Savonia-artikkeli: Teknologia-alan opintomatka Saksan Bielefeldiin

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Tämä raportti käsittelee konetekniikan tutkinto-ohjelman opintomatkaa Bielefeldiin, kaupunkiin Nordrhein-Westfalenin osavaltion itäosissa Saksassa, Teutoburgin metsän reunalla. Vuoden 2022 lopussa siellä asui 338 332 asukasta, mikä vastaa noin puolta Helsingin väestömäärästä samana vuonna.

Kokonaisuudessaan reissuun osallistui 12 opiskelijaa sekä kaksi lehtoria. Matkan aikana Saksaan saimme ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua saksalaisiin yrityksiin ja paikallisen ammattikorkeakoulun kampuksiin. Tässä raportissa kuvaamme matkan pääkohteita.

Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts on Pohjois- Saksassa sijaitseva korkeakoulu. HSBI:ssä on noin 10 500 opiskelijaa ja 286 professoria. Toimipisteitä on kolmessa eri kaupungissa ja ne sijaitsevat Bielefeldissä, Mindenissä ja Güterslohissa. Nämä toimipisteet sijaitsevat noin 30 km päässä toisistaan.

Korkeakoululla on kuusi erillistä laitosta, joissa on 75 erillistä koulutusohjelmaa. Näistä 41 on alempia korkeakoulututkintoa ja 28 maisteriohjelmaa sekä kuusi erikoiskoulutustutkintoa. Insinööritieteen ja matematiikan laitoksen alla on 18 kandiohjelmaa sekä 8 maisteriohjelmaa. Konetekniikkaa pystyy opiskelemaan HSBI:ssä niin insinööriksi kuin diplomi-insinööriksi.

Opiskelu ja työnteko yhdistetään

Viisi insinööritutkintoa on toteutettu ”work-integrated” tavalla, jossa yhdistetään opiskelu ja työnteko. Hieman samalla tavalla kuin Suomessa monimuoto-opiskelu, mutta vielä enemmän yhteistyössä opiskelijan työpaikan kanssa. Opiskelija on jaksoittain opiskelemassa ja tämän jälkeen jakson harjoittelemassa sekä syventämässä omaa osaamistaan työelämässä. Konetekniikan insinööritutkinto on toteutettu siten, että jokaisena viikkona opiskelija on yhden tai useamman päivän paikallisessa yrityksessä töissä. Tässä järjestelmässä yritys vastaa opiskelijahankinnasta. Opiskelija siis hakee ensisijaisesti yritykseen töihin, josta hänet sitten lähetetään opiskelemaan.

Korkeakoulu pyrkii myös edistämään kansainvälistä vaihtoa ja yhteistyötä muiden oppilaitosten ja yritysten kanssa tarjoamalla useita vaihto-ohjelmia kansainvälisille opiskelijoille ja osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Bielefeldin kaupunki tunnetaan myös opiskelijaystävällisestä ilmapiiristään ja korkeakoulun opiskelijat voivat nauttia monista vapaa-ajan aktiviteeteista ja palveluista, joita kaupunki tarjoaa.

Matkamme aikana vierailimme HSBI Bielefeldin ja HSBI Güterslohin kampuksilla. Tekniikkaa opiskelevat kehittävät perusosaamistaan hyvin samanlaisilla menetelmillä kuin Suomessa. Laboratoriokäynneillä tutustuimme mm. IoT ”älytehtaisiin” ja metallurgiaan, joka on tyypillinen konetekniikan opintojen osa-alue myös Suomessa. Laboratorioiden laitteet olivat samantyyppisiä ja osa jopa samoja, mitä Savonian tiloista löytyy. Pääsimme tutustumaan myös perinteisempiin konetekniikan harjoitustiloihin, joista löytyi laitteita kuten jyrsimet, sorvit ja leikkurit. Lisäksi koululla oli näyttely, johon opiskelijat olivat rakentaneet pienoismalleja Leonardo Da Vincin kuuluisien suunnitelmien pohjalta. Näitä historiallisia koneita käytettiin havainnollistamisvälineinä konetekniikan ja luonnontieteiden opetuksessa.

