Savonia

Savonia-artikkeli: Sivuvirrat hyötykäyttöön -yritystyöpajasta vauhtia toimintamallin kehittämiseksi

#SavoniaAMK

Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon -hankkeen toimesta järjestettiin 24.8.2023 Sivuvirrat hyötykäyttöön -työpaja paikallisille yrityksille. Hankkeen pilotissa rakennetaan toimintamallia sivu-, purku- ja hukkavirtojen, rikastushiekan sekä tuhkan hyödyntämiselle infrarakentamisessa sekä ennakoitavuutta ja kaupunkisuunnittelun sujuvuutta. Hanke kokoaa yhteen kierrätysmateriaalien tuottajat ja hyödyntäjät sekä infran suunnittelijat. Tavoitteena on rakennusten purkukustannusten pienentäminen kehittämällä materiaalivirtojen ennustettavuutta sekä laatia esisopimuksia toimittajien ja käyttäjien välille. Toimintamallin tarkoituksena on saada kierrätys- ja purkumateriaalin tarjonta ja tarve kohtaamaan, jotta rakennusten rakennus- ja purkukustannuksia saadaan pienennettyä ja neitseellisen materiaalin käyttöä vähennettyä. Asiaa on käsitelty hankkeen järjestämillä aamukahveilla, jossa heräsi toive eri toimijoiden kohtaamisesta ja toisiinsa tutustumisesta. Näin syntyi ajatus työpajasta.

Päivä aloitettiin ruokaisten aamukahvien merkeissä, jonka jälkeen projektipäällikkö Maarit Janhunen Savonia-amk:lta esitteli Kiertokasvu-hankkeen lyhyesti. Työpajan vetäjä, Lassila & Tikanojan Lilli Linkola, alusti päivän agendaa kertomalla kiertotaloudesta, jätelainsäädännöstä ja jätesääntelystä. Aamua jatkettiin hankkeen yhteistyökumppaneiden lyhyillä esittelyillä. Puheenvuoron saivat Jätekukko Oy, Lapra Oy, Mestar Oy, Niiralan Kulma Oy ja Savon Kuljetus Oy sekä Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta.

Kaaviokuva kiertotalouden raaka-aineista.

Kuva 1. Kaikki materiaali on raaka-ainetta kiertotaloudessa (L&T Ympäristöpalvelut 2023)

Työpajaa pohjustettiin case-esimerkillä, kun puheenvuoron sai EcoUp Oy:n Product Designer Saara Hakamaa. Saara esitteli EcoUp WasteX-innovaatiota, jolla purkumateriaalista, kuten käytöstä poistetusta kivivillasta, voidaan puhdistuksen, murskauksen ja jauhatuksen jälkeen puristaa erilaisia elementtejä korvaamaan betonisia tuotteita. Saara esitteli myös Helsingin kaupungin kanssa toteutettua pilottihanketta, jossa rakennettiin EcoUpin Cubeco-rakennuspaloista Suomen ensimmäinen lähes kokonaan kierrätysmateriaaleista koostuva oleskelualue Helsingin Malminkartanoon.

Päivän työpajaosuus koostui kahdesta osiosta. Osallistujat jaettiin pienryhmiin, joissa he ensin esittäytyivät toisillensa pikatreffien muodossa. Tutustumisen jälkeen pohdittiin omassa tuotannossa syntyviä sivuvirtoja sekä kirjattiin ylös tuotannon syötteitä. Itsenäisen pohdinnan jälkeen kirjatut asiat käytiin pienryhmissä läpi ja pohdittiin, mitä yhteistä listauksissa oli. Lopuksi tehtävänä oli vielä käydä tutustumassa muissa pienryhmissä tehtyihin listauksiin ja kirjata kohtaavat sivuvirrat ja syötteet papereihin.

Rakennusmateriaalinäytteitä.

Kuva 2. Kierrätysraaka-aineista valmistettuja rakennusmateriaalinäytteitä

Työpajan toisessa osiossa valittiin 1–3 kiinnostavinta sivuvirtaa tai syötettä ja pohdittiin, miten näitä voitaisiin hyödyntää. Näistä jalostettiin ideoita, joista valittiin potentiaalisin teollinen symbioosi ja visioitiin sen toteuttamistapaa. Pohdittavia asioita olivat millaisia askeleita toteutuksen edistämiseksi tulisi tehdä hallinnon ja säädösten näkökulmasta, millaista logistiikkaa visio vaatisi sekä millainen tuotanto olisi. Pienryhmät hahmottelivat myös seuraavia askeleita teollisen symbioosin toteutumisen hyväksi. Ajatukset kirjattiin fläppitaululle ja esiteltiin lopuksi lyhyesti muille ryhmille.

Selkeäksi tarpeeksi nousi työpajassa tiedon levittäminen maarakentamisen uusiomateriaaleista toimijoiden keskuudessa. Erityisinä tarpeina nousivat esille tieto paikallisista käyttökokemuksista ja selkeytys luvitusprosesseihin, mitä tarvitaan missäkin vaiheessa. Tärkeäksi koettiin myös tieto alueellisesti olennaisista toimijoista ja tätä voidaan edesauttaa hankkeen toimesta jatkossakin säännöllisillä verkostoitumistilaisuuksilla. Työpajan tuloksia esitetään tarkemmin osallistuneille yrityksille myöhemmin hankkeen toimesta.

Ideoinnit synnyttivät aktiivista keskustelua ja hyvää pohdintaa! Näillä eväillä onkin hyvä lähteä jatkamaan kohti seuraavaa työpajaa, joka järjestetään 26.10.2023 Kuopion klubilla. Työpajan aiheena on kiertotalouden liiketoimintamallit, miten yritykset voivat lähteä kehittämää omasta kiertotaloustoiminnasta uutta liiketoimintaa. Näistä ja muista tapahtumista lisätietoa saa liittymällä bio- ja kiertotalouden sähköpostilistalle osoitteessa: https://uutiskirje.savonia.fi/

Kirjoittajat:

Maari Haikonen, Tutkimusinsinööri, maari.haikonen@savonia.fi

Maarit Janhunen, TKI-asiantuntija, Projektipäällikkö, maarit.janhunen@savonia.fi

Miika Virtanen, Projektiasiantuntija, miika.virtanen@savonia.fi