Agrologiopiskelija pellolla.

Savonia-artikkeli: Terveyttä ja hyvinvointia maanviljelijöille SafeHabitus-hankkeen avulla

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Maatalous on yksi vaarallisimmista ammateista Euroopassa. Eurooppalaisten tilastojen mukaan kuolemantapauksia on maataloudessa yli kaksi kertaa enemmän kuin muilla toimialoilla ja tapaturmia vajaa viidennes enemmän.

Tilastot aliarvioivat tilannetta, sillä merkittävä osa maatiloilla tapahtuneista vammautumisista, sairastumisista ja jopa kuolemantapauksista jää raportoimatta, tutkimatta ja siten ennalta ehkäisemättä.

Yhteiseurooppalaisen hankkeen tavoitteena on maanviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantaminen kaikkialla EU:ssa. EU:n Horizon-ohjelman rahoittama SafeHabitus-hanke keskittyy vähentämään tapaturmia ja kuolemantapauksia sekä vahvistamaan EU:n elintarvikejärjestelmien sosiaalista kestävyyttä.

Viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantaminen edellyttää eri sidosryhmätoimijoiden välistä yhteistyötä, jotta vaarallisten käytäntöjen sijaan omaksuttaisiin uusia, turvallisempia ja terveellisempiä työtapoja ja tuetaan tätä kehitystä.

Hankkeeseen kuuluu 20 organisaatiota 12 eri EU-maassa. Tutkijoiden, maatalouden neuvontapalveluiden, kouluttajien ja viljelijöiden verkosto suunnittelee, kehittää ja arvioi maatalouden työturvallisuuden ja johtamisen työkaluja. Näiden eri formaatissa olevien työkalujen ja materiaalien tavoitteena on tukea maanviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin parantamista sekä maatalouden sosiaalista kestävyyttä. Hanketta johtaa Irlannin maa- ja elintarviketalouden neuvontajärjestö, Teagasc.

Luonnonvarakeskus johtaa hankkeen työpakettia, jossa kehitetään ja arvioidaan maatalouden terveyden ja turvallisuusjohtamisen verkostoitumista eri EU-maissa. Tämän työpaketin osana Savonia-ammattikorkeakoulu organisoi syksyllä alkavaa sidosryhmätyöpajaohjelmaa ja tiedotusta Suomessa. Sidosryhmätyöpajojen tavoitteina on edistää innovaatioiden käyttöönottoa, syventää tiedon vaihtoa, tunnistaa maatilojen turvallisuuden ja terveyden tutkimustarpeet sekä arvioida alueellista ja kansallista politiikkaa ja hallintoa.

Hanke on saanut 4,8 miljoonan euron rahoituksen EU:n Horizon Europe -ohjelman kautta ja se kestää neljä vuotta.

www.safehabitus.eu

www.cordis.europa.eu/project/id/101084270

Kirjoittajat:

Ardita Hoxha-Jahja, tutkimuspäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu, ardita.hoxha-jahja@savonia.fi, +358 447 856 600

Jarkko Leppälä, erikoistutkija ja Tiina Mattila, tutkija, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi

Logo: SafeHabitus.