Aikuinen ja lapsi soittavat yhdessä rumpua.

Savonia-artikkeli: Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät tulevaisuuden varhaiskasvatuspalveluissa

#SavoniaAMK

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutos 2030

Tiedämme jo, että varhaiskasvatuslain mukaan vuonna 2030 mennessä päiväkodeissa tulee olla varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja 2/3 opetus-, kasvatus- ja hoitohenkilöstä. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvan rakentamiseen ja kehittämiseen on jo olemassa monenlaisia ideoita. Nyt on mahdollista avata erilaisia näkökulmia sosionomin erityisosaamisen ja asiantuntijuuden merkityksestä lapsen ja perheen hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen tukena.

Henkilöstörakenteen muutokseen liittyy uhkakuvia. Yksi niistä on kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien riittävyys siirryttäessä uuteen henkilöstörakenteeseen.

Matalan kynnyksen ja kynnyksettömän monitoimijaisen yhteistyön rakentaminen lasten varhaisen tuen vahvistamiseksi

Iisalmen varhaiskasvatuspalveluissa on ideoitu Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa tehtävää oppilaitosyhteistyötä hyödyntämällä esimerkiksi tulevaisuuden teknologiakasvatuksen mahdollisuuksia lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Olemme tarkastelleet viime vuosina Ylä-Savon alueella ja laajemminkin valtion erityisavustuksien avulla erilaisia varhaiskasvatuksen suunnitelmia muun muassa oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvissä hankkeissa. Olemme rakentaneet ja vahvistaneet toimivia käytänteitä lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Sosionomi Anna-Kaisa Säisä on ollut hankkeessa mukana niin sanottuna varhaiskasvatuksen varhaisen tuen työntekijänä. Pohdimme esimerkiksi Iisalmen kaupungin blogeissa, miten lasten tuen tarpeiden havaitseminen ja toteuttaminen olisivat yhdenvertaisia ja toimivia kunnittain.

Varhaiskasvatuksen yhteistyotoimijoita.
Kuvassa on varhaiskasvatuksen yhteistyötoimijoita lasten liikennepuistossa kesällä 2021. Iisalmen Sanomat 1.6.2021. Kuva on myös Iisalmen kaupungin blogissa 12.11.2021.

Kehitämme yhdessä esimerkiksi Kohtaamisen tuen -työryhmässä matalan kynnyksen palveluita ja kohtaamisen paikkoja lapsiperheille perhekeskusmallin mukaisesti tiiviissä yhteistyössä, varhaiskasvatuksen, Ylä-Savon soten, seurakunnan ja järjestöjen tarjoaman tuen kanssa. Kesällä 2022 ilmestyy kirjoittamani vertaisarvioitu artikkeli työkäytänteistä, joilla voidaan vahvistaa vanhempien selviytymiskykyisyyttä perhekeskuksen matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa. Tavoitteena on kehittää edelleen yhdessä perheiden kanssa tehtävää kynnyksetöntä monitoimijaista yhteistyötä lasten varhaisen tuen vahvistamiseksi.

Käytännössä olemme jo toteuttaneet matalankynnyksen monitoimijaista perheiden kohtaamispaikkatoimintaa Iisalmen kaupungin liikennepuistossa. Liikennepuistossa on ohjattua toimintaa perheille kesäaikana. Tekemällä yhdessä juuri näitä arjen tekoja, saamme erilaiset hallinnon siilot madallettua. Lasten liikennepuistotoimintaa kehitetään kuuntelemalla ja kyselemällä käyttäjien, perheiden toiveita.

Varhaiskasvatuksen koulutuksen merkitys lasten hyvinvoinnin tukemisessa

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on tarjottu oppimisen tukeen ja hyvinvointiin liittyvää koulutusta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päivi Hiltunen ja varhaiskasvatuksen opettaja Annireeta Laitinen ovat jakaneet osaamistaan erityisesti vuorovaikutustilanteiden ja tunteiden säätelyn tukemisen menetelmistä.

Sosionomikoulutus antaa hyviä valmiuksia toimia varhaiskasvatuksen työntekijänä erityisesti, kun osaaminen kohdistuu vuorovaikutustaitoihin sekä lasten ja perheiden tukemiseen. Sosionomikoulutuksen aikana opiskelijat saavat kokemusta esimerkiksi pedagogisen toiminnan ohjauksen, varhaiserityiskasvatuksen, lastensuojelun ja verkostotyön menetelmistä. Lisäksi sosionomiopintojen aikana saadaan vahvistettua sosionomin työyhteisö- ja johtamisosaamista.

Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtajaksi valittiin toukokuussa 2022 sosionomi, YAMK-tutkinnon suorittanut asiantuntija. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan sosionomien asiantuntijuutta, kun toiminnan tavoitteena on lapsen etu ja hyvinvoinnin tukeminen.

Kirjoittaja:

Kaija Rautaparta-Pennanen KM, tuntiopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, kaija.rautaparta-pennanen@sh20818

Lähteet:

Iisalmen kaupunki. Palvelut 2022. https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Asuminen-ja-rakentaminen/Puistot,-leikkikentat-ja-viheralueet/Lasten-liikennepuisto. Viitattu 13.6.2022.

Vidgren, Mervi 2022. Turvataan yhdessä hyvä lapsuus Iisalmessa myös tulevaisuudessa. Teoksessa K. Raatikainen & P. Turunen (toim.) Ihanien ipanoiden Iisalmi -juhlajulkaisu. Saatavissa: Theseus.fi

Aiheesta kirjoitettuja blogeja:  

Rautaparta-Pennanen, Kaija 2021. Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen hankkeessa rakennetaan toimivia käytänteitä lasten varhaiseen tukeen. Iisalmen kaupungin blogi. 12.11.2021. https://www.iisalmi.fi/blogs/Varhaiskasvatuksen-oppimisen-tuen-hankkeessa-rakennetaan-toimivia-kaytanteita-lasten-varhaiseen-tukeen/wwazqnzl/d965107e-f25f-45af-aaa7-d4280ee3c52a. Viitattu 13.6.2022.

Rautaparta-Pennanen, Kaija 2020. Varhaiskasvatus voimavarana perheille ja yhteisölle. Iisalmen kaupungin blogi. 24.1.2020. https://www.iisalmi.fi/blogs/Varhaiskasvatus-voimavarana-perheille-ja-yhteisolle/wwazqnzl/fbcc5c88-06cd-4bbb-bfc7-eb1d5526330e. Viitattu 13.6.2022.

Varhaiskasvatuksen väki 2020. Iisalmessa panostetaan varhaiseen tukeen! Iisalmen kaupungin blogi. 25.11.2020. https://www.iisalmi.fi/blogs/Iisalmessa-panostetaan-varhaiseen-tukeen!-/wwazqnzl/083d06ee-3082-45b2-a74d-405216e02e52. Viitattu 13.6.2022.