Maapallo ihmisen kädllä

Savonia-artikkeli: Savonian hiilijalanjälki 2023

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Savonian vastuullisuusohjelman mukaisesti vastuullisuutemme näkyy siinä, että toimimme ekologisesti, sosiaalisesti, tietoturvallisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Vastuullisuutemme tarkoittaa sitä, että huomioimme toimintamme suorat ja epäsuorat ESG-vaikutukset. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin raportin mukaan maapallon lämpeneminen johtaa laajoihin ja nopeisiin muutoksiin maalla, merissä ja ilmakehässä. Raportin mukaan tällä vuosikymmenellä päästöt pitäisi puolittaa. Tähän kehitykseen pystytään siis vielä vaikuttamaan.

Hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkeä osa ratkaisua tässä kamppailussa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ekologisen kestävyyden säilymiseksi. Ammattikorkeakouluna olemme Savoniassa asettaneet tavoitteen siten, että olemme hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi ovat ammattikorkeakoulut tehneet yhteisen laskentamallin ja sitoutuneet seuraamaan päästövähennystoimenpiteiden vaikutusta.

Savonian hiilijalanjäljen laskenta aloitettiin vuodesta 2019. Vuonna 2021 Savonian ammattikorkeakoulujen laskentapohjan mukainen hiilijalanjälki oli 3502 hiilitonnia ja vuonna 2022 yhteensä 2356 hiilitonnia. Juuri valmistuneessa hiililaskennassa Savonian vuoden 2023 hiilijalanjälki oli 2707 hiilitonnia. Tästä kiinteistöjen päästöt olivat 48 %, hankintojen päästöt 43 % ja matkustamisen päästöt 9 %.

Ammattikorkeakoulujen hiiliryhmä on päivittänyt laskentakertoimia niin, että vuodet 2021 ja 2022 eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Muutoksia on tehty myös vuoden 2023 hiilikertoimiin, joten näitäkään lukuja ei suoraan voi verrata toisiinsa.

Kiinteistöjen osalta yli puolet Savonian kiinteistöjen hiilijalanjäljestä tuli aikoinaan Opistotien kiinteistöstä. Kiinteistöjen hiilikuorma on edelleen suuri, joten Savonian vastuullisuus näkyy siinä, että vähennämme kokonaiskiinteistömassaa, optimoimme tilankäyttöä ja toteutamme energiansäästötoimenpiteitä. Hankintojen hiilikuormaa lasketaan europerusteisena ja Savonialla suurimmat tästä tulevat päästövaikutukset tulevat investoinneista, leasingmaksuista ja kalusteostoista. Matkustamisen päästöt tulevat lähes kokonaan lentomatkoista. Savonian sähköautojen päästövaikutukset näkyvät hankinnoissa, mutta ajamisesta ei juurikaan hiilikuormaa kerry.

Arenen Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu julkaisun mukaan ammattikorkeakoulut ovat ilmastopositiivisia toiminnoissaan. Lähtökohtana on, että päästöjen vähentäminen on ensisijaista ja välttämätöntä. Strategiamme mukaan vastuullisesti vaikuttavin Savonia tavoittelee hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n ilmastotavoitteita.

Kirjoittaja:

Seppo Lyyra

Talousjohtaja