Kuva 2. Päiväretki Dandenong Ranges Botanic Gardeniin.

Savonia-artikkeli: Terveysalan opiskelijat edistämässä Melbournen ulkosuomalaisten hyvinvointia

#SavoniaAMK

Kolme terveysalan hoitotyön opiskelijaa aloittivat syksyllä 2022 2–5 kuukauden pituiset gerontologisen hoitotyön ja asiakkaan ohjaukseen ja terveyden edistämiseen liittyvät harjoittelut Melbournen Altonan esikaupungissa Suomitalon yhteydessä toimivassa Melbournen suomalaisten ystäväpalvelussa, Finnish Friendship Visiting Service (linkki: https://ffvs.org.au/) Erasmus-liikkuvuusohjelman puitteissa.

Kuva 1. Terveysalan opiskelijat ja opettajat Altonan Suomi-talossa.
Kuva 1. Terveysalan opiskelijat ja opettajat Altonan Suomi-talossa.

Pieni pala Suomea

Melbournen alueella asuu noin 150, 50–70-luvulla Australiaan muuttanutta suomalaista, joiden hyvinvoinnin edistämistä tukee Melbournen suomalaisten ystäväpalvelun lisäksi Suomi-Seura. Sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn tuen merkitys korostuu jäsenten ikääntyessä. Lisäksi kaksi vuotta kestänyt koronasulku lisäsi tuen tarvetta.

Terveysalan opiskelijoille tämä yhteisö tarjoaa monipuolisen harjoittelu ympäristön, jossa he huomioiden asiakkaiden moninaiset ja yksilölliset tarpeet suunnittelevat ja tuottavat hyvinvointia edistäviä heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluita. Lisäksi opiskelijat toiminnallaan ylläpitävät ja korostavat suomalaista kulttuuria tässä yhteisössä, jonka merkitys ulkosuomalaisille voimistuu monikulttuurisessa Australiassa

Harjoittelu osana ulkosuomalaisten arkea

Opiskelijoiden harjoittelun tavoitteet ja sisältö muotoutui asiakkaiden tarpeiden ja suomalaisen ystäväpalvelun toivomusten mukaisesti. Harjoittelun sisällöksi muotoutui asiakkaisen toimintakykyyn liittyvien tarpeiden kartoittaminen ja em. tarvekartoituksen perusteella suunniteltujen aktiviteettien järjestäminen. Ystäväpalvelu tarjosi myös opiskelijoille mahdollisuuden omien henkilökohtaisten asiakkaiden tapaamisiin ja tutustumiskäynteihin terveydenhuollon eri yksiöihin.

Kuva 2. Päiväretki Dandenong Ranges Botanic Gardeniin.
Kuva 2. Päiväretki Dandenong Ranges Botanic Gardeniin.

Ennakkoluulottomasti monialaiseen yhteistyöhön

Melbournen suomalaisten ystäväpalvelun ja Savonian välinen yhteistyö aloitettiin nopealla aikataululla ja tartuttiin rohkeasti haasteisiin. Yhteistyön myötä on virinnyt uusia ideoita, joissa hyödynnetään Savonian monialaista osaamista yhdistyksen toiminnan tueksi. Seuraavana haasteena erityisesti terveysalalla on virtuaalisen palvelutoiminnan hyödyntäminen osaksi tätä yhteistyötä.

Opiskelijoiden ylläpitämä verkkosivusto, jossa he jakavat tietoa Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnasta Melbournen suomalaisille sekä Melbournen Suomalaisessa Ystäväpalvelussa harjoittelusta kiinnostuneille opiskelijoille, löydät blogin klikkaamalla tästä.

Kirjoittajat:

Kaarina Sirviö, yliopettaja, tutkinto-ohjelma vastaava, tiimivastaava, Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala, Kuopio, kaarina.sirvio@savonia.fi

Marja Gröhn-Rissanen, kansainvälisyyskoordinaattori, hoitotyön opettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala, Kuopio
marja-liisa.grohn-rissanen@sh20818

Funded by European Union