohtaisiin haasteisiin ja kehittää ratkaisuja aitoihin työelämän ongelmiin. Tämä tuo opiskelijoille arvokasta kokemusta työelämästä ja auttaa heitä luomaan kontakteja tuleviin työnantajiin. Harjoittelu ja opinnäytetyö on myös tyypillisin reitti työllistymiseen.

Savonian strategiassa vahva yhteistyö yritysten ja työelämän kanssa on keskeisessä roolissa. Tämä edellyttää aktiivista verkostojen luomista ja ylläpitämistä eri alojen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua ja luoda kontakteja jo opiskeluaikanaan. Tämä auttaa heitä saamaan paremman käsityksen työelämän vaatimuksista ja mahdollistaa sujuvan siirtymisen opintojen jälkeiseen työelämään.

Savonia on sitoutunut jatkuvasti kehittämään työelämäläheisyyttä ja varmistamaan, että opiskelijat saavat tarvittavat taidot ja kokemuksen menestyäkseen tulevassa työelämässä. Yhteistyö asiantuntijoiden, ekskursioiden, työelämäprojektien ja työelämätoimeksiantojen kautta varmistaa, että opiskelijat saavat valmistautua tehokkaasti työelämän vaatimuksiin ja luoda vankkoja perustoja tuleville urilleen.

Kirjoittaja:

Esa Viklund, koulutusjohtaja