Neljä opiskelijaa työskentelee yhdessä Savotta-kahviossa pystypöydän äärellä.

Savonia-artikkeli: Yhteistyön käsitteiden määrittely Savonian tarpeisiin

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Ammattikorkeakoulujen arvostus perustuu siihen, miten ne parhaiten uudistavat ja kehittävät yritys- ja elinkeinoelämän yhteistyötään vastavuoroisesti tuottaen lisäarvoa ja kilpailukykyä. Meidän on luotava oikeanlaiset toimintatavat kaikille Savonia-ammattikorkeakoulun kumppanille ja verkostoille nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Kuvaan artikkelisarjassani Savonia-ammattikorkeakoulun kumppanuuksien ja verkostojen kehittämistä. Tämä on sarjan kolmas artikkeli.

Savonian kumppanuuksien ja verkostojen kartoituksen seurauksena oli syytä määritellä yhteistyöhömme liittyvät käsiteet: kumppanuus, verkosto, sidosryhmä, sponsori, asiakas. Määrittelimme nämä käsitteet Savonian tarkoitukseen seuraavasti:

Kumppanuus on:

• vastavuoroista
• pitkäkestoista
• kehittävää
• yritysten/yhteisöjen visiot tai tavoitteet voivat olla erilaisia, mutta niiden tulee olla toisiaan täydentäviä
• vastuullisuuden kehittämistä ja edistämistä
• luodaan luottamuksellinen ilmapiiri
• luodaan pelisäännöt
• vuorovaikutusta pidetään yllä säännöllisesti
• yhteisten sekä organisaation hyötyjen näkeminen mahdollistaa sujuvan yhteistyön
• kumppanuuksien säännöllinen tarkastelu
• uusien ja hyödyllisten kumppanien löytäminen
• Yhteistyökumppaneita valittaessa tarkastellaan hyötyjen ja haittojen lisäksi mainetta sekä yhteiskunnallisten velvoitteiden toteutumista.

Huonosti valittu yhteistyökumppanuus voi tuoda mainehaittoja omalle organisaatiolle.

Verkosto on usean toimijan välinen:

• Vastavuoroinen, keskinäiseen tiedon ja resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde.
• Edistää vaikuttavuutta.
• Arvontuottamismalli: yhdistetään toimijoiden osaamista, voimavaroja, saadaan synergiaetuja.
• Tulee tunnistaa verkostoitumisen konkreettiset hyödyt.
• Tulee määritellä verkostoissa toimimisen tavoitteet.

Verkostoissa toimiminen vaatii:

o kyvykkyyttä
o luottamusta
o kommunikaatiota.

Sidosryhmiä ovat lähinnä toimintamme kannalta tärkeitä julkisia toimijoita tai järjestöjä mm. OKM, Ely, Pohjois-Savon liitto, Business Finland, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, ministeriöt, järjestöt: mm. Suomen Yrittäjät, Savon Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Kuopion alueen kauppakamari.

Järjestöt, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat olla myös kumppaneita ja/tai verkostoja ja/tai asiakkaita, riippuen yhteistyö- ja toimintamuodoista.

Sponsorointi on tapahtuman, toiminnan, henkilön tai organisaation tukemista rahallisesti tai tuotteilla tai palveluilla. Sponsorointi ei ole suoraan kumppanuutta, vaan on verrattavissa asiakassuhteeseen, jossa maksetaan tukemisesta ja vastineeksi saadaan muun muassa näkyvyyttä.

Asiakas ostaa tuotteen tai palvelun ja suorittaa sopimuksenmukaisen maksun. Kumppani ja sidosryhmä voivat olla myös asiakkaita, kun ne maksavat toimeksiannosta tai tuotteesta/palvelusta.

Opiskelijoiden harjoittelut ja opinnäytetyöt yrityksiin/yhteisöihin voivat olla kumppanuutta, jos on myös muuta vastavuoroista ja pitempikestoista yhteistyötä Savonian kanssa. Jos näitä ei ole, kyseessä on koulutuksen toteuttamista.

Kumppanuustyömme on nyt näkyvää ja julkista. Avasimme uudet Savonia kumppanille verkkosivut, josta voi seurata yhteistyömme kehittymistä: https://www.savonia.fi/kumppaneille/

Kirjoittaja:

Kaija Sääski, yrityspalvelujohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu