Savonia-artikkeli: Yritysyhteistyö, verkostot ja yrittäjän osaamisen kehittäminen

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Business Center Pohjois-Savon Businesskumppanit-podcastissa kuullaan näkökulmia sekä opitaan liiketoiminnan kehityksestä, verkostoista ja ilmiöistä.

Tässä jaksossa keskustellaan yritysyhteistyöstä liiketoiminnan kehityksessä, onnistuneesta hanketyöstä ja yrittäjän osaamisen kehittämisestä. Mukana podcastissa olivat Funlus Oy, Markus Aho, RPS Brewing Oy ja Kuopion Yrittäjät, Janne Seppälä RPS Brewing sekä Orkestr.io ja Savon Nuorista Yrittäjistä Janne Parkkila.

Tervetuloa nauttimaan ja kuulemaan podcastia kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.

Podcast-studion pöydän ympärillä istuu neljä miesoletettua.

Funlus Oy tarjoaa markkinoinnin ja yritysilmeiden suunnittelua, verkkosivujen rakentamista ja koulutuspalveluita (toimivat myös Kehpa konsulttina), digimarkkinointia sekä sosiaalisen median palveluja. Markus Aho on toiminut yrittäjänä yli kymmenen vuotta.

RPS Brewing Oy on Kuopiolainen pienpanimo, jonka tavoitteena on olla globaalisti tunnetuin suomalainen panimo. Janne Seppälä on toiminut kokonaisuudessaan yrittäjänä jo 25 vuotta ja on mukana Kuopion Yrittäjien hallituksessa.

Orkestr.io toiminut 10 vuotta, ja tekee tällä hetkellä terveydenhuollolle toiminnanohjausjärjestelmiä. Tavoite on tehdä ihmisläheisiä sekä helppokäyttöisiä järjestelmiä, joista on oikeasti hyötyä. Janne Parkkila toimii myös Savon Yrittäjissä sekä Savon Nuorissa Yrittäjissä aktiivina.

Keskustelussa todettiin, että tuottavassa yritysyhteistyössä jokainen lähtökohtaisesti saa jotain sekä laittaa itsekin asioita likoon, jotta kaikille osapuolille syntyy arvoa. Tärkeää on löytää käytännöllinen rooli toimijoiden kesken. Käytännön yhteistyöhön mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten (pk –yritysten) yritysten kesken ei ole yhtä selkeää kaavaa, ja luottamuksen rakentaminen vaatii pitkäjänteistä toimintaa. Luottamuksen rakentamisessa keskeistä on sanoa ääneen omia tavoitteitaan. Yksi keino luottamuksen rakentamiseen on liittyä verkostoihin ja paikkoihin, joissa tapaaminen on luontevaa sekä omia tarpeita tai tarjontaa voidaan tuoda rehellisesti esille.

Pohjois-Savossa on useita verkostoja, kuten Kuopion Seudun Uusyrityskeskus, jotka auttavat yrittäjiä ja yhdistävät tekijöitä osaamisen perusteella. Yrittäjäjärjestöt kuten Savon Yrittäjät ja Kuopion Yrittäjät ovat erityisen hyviä vaikuttamisen väyliä sekä tapa viestiä yrittäjien asiaa eteenpäin muidenkin toimijoiden kentälle. Pienten ja mikroyritystenkin on järkevää kehittää verkostojaan sekä strategistakin osaamista, vaikka strategia ei ensisilmäyksellä ole oleellisin asia yrityksen päivittäiseen toimintaan liittyen.

Hankkeiden merkitys mikro- ja pk yritykselle ovat erityisesti opit, esimerkiksi uudet tuoteaihiot, teknologiat ja tutkimukset, joista keskustellaan. Lisäksi hankkeet voivat tuoda yhteen yritysryhmiä, joilta vertaisopitaan asioita. Yksi haaste on, että yrityksillä ei ole välttämättä osaamista hankkeiden hakemiseen tai hakeminen ei sovi omiin toiminnallisiin resursseihin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on järkevää luoda yhteistä ymmärrystä sekä näkymää mielenkiintoisista hankkeista ja viestiä aktiivisesti tekemisestä. Oleellista on osallistaa (co-creation mallilla) toimijoita mukaan aikaisessa vaiheessa, jotta potentiaalisilla hankekumppaneilla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöön käytännönläheisesti.

Kirjoittaja:

Matti Laitinen, innovaatioasiantuntija, matti.laitinen@savonia.fi

Tutustu toimintaan:
Funlus: www.funlus.fi
RPS Brewing: www.rpsbrewing.fi
Orkestr.io: https://orkestr.io/en/home/
Kuopion Yrittäjät: https://www.yrittajat.fi/paikallisyhdistykset/kuopion-yrittajat/

Business Center Pohjois-Savo: www.bcpohjois-savo.fi