Savonia-artikkeli: Tutustumismatka Stralsundiin, Hochschule Stralsund

Kohde ja tavoitteet

Tutustumismatkan kohteena oli Hochschule Stralsund Saksassa, Itämeren rannikkokaupungissa. Tavoitteena oli tutustua korkeakoulun energiatekniikan koulutukseen ja erityisesti energiatekniikan ja vetyteknologian laboratorioihin. Tavoitteena oli myös löytää yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi henkilökunta- ja opiskelijavaihdon tiimoilta.

Tavoitteiden toteutuminen

Stralsundissa tutustuimme uusiutuvan energian laboratorioihin sekä opiskelijaprojekteihin. Uusiutuvan energian laboratoriossa oli käytössä monipuolinen laitteisto energian tuotantoon, varastointiin (mm. vedyn ja metanolin tuotanto).

Laboratoriossa oli käytössä mm. seuraavia laitteistoja:

– tuulivoimala, 30 kW

– elektrolyyseri, 20 kW, vedyn tuotantoon ja energian varastointiin.

– useita polttokennojärjestelmiä sähkön tuottamiseen vedystä

– polttomoottorikäyttöinen generaattori

– laitteisto metanolin tuottamiseen

Laitteet pystyttiin kytkemään pieneen laboratorion omaan sähköverkkoon, joka oli kytkettävissä valtakunnan sähköverkkoon tai sitä voitiin käyttää myös saarekekäytössä. Kuvissa 1 – 7 on esitetty laboratorion laitteistoja ja opiskelijaprojekteja.

Elektrolyyseri vedyn tuottamiseen, 20 kWh.
Elektrolyyseri vedyn tuottamiseen, 20 kW.

KUVA 3. Elektrolyyseri vedyn tuottamiseen, 20 kW.
Painesäiliö vedyn varastoimiseen, 20 bar.

Yhtenä opiskelijaprojektina oli vetyauto, joka käytti laboratoriossa tuotettua vetyä polttoaineena. Opiskelijat osallistuvat auton kehittämiseen ja testaamiseen osana opiskeluaan. Seuraavassa kuvassa on esitetty opiskelijaprojektina tehty vetyauto ja sen vetysäiliö.

Vetyauto opiskelijaprojektina, auton vetysäiliö.

Polttokennolaitteistoja sähkön tuottamiseen vedystä.

Opiskelijat osallistuvat sähköajoneuvojen energiankulutuskilpailuun omalla projektityönä toteutetulla sähkökäyttöisellä kilpa-autolla, joka on esitetty kuvassa 7. Korkeakoulu on osallistunut kilpailuun useana vuonna ja myös menestynyt hyvin.

Opiskelijaprojektina sähköauto ja matkaennätyksen tekeminen kilpailussa.

Vierailun aikana keskusteltiin myös mahdollisuudesta toteuttaa 1 – 2 viikon intensiivikurssi uusiutuvan energian laboratoriossa sellaiseen aikaan, kun heidän omat opiskelijansa ovat talvilomalla eli helmikuussa. Ajankohta sopisi energiatekniikan opiskelijoille erinomaisen hyvin.

Jatkotoimenpiteet

Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa yhteistyötä esimerkiksi Erasmus-sopimuksen avulla. Aluksi olisi hyvä tehdä pidempi, viikon tai kahden, vierailu Stralsundiin, jolloin olisi mahdollisuus tutustua tarkemmin laboratorioihin ja suunnitella intensiivikurssin järjestämistä Stralsundiin mahdollisesti jo keväällä 2025. Vastavuoroisesti sieltä opiskelijat voisivat tulla vastaavalle intensiivijaksolle tutustumaan Savonian energiatutkimuskeskukseen.

Olli-Pekka Kähkönen

Matemaattisten aineiden yliopettaja

Energiatekniikan ala

Kuvat: Olli-Pekka Kähkönen 2024.