Kraft valmistaa tuotantolinjoja ja teollisuuden automaatioratkaisuja

G. Kraft Machinenbau on saksalainen tuotantolinjoja valmistava ja teollisuuden eri automaatioratkaisuja tarjoava yritys. Yritys on perustettu 1816 vuonna ja se työllistää yli 700 henkilöä Saksassa sekä Yhdysvalloissa. Yrityksen toiminta sekä tuotanto on suurimmalta osin Saksassa North-Westphaliassa. Heidän tuotantolaitoksensa on sijoitettu lähelle Lippstadtin keskusta ja tuotantotilojen koko on 43,000 neliömetriä.

Kraft valmistaa teollisuuden tuotantolinjoja ovien, ikkunoiden, laminaattilattioiden, eriste-/rakennusmateriaalien, huonekalujen sekä pakkauksien valmistamiseen. He tarjoavat myös kuljetinhihnaratkaisuja sekä erikoisratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Tuotantolinjat sisältävät kuljettimia, robotteja, erilaisia valmistuskoneita käyttökohteen mukaan sekä edistynyttä automaatikkaa laitteiden ohjauksessa.

Heidän tuotteittansa sekä ratkaisuja omassa tuotannossa käyttäviä yrityksiä ovat esimerkiksi Häcker, Hörmann, Wiemann sekä Jordan. Kraft myös panostaa tulevaisuuteensa panostamalla tulevaisuuden osaajiin. Heillä on yli 90 opiskelijaa työskentelemässä ja harjoittamassa omaa osaamistaan. Myös heidän työntekijöiden keski-iän ollessa 38 on heillä osaamista laajasti tulevaisuudessakin. Vaikka yrityksen tuotteet ovat klassisia konetekniikan tuotteita, on yrityksessä päätetty panostaa merkittävästi tietotekniikkaan. Noin kolmasosa yrityksen 300 henkisestä tuotekehitysosastosta on ohjelmistoinsinöörejä.

Laadunvalvonta tuotteille on toteutettu useassa eri vaiheessa. Materiaalin saapumisesta lähtien sekä jokaisen työvaiheen aikana. Yhteydenpito suunnittelijoiden ja tuotannon työntekijöiden välillä on tiivistä, jolloin kynnys suunnitteluvirheiden tai kehitysideoiden löytämiseksi on matala. Valmiilla tuotantolinjalla tuotetaan koe-erä asiakkaan tuotteita Kraftin tiloissa, ennen kuin linja puretaan ja kasataan uudelleen asiakkaan tuotantotiloihin.

Asiakastyytyväisyyteen yritys tähtää tarjoamalla täydellisen linjaston asiakkaan toiveiden mukaisesti. Heidän tuotteiden valmistamista ei rajoita esimerkiksi moduuliajattelu vaan jokainen komponentti ja linjan osa on mahdollista vaihtaa tai muuttaa asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

Suurin osa yrityksessä työskentelevistä opiskelijoista toimii suunnittelupuolen tehtävissä. He ovat monesti aloittaneet opiskelupolkunsa ammatillisen opintojen oppisopimuksella yrityksessä, jolloin he ovat oppineet tuotannon laitteiden periaatteet ja teknologian käytännössä. Tällöin heidän on helpompi siirtyä suunnittelemaan tuotteita ja näin myös heidän tuotekehitysajattelunsa palvelee yritystä laajemmin.

Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co KG on saksalainen keittiökalustevalmistaja. Yritys on perustettu 1945, laajentunut aikojen saatossa ja nyt heillä on jo neljä isoa tehdasta. Heidän valmistamat keittiöt ovat todella modulaarisia ja näiden valmistamisessa käytetään standardiosia, jolloin tuotanto on mahdollisimman tehokasta.

Yrityksen neljän tehtaan yhteenlaskettu tuotantopinta-ala on noin 434,000 neliömetriä ja vuonna 2022 nämä tehtaat tuottivat yli 8.5 miljoonaa tuotetta vuodessa. Yrityksen myyntivolyymi on noin 1.7 miljardia ja 54 % heidän tuotteistaan menee vientiin. Nobilia-Werkellä on töissä noin 4500 henkilöä.

