Savonia-artikkeli: Toivottua päivitystä venäjän opetukseen, antoisaa kollegiaalisuutta, positiivista energiaa!

Olga Ruotsalainen.

Kivako–hankkeeseen lähdin mukaan esimiehen ehdotuksesta. Pienen epäröinnin jälkeen vastasin haasteeseen myönteisesti. Työskentelin Venäjä -osahankkeessa. Olen siis ollut tässä mukana alusta asti mm. osahankkeen käsikirjoitusten laadinnoissa ja erityisesti 5. moduulin ”luomisprosessissa”.

Projektin aikana venäjän kurssien kehittämiseen osallistui kaikki kaikkiaan 12 opettajaa eri ammattikorkeakouluista ja yliopistoista.

Osahankkeen alkuvaiheessa oli hieman käynnistysvaikeuksia. Alun perin meiltä pyydettiin suunnitelma verkko-opintojaksoille nollatason kursseja lukuun ottamatta. Teimme käsikirjoituksen lähes valmiiksi mutta sitten piti laittaa homma uusiksi. Toisessa osahankesuunnitelmassa moduulit lähtivät liikkeelle nollatasolta ja viiden moduulin jälkeen tavoitetasona olisi ollut eurooppalaisen viitekehyksen taso A2.2. Silloin myös ajattelimme, että mikäli resurssit riittävät tulevaisuudessa, tarkoitus on rakentaa lisäksi työelämäsuuntautuneita moduuleja, joiden tavoitetasona on A2.2 => B1. Me muokkasimme siis koko osahankesuunnitelma uusiksi eli kaikkien moduulien sisällöt muutettiin tasolle A0=>A2.

Alussa esitin toivomukseni olla mukana alkeiskurssien suunnittelussa mutta sitten mieli muuttui. Halusin tehdä omaa osuutta edistyneemmän tason kurssilla ja myös pääsin tekemään – tämä oli hyvä juttu vaihtelun vuoksi!

Tämä jälkeen tehtiin ryhmäjaot ja työ alkoi konkretisoitua toden teolla. Sain iloa ja kunniaa työskennellä ihanien kollegojen, venäjän kielen opettajien Riitta Savolaisen ja Marja-Liisa Sirén-Huhtisen kanssa XAMKista. Kiitos heille yhteistyöstä! On ollut mahtava tutustua kollegoihin toisesta ammattikorkeakoulusta, tosin Marja-Liisan tunsin hieman aiempien venäjän kielen opetukseen liittyvien yhteishankkeiden kautta. Oman moduulin työtiimissä työ on sujunut mukavasti jo alusta saakka ja yhteistyö on ollut erittäin antoisaa ja hedelmällistä.

Kielten opetuksessa(kin) digitalisaatio on tullut mukaan jäädäkseen ja tätä puolta on tullut pakostikin opeteltua Kivakon myötä. Digitaitojen opiskelu on ollut prosessina monimutkainen, runsaasti työaikaa vievä puuha, samaan aikaan kuitenkin mielenkiintoinen ja ehdottomasti kokeilemisen arvoinen työ.

Myös natiivina tykkäsin ehdottomasti olla tekemisissä kantasuomalaisten kollegojen kanssa. Usein tuli mieleen kiinalainen jing ja jang –symboli, jossa yhdistyy tasapainoisesti toisiaan täydentävät perusvoimat. Kollegoiden erilaiset ideat, työskentelytavat, oman työkokemuksen jakaminen ovat tuoneet toivottua vaihtelua ja positiivista energiaa omaan työmotivaatioon. Olemme myös oivaltaneet sen, että toiselta opettajalta voi oppia kyseenalaistamaan omia menetelmiään.

Mielestäni Venäjä 5 -moduuli on hyvä ja kattava verkko-opintojaksokokonaisuus. Olemme saaneet todella hyvää välipalautetta opiskelijoilta. Meidän täytyy muistaa, että alkeistason taitajien lisäksi Suomen ammattikorkeakouluissa on myös heitä, jotka haluaisivat opiskella venäjää pidemmälle.

Kirjoittaja:

Olga Ruotsalainen, tuntiopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu