Muistilappuja lasiseinällä...

Savonia-artikkeli: yTiimi-opinnot, ketterää ja palkitsevaa teorian testausta käytännössä

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Moni opiskelija pohtii, mitä yTiimi opinnot tarkoittavat käytännössä, ja voiko näitä sisällyttää omiin vapaasti valittaviin opintoihinsa.
yTiimin opintoja on tarjottu jo yli 15 vuoden ajan Savonia-ammattikorkeakoulun kaikille opiskelijoille koulutusalasta riippumatta. yTiimin opinnot auttavat soveltamaan opinnoissa opittuja teorioita käytännön yrityselämässä erilaisten projektien avulla. yTiimin opinnot ovat 10 opintopisteen kokonaisuus, joka kulkee koko lukuvuoden ajan muiden opintojen lomassa ja huipentuu opiskelijoiden valitsemaan, suunnittelemaan ja järjestämään opintomatkaan.

Ihmisiä seisoo kesävaatteissa ja katsoo kameraan.

Mitä yTiimissä tehdään?

yTiimin tekeminen starttaa syyslukukauden alussa, jossa lähdetään tavoitteiden asettamisen kautta suunnittelemaan lukuvuoden aikana yrityksille toteutettavia projekteja. Projektimainentoiminta mahdollistaa jokaiselle opiskelijalle yksilöllisen väylä kehittyä haluamissaan taidoissa. Projekteissa moni opiskelija pääsee kehittämään omia verkostoitumistaitojaan sekä taitoja toimia monialaisessa tiimissä. Projektitiimi ovat eri kokoisia, ja jokainen opiskelija osallistuu vähintään 2–3 projektiin lukuvuoden aikana. Projekti tehdään yrityksille rahapalkkiota vastaan, jolla rahoitetaan yTiimi opintomatka.

Ihmisiä pöydän äärellä illallisella.

Missä yTiimi 22–23 kävivät opintomatkalla?

Syksyllä yTiimi 22–23 valitsivat matkatiimin ja päätti yhdessä opintomatkan suuntautuvan Välimeren alueelle, joka tarkentui matkasuunnitelmaksi tammikuussa 2023. Viikon kestävän opintomatkan kohteeksi valikoitui äänestyksen perusteella Rodos ja all-inclusive hotelli. Matkatiimi aloitti valmistelut hyvissä ajoin, jotta opintomatka sujuisi suunnitellusti. Opintomatkan aikana yTiimi kävi tutustumassa paikallisen skandinaavien suosimaan hotellin yritystoimintaan, pakettimatkoja järjestävän matkatoimisten vastuullisuusohjelmaan ja suomalaishenkisen ravintolan syntytarinaan.

Opintomatkan aikana yTiimi kävi tutustumassa Rodoksen vanhaan kaupunkiin ja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Yksi mieleenpainuvista kohteista oli nähdä ihmispaljous, ihanan välimerellisen historian havinan ja nykyaikaisen elämäntapojen sulautuminen yhteen vanhassa kaupungissa.

Tutustu yTiimin opintoihin

Opinto-opas: https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=KK&krtid=1511&tab=6&krtid2=94176

Instagram: https://www.instagram.com/ytiimi_/

Kirjoittajat:

Tiina Kuiri, ytiimi valmentaja
Marja Kauppinen, ytiimi valmentaja