Suuri osa opiskelijoista aloittaa uransa paikallisen ”oppisopimuksen” avulla

Yritys panostaa tuotannossaan laatuun monelta eri kantilta ja heillä on käytössä useita erilaisia laatutyökaluja testauksesta erimuotoisiin sertifikaatteihin. ISO 9001 standardi on käytössä yrityksellä laadunhallinnassa. Lisäksi ISO 50001 ja ISO 14001 ohjaa myös heidän toimintaansa. Laadunvarmistuksesta yritys vastaa päivittäisellä tuotteiden auditoinnilla. Heidän laadunvarmistuksessansa testien läpi käy jopa 21 täydellistä keittiökalustesarjaa joka päivä. nobilia-Werken keittiöitä myydään ympäri maailmaa ja Suomessa heidän keittiöitänsä myy Noblessa Keittiöt.

Nobilia-Werke:llä työskentelee opiskelijoita toisen asteen koulutuksesta ylempään korkeakoulututkintoon asti. Suurin osa opiskelijoista aloittaa uransa paikallisen ”oppisopimuksen” avulla ja tämän jälkeen siirtyvät esimerkiksi HSBI:n tarjoamaan ”Work-integrated” tutkintoohjelmaan. Tehtaalla, jolla vierailemme, oli noin 100–200 opiskelijaa kirjoilla sillä hetkellä.

Takuuasioissa toimintamalli on yleisesti, että ongelmat, jotka voidaan korjata paikallisten toimittajien toimesta, korjataan vaihtamalla vialliset komponentit asiakkaan luona. Keittiöt on suunniteltu ja valmistettu siten, että osien vaihto on tehty mahdollisimman helpoksi esimerkiksi käyttämällä ruuveja naulojen sijaan tuotteiden kokoonpanossa.

Asiakkaan on mahdollista suunnitella juuri sellainen lopputulos mikä hänelle sopii parhaiten paikallisen toimittajan kanssa. Tämä tietysti lisää tuotteiden hintaa verrattuna ”standardiosien” käyttöön. Tehtaan laitteet myös asettavat rajoituksia eri komponenttien maksimikokoihin. Esimerkiksi yhden pöytälevyn maksimimitat ovat 5000 mm pituudeltaan ja 1400 mm leveydeltään.

Toimivalla logistiikalla pienemmät välivarastot ja selkeyttä tuotantotiloihin

Claas KGaA mbH on perustettu vuonna 1913 August Claas toimesta ja heidän pääkonttorinsa sekä suurin tuotantolaitos sijaitsee Harsewinkelissä North-Westphaliassa Saksassa. Yritys on yksi Euroopan markkinajohtajista maatalouskoneissa, etenkin puimureiden ja traktoreiden kategorioissa.

Yrityksellä on yhdeksän tehdasta ympäri maailmaa ja näistä suurin sijaitsee juuri Harsewinkelissä, missä työskentelee noin 3500 työntekijää kokonaisuudessa. Yrityksellä työskentelee kokonaisuudessa noin 12000 työntekijää ympäri maailmaa. Yrityksen liikevaihto on noin 4 miljardia euroa tällä hetkellä, mutta huippuvuonna 2023 koronapandemian jälkeen liikevaihto ylitti 6 miljardin rajapyykin.

Harsewinkelin tehtaan tuotantokapasiteetti on noin 50 konetta päivässä. Tuotantolaitos tuottaa 4 eri mallia ja jokainen yksilö on mahdollista konfiguroida asiakkaan toiveiden mukaisesti, eikä tämä vaikuta tuotantokapasiteettiin negatiivisesti. Yritys painottaa tuotannon toiminnassa sekä logistiikassa ”juuri ajallaan” ajatusmalliin, jolloin osa saapuu työpisteelle viimeisellä mahdollisella hetkellä tuotannon jatkuvuuden kannalta. Tämä vähentää työpisteelle syntyvien välivarastojen määrää ja pitää tuotantotilat huomattavasti selkeämpänä.

Kirjoittajat: Antti Rekilä, Joona Kinnunen, Lasse Kärkkäinen, Joni Piirainen, Simo Mäkinen, Arto Liuha